Waloryzacja ceny (sposób wyliczenia)

Transkrypt

Waloryzacja ceny (sposób wyliczenia)
Znak sprawy: RB.271.5.2016
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynków administrowanych
przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
PRZETARG: 5/2016
Data ogłoszenia przetargu: 17/03/2016
Data otwarcia ofert: 30/03/2016
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Waloryzacja ceny
(sposób wyliczenia)
W = Cof (brutto) + (Czm (brutto) - Cbaz (brutto) )
W
- zwaloryzowana cena brutto za 1000 litrów oleju opałowego
Cof (brutto)
- cena ofertowa (za 1000 litrów oleju opałowego)
Cbaz(brutto
- cena oleju opałowego (za 1000 litrów) publikowana (obowiązująca) na
stronie internetowej producenta u którego zaopatruje się Wykonawca w dniu
ustalonym przez Zamawiającego na 21.03.2016 r.
Czm(brutto)
- cena oleju opałowego (za 1000 litrów) publikowana na stronie internetowej
producenta u którego zaopatruje się Wykonawca w dniu dostarczenia oleju
opałowego do danego obiektu administrowanego przez Zamawiającego
Przetarg nieograniczony
Załącznik Nr 8 do SIWZ
opr. P.Z.
Waloryzacja ceny

Podobne dokumenty