Harmonogram ferii zimowych w ZSOiZ w Ciechanowcu

Transkrypt

Harmonogram ferii zimowych w ZSOiZ w Ciechanowcu
Harmonogram ferii zimowych w ZSOiZ w Ciechanowcu
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
Forma zajęć
OBÓZ
WOJSKOWO
SPORTOWY
Termin zajęć
Zajęcia dodatkowe z historii –
poziom rozszerzony dla kas II
Zajęcia sportowe : futsal i piłka
siatkowa
Zajęcia z języka polskiego –
przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego.
Zajęcia z języka polskiego –
trening przed maturą.
Zajęcia z geografii – trening
przed maturą.
Techniki graficzne – egzamin
dyplomowy – kl. 6 OSSP.
Zajęcia pod kątem Olimpiady
myśi JP II.
Zajęcia z fizyki – trening przed
maturą.
Zajęcia z fizyki – przygotowanie
do egzaminu gimnazjalnego.
Zajęcia z matematyki – trening
przed maturą - PP.
Zajęcia z matematyki –
przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego.
Zajęcia z matematyki – trening
przed maturą - PP.
Zajęcia z matematyki – trening
przed maturą - PR.
Kółko informatyczne dla uczniów
16. LO
Zajęcia z j. francuskiego da
uczniów LO
FUTSAL
22.
23.
Zajęcia z języka polskiego –
trening przed maturą - PR.
24.
Zajęcia praktyczne z fryzjerstwa
25.
Zajęcia z j. angielskiego
20.
21.
Liczba
uczestników
-
Ustna matura z j. angielskiego –
zajęcia intensywne.
Zajęcia z j. angielskiego – trening
przed maturą - PP.
Zajęcia z j. angielskiego – trening
przed maturą - PR.
Zajęcia z języka polskiego –
trening przed maturą - PP.
19.
Godziny
zajęć
Osoba prowadząca
Kendzierski Arkadiusz
Pieczychlebek Daniel
Inni …. ?
1 – 5.02.2016
08.00. – 18.00
80
26 i 29.01.2016
2 i 5.02.2016
09.00. – 12.00
10
Olszewski Bogdan
2-4.02.20196
10.00 -12.00
10
Pietkiewicz Jacek
25.01.2016
09.00. – 12.00
10
Mlonek Dorotka
26 i 29.01.2016
09.00. – 12.00
chętni
Mlonek Dorotka
25-29.01.2016
10.00 – 11.30
chętni
Sikoń Elżbieta
01 – 05.02.2016
10.00 – 13.00
17
Tarkowski Bogdan
02 – 04.02.2016
11.00 – 13.00
13
Skorupska Ewa
26.01.2016
11.45 – 15.30
8
Jakubowska Elżbieta
26.01.2016
08.45 – 11.45
10
Jakubowska Elżbieta
02 – 04.02.2016
09.00 – 11.30
10
Katarzyna Rostkowska
25.01.2016
09.00 – 11.00
10
Karolina Faszczewska
26 i 27.01.2016
09.00 – 10.30
9
Karolina Faszczewska
26 – 29.01.2016
08.30 – 12.00
5
Tomasz Chomicz
27 i 29.01.2016
10.00 – 11.30
5
Leszek Pietrzykowski
01.02.2016
09.00 – 11.00
3
26 i 28.01.2016
12.00 – 14.00
29.01.2016
09.00 – 12.00
25.01.2016
10.00 – 13.00
10
Gryniewicz – Lebioda
Alina
Kulczakiewicz
Ryszard
Załuska Magda
Juszyńska Marlena
Juszyńska Marlena
26.01.2016
27.01.2016
28.01.2016
26.01.2016
27.01.2016
28.01.2016
26.01.2016
02.02.2016
10.35-12.05
10.35-12.05
11.35-13.05
12.10-13.50
12.10-13.50
09.00-11.30
09.00-12.00
09.00-12.00
26-27.01.2016
09.30-11.00
Okieńczuk Dariusz
Okieńczuk Dariusz
7
Szymańska Justyna
Szymoniak Irina
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Historia sztuki
Zajęcia z matematyki – trening
przed maturą - PP.
Zajęcia przygotowujące do
matury z biologii
Zajęcia dodatkowe z j.
francuskiego dla klas II
Zajęcia teatralne w j. francuskim
dla uczestników Festiwalu Teatru
Francuskojęzycznego
dla
Licealistów w Poznaniu. – kl. 2
LO b.
Zajęcia przygotowujące do
matury z geografii.
Zajęcia z przedsiębiorczości pod
kątem Olimpiady
02-04.02.2016
09.00 – 13.00
Godlewski Łukasz
26.01.2016
29.01.2016
09.00 – 12.00
12.30 – 14.00
Niemyjski Paweł
27-29.01.2016
10.00 – 11.30
Panas Grażyna
26-27.01.2016
10.00 - 11.30
2
Orłowski Sebastian
28-29.012016
10.00 - 11.30
13
Orłowski Sebastian
26-27.01.2016
08.00 – 10.00
12
Radziszewska Ewa
25.01.2016
26.01.2016
09.00 – 11.00
11.00 – 12.00
3
Radziszewska Ewa
1-2.02.2016
10.00 - 12.00
3
Cieszkowski Wojciech
33.
Zajęcia dodatkowe z chemii.
34.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe.
26-29.01.2016
10.00 – 11.30
chętni
Kujawska Magdalena
35.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe.
26-29.01.2016
10.00 – 11.30
chętni
Szymoniak Artur
36.
Zajęcia przygotowujące do
matury z j. rosyjskiego.
28-29.01.2016
08.00 – 12.00
4 techn.
Wincenciak Szymona