Karkonoska 28 m4 - komin.PRD - Zakład Gospodarki Komunalnej i

Transkrypt

Karkonoska 28 m4 - komin.PRD - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
ul. Podgórna 9; 58-500 Jelenia Góra
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45262522-6
Roboty murarskie
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
DATA OPRACOWANIA
PRZEMUROWANIE KOMINÓW
KARKONOSKA 28/4
ZGKiM w Jeleniej Górze
ul. Podgórna 9; 58-500 Jelenia Góra
:
16.06.2015
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawa sporządzenia opracowania:
1. Zlecenie ustne - Wiesław Każmierski.
Zakres robót typował i obmiaru dokonał: Dorota Ostrowska
SPORZĄDZIŁ:
INWESTOR :
Data opracowania
16.06.2015
Data zatwierdzenia
Karkonoska 28 m4 - komin.PRD
Data wydruku: 18.06.2015
Karkonoska 28 m4 - komin.PRD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE - MINIMALNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT:
Kominy dymowe, spalinowe, wentylacyjne zgodnie z PN-89/B-10425 z cegły ceramicznej pełnej klasy 200 tynkowane.
Obróbki blacharskie zgodnie z PN-61/10245 z blachy ocynkowanej (PN-81/H-92125).
Wszystkie wbudowywane materiały drewniane muszą być zaimpregnowane środkami grzybo- i owadobójczymi.
Materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty, atesty lub certyfikaty.
Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy zabezpieczyć zgodnie z § 20, 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wywóz gruzu i odpadów samochodem samowyładowczym na najbliższe składowisko odpadów.
ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE:
- Pomosty robocze na dachu.
- Opłata za przyjęcie i zagospodarownie odpadów.
- Zabezpieczenia i osłony wewnątrz lokali.
DZIAŁY KOSZTORYSU
Lp.
Nazwa działu
Od
1 Roboty podstawowe
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28260 Użytkownik: ZGKiM
1
-2-
Do
13
Karkonoska 28 m4 - komin.PRD
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
1
1 KNR-W 4-01
d.1 0346-03 1)
2 KNR-W 4-01
d.1 0545-08 1)
3 KNR-W 2-02
d.1 0126-02 2)
4 KNR-W 2-02
d.1 1220-05 2)
Opis i wyliczenia
Roboty podstawowe
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
j.m.
poz.3
m2
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
[1,06+0,75]*2*0,40
[1,10+0,80]*2*0,40
m2
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły;
Komin przełazowy
[0,76+0,51]*2*5,50
[0,70+0,56]*2*1,0
m2
Konstrukcje daszków dwuspadowe
m2
<zadaszenie komina>0,90*0,90+0,80*0,90
m2
Poszcz
Razem
m2
m2
m2
m2
m2
5 KNR-W 2-02
Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do
d.1 0508-04 z.sz.5. okapu 90 cm nachylenie połaci ponad 85 %
1. 9908 2)
poz.4
m2
6 KNR-W 4Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł
d.1 01(wł) 0324-02
szt.
m2
16,49
RAZEM
16,49
1,45
1,52
RAZEM
2,97
13,97
2,52
RAZEM
16,49
1,53
RAZEM
1,53
1,53
RAZEM
1,53
2,00
RAZEM
2,00
6,00
RAZEM
6,00
1,60
RAZEM
1,60
7,55
RAZEM
7,55
12,06
RAZEM
12,06
15,00
RAZEM
15,00
2,97
RAZEM
2,97
2,60
RAZEM
2,60
3)
2
7 KNR-W 2-02
d.1 1213-01 2)
8 KNR-W 4-01
d.1 0424-01 1)
9 KNR AT-32
d.1 0203-07 4)
10 KNR AT-32
d.1 0203-01 4)
11 KNR-W 4-01
d.1 0710-03 1)
12 KNR-W 2-02
d.1 0514-01 2)
szt.
Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m
m
3,0*2
m
Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich
m
0,80*2
m
Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100x100 cm sposobem ręcznym; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm
<w lokalu>[0,76+0,75]*2*2,50
m2
Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100x100 cm sposobem ręcznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm
<strych i ponad dachem>[0,76+0,75]*2*3,0+[0,70+0,80]*2*1,0
m2
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
[0,70+0,80]*2*5,0
m2
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
m2
poz.2
m2
13 KNR-W 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km
d.1 0109-11 010912 1)
2,60
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp.
1
2
3
4
Wydawnictwo
WACETOB wyd.III 2000
WACETOB wyd.V 2003
Korekta nakładów i norm przywołanego katalogu,Prawa autorskie zastrzeżone
ATHENASOFT wyd.I 2005
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28260 Użytkownik: ZGKiM
-3-
m2
m2
m2
m3
m3