Nelson F1 - Grupa Rolnik

Transkrypt

Nelson F1 - Grupa Rolnik
Rzepak ozimy:
Nelson F1
Hodowca: Syngenta
Dział: Materiał Siewny
Charakterystyka:








Odmiana mieszańcowa – rejestracja COBORU 2006
Bardzo wysoki plon nasion w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych
COBORU
Stabilność plonowania potwierdzona w ciągu ostatnich 7 lat
Szybki rozwój roślin jesienią
Duży wigor roślin i tolerancja na stres
Dobra równomierność dojrzewania nasion
Średnia wysokość roślin
Małe wymagania glebowe – toleruje słabsze stanowiska
Źródło: http://www.syngenta.com/country/pl/pl/produty/ssup/rzepak/Pages/nelson.aspx
Grupa Rolnik – Nacław 25, 64-000 Kościan, T: 65 511 70 30, F: 65 512 19 93, www.gruparolnik.pl