Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu w roku

Transkrypt

Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu w roku
………………………………………………….
Imię i Nazwisko rodzica
………………………………………………..
Adres do korespondencji
Dyrektor Przedszkola…………………………………………..
Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu 1
Deklaruję, że moja/mój córka/syn ……………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko dziecka
w roku szkolnym 2014/2015 będzie korzystać z usług przedszkola w godzinach
od…………………..do……………………
/
wpisujemy planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu /
……………………………..
Data
1.
2.
……………………………………………………
Czytelny podpis rodzica
Przedszkole zapewnia bezpłatne korzystanie z pobytu w ramach podstawy programowej
w godzinach od 8.00 do 14.00. Za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza
podstawą programową obowiązuje opłata 1,00 zł.

Podobne dokumenty