Katalog

Komentarze

Transkrypt

Katalog
Katalog Procedur
Kręgosłupowych
z Użyciem Implantu
Spis Treści
 Przejście potyliczno-szyjne …...………………..3
 Kręgosłup szyjny …………………………….....4
– Dostęp przedni ……………………....………5-8
– Dostęp przedni i tylny ……………………....9
– Dostęp tylny ……………………...………….10-14
 Przejście szyjno-piersiowe …………………......15-17
 Kręgosłup piersiowy ……………………………18
 Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy ……………….30
 Kręgosłup lędźwiowy i lędźwiowo-krzyżowy …47
2
Przejście Potyliczno-Szyjne
 Stabilizacja potyliczno-szyjna
– Kotwice i haki
Lat 76, stabilizacja złamania patologicznego C1-C2
3
Kręgosłup Szyjny
Dostęp przedni
– Sztuczny dysk ………………5-6
– Dysk półsztywny ……………7
– Spondylodeza z czopem
międzytrzonowym ………….8
– Proteza trzonu z płytką …….9
4
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp przedni
– Sztuczny dysk (ruchomy)
Lat 57, wielopoziomowa choroba dyskowa
5
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp przedni
– Sztuczny dysk (ruchomy)
Lat 62, dwupoziomowa choroba dyskowa
6
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp przedni
– Dysk półsztywny
Lat 66, dwupoziomowa choroba dyskowa i mielopatia szyjna
7
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp przedni
– Spondylodeza z czopem międzytrzonowym
Lat 67, dwupoziomowa choroba dyskowa i mielopatia szyjna
8
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp przedni i tylny
– Proteza trzonu z płytką i stabilizacją tylną w masywy boczne
Lat 27, nowotwór trzonu C4
9
Kręgosłup Szyjny
Dostęp tylny
– Kotwice i haki ……………….11-12
– Śruby w masywy boczne ……13
– Spinodeza ……………………14
10
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp tylny
– Stabilizacja z użyciem haków
Lat 41, złamanie zęba obrotnika
11
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp tylny
– Stabilizacja z użyciem haków
Lat 59, pourazowa niestabilność C5-C6
12
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp tylny
– Stabilizacja z użyciem śrub wprowadzonych w masywy boczne
Lat 25, pourazowa niestabilność C5-C6
13
Kręgosłup Szyjny
 Dostęp tylny
– Spinodeza
Lat 12, pourazowa niestabilność C4-C5, wiotkość wielostawowa
14
Przejście Szyjno-Piersiowe
 Dostęp tylny
– stabilizacja na śrubach w masywy boczne i nasady łuków
•
Lat 18, patologiczne złamanie C7
15
Przejście Szyjno-Piersiowe
 Dostęp tylny
– stabilizacja z użyciem haków
Lat 34, patologiczne złamanie C6-C7
16
Przejście Szyjno-Piersiowe
 Dostęp tylny
– stabilizacja na hakach i śrubach przeznasadowych
Lat 57, patologiczne złamanie C7-Th1 w przebiegu ZZSK
17
Kręgosłup Piersiowy
Dostęp przedni
– Proteza trzonu i śruby ……..........19
– Spondylodeza przednia (leczenie
skoliozy z dostępu przedniego) ….20-21
18
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp przedni
– Proteza trzonu i stabilizacja przednia
Lat 27, zapalenie trzonu kręgu Th11
19
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp przedni
– Spondylodeza przednia (leczenie skoliozy z dostępu przedniego)
Lat 15, skolioza idiopatyczna
20
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp przedni
– Spondylodeza przednia (leczenie skoliozy z dostępu przedniego)
Lat 15, skolioza idiopatyczna
21
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Skolioza z dostępu tylnego ……………..23-25
– Choroba Scheuermanna ……………….26
– Złamania kręgosłupa …………………...27
– Stabilizacja przezskórna
w złamaniach kręgosłupa ………………28
– Korporektomia z dostępu tylnego
ze stabilizacją tylną ……………………..29
22
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy z dostępu tylnego)
Lat 18, skolioza idiopatyczna
23
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy z dostępu tylnego)
Lat 14, Skolioza idiopatyczna
24
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy z dostępu tylnego)
Lat 13, Skolioza idiopatyczna
25
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie hiperkifozy młodzieńczej z dostępu
tylnego z osteotomią kręgosłupa)
Lat 18, Choroba Scheuermanna
26
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny i przedni
– Repozycja i stabilizacja przednia i tylna
Lat 45, Złamanie rotacyjne Th7 - Th8 ze zwichnięciem
27
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Minimalnie inwazyjna, przezskórna stabilizacja tylna
Lat 43, Złamanie kręgu Th12 kompresyjne
28
Kręgosłup Piersiowy
 Dostęp tylny
– Usunięcie trzonów Th6 i Th7 oraz odbarczenie rdzenia z
dostępu tylnego i protezoplastyka trzonów ze stabilizacją tylną
Lat 36, patologiczne złamanie kręgów Th6 i Th7 i nieudane wcześniejsze leczenie operacyjne
29
Kręgosłup Piersiowo-Lędźwiowy
Dostęp przedni
– Skolioza ………………………..........31
Dostęp przedni i tylny
– Korporektomia z protezą trzonu
i stabilizacją przeznasadową ………32
30
Kręgosłup Piersiowo - Lędźwiowy
 Dostęp przedni
– Korekcja skoliozy z dostępu przedniego
Lat 14, Skolioza idiopatyczna
31
Kręgosłup Piersiowo - Lędźwiowy
 Dostęp przedni i tylny
– resekcja guza z dostępu przedniego, odbarczenie rdzenia
kręgowego, stabilizacja przednia i tylna
Lat 29, Nowotwór trzonu L1
32
Kręgosłup Piersiowo-Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Skolioza idiopatyczna ………………………34-38
– Pręty rosnące ………………………………..38-39
– Pręty rosnące
(nie wymagające ponownej dystrakcji) …...41
– Skolioza nerwowo-mięśniowa ……………...42
– Stabilizacja miednicy ……………………….43-44
– Kifektomia lędźwiowa ………………………46
33
Kręgosłup Piersiowo - Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy z dostępu tylnego)
Lat 15, Skolioza idiopatyczna
34
Kręgosłup Piersiowo - Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy z dostępu tylnego)
Lat 17, Skolioza idiopatyczna
35
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy z dostępu tylnego)
Lat 13, Skolioza idiopatyczna
36
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp przedni i tylny
– Spondylodeza przednia i tylna (leczenie skoliozy dwuetapowe)
Lat 17, Skolioza układowa w przebiegu z wiotkości stawowej
37
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– korekcja bez spondylodezy tylna (leczenie skoliozy etapowe
z użyciem „growing rods”)
Lat 4, Skolioza w przebiegu rdzeniowego zaniku mięśni
38
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– korekcja bez spondylodezy tylna (leczenie skoliozy etapowe z użyciem
„growing rods”)
Lat 9, skolioza układowa
39
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Korekcja bez spondylodezy tylna (leczenie skoliozy z użyciem „ApiFix”)
Lat 7, Skolioza układowa
40
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Korekcja bez spondylodezy tylna (leczenie skoliozy z użyciem „Shilla”)
Lat 9, Skolioza idiopatyczna
41
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy nerwowo-mięśniowej
z objęciem miednicy)
Lat 16, Skolioza w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego
42
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy nerwowo-mięśniowej
z objęciem miednicy)
Lat 14, Skolioza w przebiegu dystrofii mięśniowej
43
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Spondylodeza tylna (leczenie skoliozy nerwowo-mięśniowej
z objęciem miednicy)
Lat 10, Skolioza w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej
44
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Kifektomia lędźwiowa (leczenie patologicznej kifozy w przepuklinie
oponowo-rdzeniowej)
Lat 6, Garb kifotyczny w przepuklinie oponowo-rdzeniowej
45
Kręgosłup Piersiowo – Lędźwiowy
 Dostęp tylny
– Resekcja półkręgu i korekcja ze spondylodezy z dostępu tylnego
Lat 11, Wada wrodzona, półkrąg L1, po uprzedniej operacji w 6 r.ż.
46
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Kręgozmyk ………………………………………48-49
– Spondyloptoza …………………………………...50-51
– Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ………….52-55
– Wertebroplastyka ………………………………..56
– Dystraktor międzywyrostkowy ………………….57
– Resekcja wady wrodzonej ……………………….58
– Korporektomia i resekcja guza ………………….59
47
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Repozycja i stabilizacja przeznasadowa kręgozmyku z dyscektomią
i stabilizacją przednią (PLIF)
Lat 43, Kręgozmyk węzinowy
48
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Repozycja i stabilizacja przeznasadowa kręgozmyku z użyciem prętów
węglowych z dysektomią i stabilizacją przednią (PLIF)
Lat 48, Kręgozmyk zwyrodnieniowy
49
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Repozycja i stabilizacja przeznasadowa spondyloptozy z dysektomią
i stabilizacją przednią (PLIF)
Lat 13, Spondyloptoza
50
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-krzyżowy
 Dostęp tylny
– Repozycja i stabilizacja przeznasadowa spondyloptozy z dysektomią
i stabilizacją przednią (PLIF)
Lat 22, Spondyloptoza
51
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa z osteotomią kręgosłupa
Lat 77, Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, osteoporoza
52
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa z osteotomią kręgosłupa
i odbarczeniem kanału kręgowego
Lat 73, Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
53
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa z odbarczeniem kanału
kręgowego
Lat 50, Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
54
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa z osteotomią kręgosłupa
i odbarczeniem kanału kręgowego
Lat 67, Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
55
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Wielopoziomowa wertebroplastyka
Lat 73, Wielopoziomowe złamania osteoporotyczne
56
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Choroba degeneracyjna jednopoziomowa ze stenozą kanału kręgowego
Lat 49, Odbarczenie kanału kręgowego z ekspandorem międzywyrostkowym
57
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp tylny
– Resekcja półkręgu L2 ze stabilizacją tylną
Lat 4, Wada wrodzona, półkrąg kifotyzujący L2
58
Kręgosłup Lędźwiowy i Lędźwiowo-Krzyżowy
 Dostęp przedni
– Resekcja guza trzonu L1 i L2 ze stabilizacją przednią
Lat 69, przerzutowy nowotwór trzonu L1 i L2
59
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem

Podobne dokumenty