Zarządzanie pomocą w cyklu życia

Transkrypt

Zarządzanie pomocą w cyklu życia
Zarządzanie pomocą w cyklu życia
Szczegóły przedmiotu
rok
I
semestr
2
3
II
4
III
5
6
Przedmioty modułu specjalności
ilość godzin
KOD
Socjologia dzieciństwa i młodzieży
Gerontologia społeczna z elementami
andragogiki
Rozwiązywanie problemów dzieci i
młodzieży
Podstawy socjoterapii
Nastoletnie rodzicielstwo
moduł specjalizacji:
w ykład
ćw iczenia
Razem
Form a
zaliczenia
ECTS
18
18
Z
2
18
18
Z
2
18
18
Z
2
18
18
18
18
90
Z
Z
p. ECTS:
2
4
12
ćw .
konw erat.
sem.
lek t.
godzin:

Podobne dokumenty