Zapraszamy Cię do udziału w konkursie fotograficznym pt.„GMINA

Transkrypt

Zapraszamy Cię do udziału w konkursie fotograficznym pt.„GMINA
Interesujesz się fotografią? Jesteś fotografem amatorem?
Posiadasz ciekawe zdjęcia przedstawiające walory gminy
Stryszawa w wersji tradycyjnej lub cyfrowej?
Zapraszamy Cię do udziału w konkursie fotograficznym
pt.„GMINA STRYSZAWA W OBIEKTYWIE”
W konkursie mogą wziąć udział fotografie o wymiarach 15cm x 20cm, które
ukazują walory przyrodnicze, krajoznawcze, kulturowe, bądź historyczne
gminy Stryszawa.
W konkursie mogą wziąć udział w jednej z trzech kategorii:
a) dzieci i młodzież w wieku 12 – 15 lat
b) młodzież w wieku 16 - 18 lat
c) dorośli - pow. 18 lat
Zdjęcia (max. 5 fotografii) należy dostarczyć osobiście lub pocztą
do 21 września br. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie,
34 – 205 Stryszawa 740.
Każda fotografia powinna być opatrzona godłem (pseudonimem autora)
oraz kopertą zawierającą: imię i nazwisko autora, kategorię, w której
startuje, adres, telefon, szczegółowy opis gdzie fotografia została
wykonana.
Ze szczegółowymi informacjami i regulaminem konkursu można zapoznać się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie oraz w szkołach.
Tel. 33 874 70 03, e-mail: [email protected]
Przewidywane otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi
29 września br.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
ORGANIZATORZY:
- Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
- Urząd Gminy Stryszawa