pytania z dnia 2016.02.04

Transkrypt

pytania z dnia 2016.02.04
Odpowiedzi na pytanie z dnia 04. 02. 2016r.
Proszę o informację czy istnieje możliwość ( z załączonych na stronie dokumentów nie wynika
jednoznacznie) przedstawienia oferty częściowej na PB wodociągu - Zadanie 2 i 3 - oraz czy
dopuszczalne jest złożenie referencji na jeden odcinek wodociągu i np. sieć kanalizacji - czy
będzie to satysfakcjonujące, - w specyfikacji jest mowa o możliwościach składania odrębnych
ofert częściowych, zakładam że można złożyć na część zadań, a nie na wszystkie.
Odpowiedź:
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla:
Etap I
Zadanie 1 lub Zadanie 2 lub Zadanie 1 i 2 łącznie.
Etap III
Zadanie 1 lub Zadanie 2 lub Zadanie 3 lub Zadanie 1,2 i 3 łącznie
Sposób opisu ofert na Etap I i Etap III zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Rodział
12 pkt 7.
- Zamawiający wymaga aby dla Etapu I zadanie 2 i Etapu III wykonawcy wykazali że
zrealizowali co najmniej jedną usługę projektową polegającą na opracowaniu
dokumentacji projektowej na budowę, lub rozbudowę, lub przebudowę sieci wodociągowej
o długości co najmniej 5 km a nie sieci kanalizacyjnej.

Podobne dokumenty