sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie
Ogłoszenia Duszpasterskie
Spowiedź
w Bazylice:
W TYGODNIU :
6 0 0 -12 0 0
17 0 0 -19 3 0
W NIEDZIELĘ
PODCZAS KAŻDEJ
MSZY ŚW IĘTEJ
W I PIĄTEK
MIESIĄCA :
6 0 0 -12 0 0
15 3 0 -19 3 0
DLA DZIECI 16 3 0
Kancelaria
parafialna:
w dni powszednie
w godzinach.
1000 - 1200
oraz
00
16 - 1800
w soboty
w godzinach
1000 - 1200
Ks. Proboszcz
Zygmunt Robert
Berdychowski CM
przyjmuje w środy
Dzisiaj, w ramach wielkopostnego czuwania Archidiecezji
Warszawskiej, nasza Bazylika jest kościołem stacyjnym. Z tej okazji
zapraszamy do wspólnej modlitwy:
 od 14.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu;
 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
 17.00 – koncert pieśni pasyjnych. Wystąpi Chór Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod dyrekcją Michała Sławeckiego;
 18.00 Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne wygłosi ks. Mieczysław Kozłowski
CM, proboszcz naszej parafii w latach 1993 – 2002. Nabożeństwo
transmituje Radio Maryja.
 20.00 – Msza św. dodatkowa na zakończenie czuwania oraz Apel
Jasnogórski.
W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Porządek Mszy św. – jak każdego
dnia. Powierzmy, szczególnie w tym dniu, przemożnej opiece św. Józefa
nasze rodziny i otoczmy wdzięczną modlitwą wszystkich Czcigodnych
Solenizantów.
W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową: dla dzieci o 17.00, dla
dorosłych o 9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. rozpoczniemy
rekolekcje wielkopostne dla parafian i wiernych związanych z naszą
świątynią. Rekolekcje poprowadzi nasz współbrat, misjonarz św.
Wincentego a Paulo, ks. Wojciech Kozłowski. Jednocześnie będzie to dla
nas bezpośrednie przygotowanie do Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej. Zachęcamy już dziś do zaplanowania sobie czasu,
aby wziąć w nich udział oraz do gorącej modlitwy w intencji dobrych
i trwałych owoców tego czasu łaski.
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, jak każdego
miesiąca, kwestuje dziś do puszek na rzecz najuboższych członków naszej
wspólnoty parafialnej. Polecamy ich Waszej Siostry i Bracia modlitwie
i ofiarności.
Do nabycia w zakrystii jest najnowszy 27 tom Kazań
Świętokrzyskich, a także pocztówka – karnet z kaplicą św. Jana Pawła II.
Polecamy także świece na stół wielkanocny rozprowadzane przez
Caritas, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie najbardziej
potrzebujących w ramach wielkopostnej jałmużny.
Parafia p.w. Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 Warszawa
 22 826 89 10 22 203 59 93 22 203 58 41
@: [email protected],www.swkrzyz.pl
Redakcja Mszy Św. Radiowej  22 826 70 74
Nr konta: 59 1240 1024 1111 0010 0109 1158
Redakcja biuletynu: Ks. Piotr Rutkowski CM, Ks. Łukasz Patoń CM
Druk: APS MultiPRINT, apsmultiprint.pl
BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKI
W Y D AN I E
6/ 2 01 5
SURSUM CORDA
Msze święte
w niedziele:
600, 730
9 (radiowa)
10 3 0 (dzieci)
30
10 (przedszkolaki
- dolny kościół)
11 4 5 (suma)
13 0 0 , 16 0 0 , 19 0 0
19 0 0 (studenci
- dolny kościół)
00
Msze święte
w tygodniu:
600, 700
(w Adwencie
Roraty 6 4 5 )
7 3 0 (kapl. M.B.) 8 0 0 ,
8 3 0 (kapl. M.B.)
9 0 0 (z homilią)
16 3 0 (kapl. M.B.)
17 0 0 (kapl. M.B.)
18 0 0 (z homilią)
19 0 0 (oprócz sobót)
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu:
Kaplica
Matki Bożej
Częstochowskiej
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
930 - 1630
Anioł Pański
i Komunia św.
w dni powszednie:
o godz. 1200
Parafia
Świętego Krzyża
w Warszawie
Księża Misjonarze
Św. Wincentego a Paulo
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
15 MARCA 2015
Śp. Ks. Jerzy Szlęzak CM
10 marca 2015, po kilkumiesięcznej, ciężkiej chorobie,
odszedł do wieczności ks. Jerzy
Szlęzak, nasz współbrat z Świętokrzyskiego domu misjonarskiego.
Ks. Jerzy urodził się 1 maja 1935 r.
w Daleszewicach (diec. sandomierska). Do Zgromadzenia Misji
został przyjęty 3 października
1952 r.
Święcenia kapłańskie przyjął
18 października 1961 roku. Jako kapłan pracował m. in. przez
wiele lat w parafiach misjonarskich na Ziemiach Zachodnich,
następnie przez 20 lat w parafii misjonarskiej w Pabianicach.
Od 2005 r. jako duszpasterz w naszej parafii; z oddaniem
i gorliwością pełnił posługę kapłańską zwłaszcza wśród chorych
i w konfesjonale. Śp. Ks. Jerzego Szlęzaka pożegnaliśmy w piątek
13 marca br. podczas Mszy św. pogrzebowej sprawowanej
w naszej Bazylice. Jego ciało zostało złożone w grobowcu Księży
Misjonarzy na cmentarzu na Powązkach. R.I.P.
Biblia słusznie bywa także nazywana „Księgą dialogu”, bo jest też zapisem
przedziwnego dialogu zbawczego, który, przede wszystkim, Bóg prowadzi
z człowiekiem. Tym ostatecznym Słowem Boga, które jest pełnią objawienia Bożej
prawdy i Bożej miłości jest sam Jezus Chrystus – Wcielony Syn Boży. Ewangelia
IV niedzieli Wielkiego Postu przynosi nam obfity fragment rozmowy Pana Jezusa
z Nikodemem, faryzeuszem i członkiem Wysokiej Rady (Sanhedrynu), który szukał
prawdy o istocie posłannictwa Jezusa. Ewangelista Jan relacjonując to nocne
spotkanie z tym dostojnikiem żydowskim, przekazał nam jedną z najpiękniejszych
wypowiedzi Pana Jezusa, jaką mamy zapisaną na kartach Ewangelii: „Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Te głęboko poruszające nas słowa
Pana Jezusa, są swoistym streszczeniem całego Bożego dzieła zbawienia,
streszczeniem Ewangelii – „Dobrej nowiny” o miłosiernej miłości Boga, której
jesteśmy adresatami, a która w pełni objawiła się w tajemnicy śmierci Krzyżowej
i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wiara we Wcielonego Syna Bożego otwiera nam
drogę do skorzystania z tego dzieła zbawczego. By wejść do Królestwa Bożego
potrzeba naszego „nowego narodzenia z wody i Ducha Świętego” – a to wyraźne
nawiązanie do sakramentu chrztu świętego.
Ta IV niedziela Wielkiego Postu, w liturgii, nosi nazwę „Niedzieli Laetare” –
od pierwszego słowa „antyfony na wejście”: „Raduj się…” i wzywa nas do radości.
Zewnętrznym znakiem wyrażającym atmosferę radosnego oczekiwania
na Wielkanoc jest różowy kolor szat liturgicznych. Źródłem prawdziwej radości
zawsze jest żywa wiara przejawiająca się w życiu. W jednej z prefacji wielkopostnych
Kościół modli się m. in.: „pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą
radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych…”
WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE 2015 – TERMINARZ
DATA
DZIEŃ TYGODNIA
PARAFIA
ADRES
15.03.2015
IV niedziela
Wielkiego
Postu
Bazylika Świętego
Krzyża
Warszawa,
ul. Krakowskie
Przedmieście 3
16.03.2015
poniedziałek
Ofiarowania Pańskiego
17.03.2015
wtorek
Świętej Rodziny
18.03.2015
środa
Św. Franciszka z Asyżu
19.03.2015
czwartek
Wszystkich Świętych
20.03.2015
piątek
Matki Bożej Różańcowej
21.03.2015
sobota
22.03.2015
V niedziela
Wielkiego Postu
Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych
Konkatedra Bożego Ciała
na Kamionku –
Sanktuarium Matki Bożej
Zwycięskiej
Warszawa,
ul. Stryjeńskich 21
Warszawa,
ul. Rozwadowska 9/11
Warszawa,
ul. Hynka 4a
Warszawa,
pl. Grzybowski 3/5
Warszawa,
ul. Wysockiego 8
Warszawa,
ul. Conrada 7
Warszawa,
ul. Grochowska 365
16 marca (poniedziałek)
w Zgromadzeniach
Wincentyńskich obchodzimy
Uroczystość
św. Ludwiki de Marillac
(1591-1660),
współzałożycielki
Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia.
Św. Papież Jan XXIII ustanowił ją patronką wszystkich dzieł
charytatywnych.
19 marca (czwartek) – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.
Św. Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej
„Redemptoris Custos” – „O św. Józefie i Jego posłannictwie w życiu
Chrystusa i Kościoła” (1989) poucza, że:
„Józef - wraz z Maryją – jest pierwszym powiernikiem tajemnicy
Boga żywego. Wraz z Maryją – a także ze względu na Maryję –
uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawienia się
Boga w Chrystusie, uczestniczy od samego początku” (nr 5).
Św. Józef – po Maryi – człowiek najbliższy Jezusowi – jest
szczególnym patronem rodzin i opiekunem Kościoła Świętego.
Takimi m. in. wezwaniami zwracamy się do św. Józefa w Litanii Jemu
poświęconej.
Swoistym, pięknym komentarzem do tego, co przekazali nam
o św. Józefie Ewangeliści, jest fragment książki Zofii KossakSzczuckiej (+1968 r.) pt. „Rak Polski”:
„…święty Józef, największy, najcichszy ze świętych… Tak
skromny, że nie wiemy o nim nic. Nie przekazał nam ani jednego
gestu, ani słowa. Stał tuż obok źródła światła, więc trudno go było
dostrzec. Roztapiał się w blasku. Mało o nim wiedząc, możemy
wszakże wiele się domyślać. Bóg go wybrał i przeznaczył na
opiekuna Jezusa i Maryi. Spomiędzy wszystkich ludzi wybrał
Józefa. To wystarcza. Dzieciątko Jezus spoczywało w jego
ramionach, jak Hostia w dłoni kapłana w chwili Podniesienia.
Bóg mu się powierzył, jak powierza się wiernym w Eucharystii,
wszechmocny, nieograniczony i bezbronny. Józef opiekował się
swym Stworzycielem, Panem Wszechrzeczy. Wiemy z Ewangelii,
iż wiedział, kim się opiekuje. Wiedział. Któż pojmie zatem, co czuł?
…cały ten ogrom mieścił się w sercu prostego cieśli z Nazaretu,
gdy spracowanymi dłońmi układał Dzieciątko do snu.”
Nabożeństwa
i Nowenny:
Niedziela
godz. 700
Godzinki
ku czci N.M.P
godz. 1800
Nabożeństwo
Eucharystyczne
Poniedziałek
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Wincentego
a Paulo
Wtorek
godz. 1730
Nowenna
do św. Judy
Tadeusza
(po nabożeństwie
Msza św.
w intencji próśb
i podziękowań)
Środa
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Józefa
Czwartek
godz. 1830
Nabożeństwo
do Najświętszej
Krwi Pana Jezusa
I czwartek m-ca Nowenna ku czci
Świętego Jana
Pawła II - 1730
Piątek
godz. 1830
Nabożeństwo
do Najświętszego
Serca
Pana Jezusa
Sobota
po Mszy św.
o godz. 900
Nowenna do Matki
Bożej Niepokalanej
Objawiającej
Cudowny Medalik