Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego

Transkrypt

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki Peugeot Bokser
Wójt Gminy Rogów
zgodnie z Zarządzeniem Nr 106 /2011
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki Peugeot
Bokser (ciężarowy do 3,5 t), rok produkcji 1999, Nr rej. EBR 33AF , stan licznika 234771
km, będącego własnością Gminy Rogów Cena wywoławcza 9.200,00 zł (brutto)
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10%
ceny wywoławczej, w miejscu i terminie wskazanym wyżej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rogowie. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w
kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040
z dopiskiem „Wadium za pojazd pożarniczy Peugeot Bokser” nie później niż do dnia
21 grudnia 2011 roku do godziny 900.
Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast
pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika , który przetarg wygrał, od zawarcia
umowy nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu
Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 26 tel. (46) 874 80 12 wew. 23
w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Załączniki
1. Regulamin
2. Zarządzenie

Podobne dokumenty