Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19

Transkrypt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19
Zespół Szkół
Dnia 1 czerwca 2011 r.
zaprasza
Ponadgimnazjalnych Nr 19
szkół gimnazjalnych i
„Piknik
ponadgimnazjalnych na
Techniczny
Przygotowaliśmy
uczniów
z
niezwykle
Informatyką+.
ciekawy
program
obejmujący nie tylko popularno-naukową tematykę
lecz także praktyczne porady i konkursy.
Piknik jest objęty
Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Łodzi.
Startujemy o godz. 1000.
Program:
1.
Mini wykłady z pokazami:
- Linux kontra Windows,
- hazard z informatyką,
- aplikacje na komórkę,
- teleskop satelitarny,
- montaż komputera,
- astrofotografia jest łatwa,
- krótkofalarstwo jest easy,
- budujemy kolumny głośnikowe.
2. Pokazy broni pneumatycznej.
3. Pokazy robota pirotechnicznego, Straż Graniczna.
4. Pokazy łączności krótkofalarskiej.
5. Pokazy robota maszynowego, robotyka.pl
6. Porady z zakresu weterynarii (mile widziane zwierzęta domowe).
7. Porady specjalistów z zakresu fotografii cyfrowej.
8. Wyposażenie strażaka (ogniowego) i demonstracja odzieży wysokogórskiej.
9. Wystawa muzealna „Od suwaka do Intel Core i7” i nie tylko…
10. Wystawa „Nowoczesne technologie przemysłowe”…
11. „Innowacyjne włókiennictwo”: warsztaty plastyczne „Ekologia w modzie”.
12. Projektowanie odzieży.
13.
Znakowanie rowerów (konieczność posiadania legitymacji lub dokumentu tożsamości i dowodu zakupu roweru).
14. Wykrywanie narkotyków – prosimy nie ryzykować!
15. Fotoboard – pokaz sprzętu pływającego + fotografia pamiątkowa w motorówce.
16. Konkursy z nagrodami: informatyczny, techniczny, bankowy…
17. Pokazy filmów popularno-naukowych.
18. Wspólne grillowanie przy koncercie rockowym.
1
Warunkiem uczestnictwa dla uczniów jest posiadanie legitymacji szkolnej.
Piknik jest wspomagany przez:
Biuro Projektu Informatyka+
Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
Obserwatorium Astronomiczne w Bukowcu
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ASG Pantery Łask
PZK Łódź
Robotyka.pl
Koło Naukowe UŁ
Straż Miejską w Łodzi
Straż Graniczną, Placówka w Łodzi
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Fiero Pizza
Konsalnet
Profektus – systemy komputerowe
Herkules PC Components
Redakcję „Młodego technika”
Zespoły muzyczne:
- Alegorya akustycznie (Axel & Wiśnia)
- Ghost Train
- Hide'n'Sick
Klub Luka
2

Podobne dokumenty