Zwracamy się o pomoc dla naszej Koleżanki Kasi Wiatr lekarki

Transkrypt

Zwracamy się o pomoc dla naszej Koleżanki Kasi Wiatr lekarki
Zwracamy się o pomoc dla naszej Koleżanki Kasi Wiatr lekarki weterynarii,
specjalisty chorób psów i kotów z Kluczborka.
We wrześniu 2012r. podczas masażu szyjnego odcinka kręgosłupa poczuła
drętwienie lewej kończyny górnej, pieczenie w klatce i ból głowy. Po przyjeździe
pogotowia straciła nagle przytomność. Przewieziona bezpośrednio do WCM
Opole. W wyniku szerokiej diagnostyki stwierdzono w badaniu MR rozległy
obszar udaru niedokrwiennego obejmujący pień mózgu i lewą półkule móżdżku.
Od października 2012r. Kasia przebywała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
"Światło " w Toruniu, gdzie była poddawana intensywnej rehabilitacji oraz
stymulacji bodźcami zewnętrznymi.
Obecnie Kasia przebywa w domu rodzinnym, gdzie jest stosowana ciągła
rehabilitacja, widać nieznaczną poprawę w leczeniu. Rodzina Kasi dziękuje za
pomoc udzieloną do tej pory, która pozwoliła na leczenie rehabilitacyjne i
korzystanie z niezbędnych zabiegów.
Kasia potrzebuje naszego wsparcia, w jej powrocie do zdrowia, w heroicznej
walce chorobą i cierpieniem możemy pomóc przesyłając 1% podatku z
rozliczenia rocznego do Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior":
KRS 0000278939
lub przekazując pieniądze na konto tejże Fundacji:
68 1020 1156 0000 7502 0076 6402, z dopiskiem "Dla Kasi Wiatr".
Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Podobne dokumenty