TOM 11 - ROLA MAŁYCH MIAST W ROZWOJU

Transkrypt

TOM 11 - ROLA MAŁYCH MIAST W ROZWOJU
TOM 11 - ROLA MAŁYCH MIAST W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, 2006
Wstęp
1. Problemy badawcze małych miast - próby syntetycznych ujęć
Jan RAJMAN - Małe miasto w przestrzeni rolniczej - wybrane kwestie
metodologiczne
Krystian HEFFNER, Brygida SOLGA - Lokalne centra rozwoju obszarów
wiejskich - znaczenie i powiązania małych miast
Joanna KUDEŁKO, Zbigniew ZIOŁO - Funkcje małych miast w przestrzeni
rolniczej
Jerzy BAŃSKI - Witryn y internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w
małych miastach - analiza i ocena
Konrad Ł. CZAPIEWSKI - Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej
2. Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym
Danuta KOŁODZIEJCZYK - Infrastruktura społeczna w rozwoju małych miast
Wieńczysław GIERAŃCZYK - Zróżnicowanie i zmiany poziomu życia ludności w
gminach wiejskich i w małych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w
latach 1995-2004
Sławomir KUREK - Starzenie się ludności małych miast i obszarów wiejskich w
Polsce na tle pozostałych jednostek osadniczych
Roman RUDNICKI - Wzrost aktywności agrarnej mieszkańców miast jako nowe
zjawisko w okresie transformacji gospodarki
3. Małe miasta w układach regionalnych
Jan FALKOWSKI - Ro zwój i funkcjonowanie małych miast w warunkach
gospodarki rynkowej (na przykładzie Lidzbarka, Lubawy i Nowego Miasta
Lubawskiego)
Iwona JAŻEWICZ - Rola małych miast w przestrzeni rolniczej Pomorza
Środkowego
Małgorzata DAMS-LEPIARZ, Jacek DOBROWOLSKI - Historyczne i
współczesne znaczenie rolnictwa w małych miastach województw lubelskiego
Monika WESOŁOWSKA - Bełżyce - małe miasto na tle gminy i aglomeracji
lubelskiej

Podobne dokumenty