MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY – TORUŃ

Transkrypt

MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY – TORUŃ
MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY – TORUŃ
87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Bema 23/29, tel. 056 622 67 00 w. 28, fax 622 67 05
Regon 340031610
NIP 9562146529
Konto ; BANK SPÓŁDZIELCZY O/TORUŃ
Nr 81 9511 0000 2001 0004 6242 0001
Toruń ,dnia 20.03.2013
Okręgowe Związki
Lekkiej Atletyki
Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń zwraca się z uprzejmą prośbą
o dokonanie wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych na 89 Mistrzostwa Polski
Seniorów w dniach 18-21.07.2013 r w terminie do 25 kwietnia 2013 r.
Ostateczne poprawki można będzie dokonać do dnia 10.07.2013 r.
Proponowane miejsca zakwaterowania:
Akademik - 95,- nocleg i całodzienne wyżywienie - pokoje 1 i 2 osobowe.
Hotel- 120,- - nocleg i całodzienne wyżywienie - pokoje 1 i 2 osobowe.
Tak wczesna rezerwacja spowodowana jest faktem, iż w terminie zawodów w
Toruniu jest problem z zakwaterowaniem .
Prosimy Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki o poinformowanie swoich
klubów o dokonanie wcześniejszej wstępnej rezerwacji, na adres:
[email protected]
Z poważaniem
Kierownik klubu MKL Toruń
Marian Gęsicki

Podobne dokumenty