Źródła informacji wykorzystywane podczas poszukiwania

Transkrypt

Źródła informacji wykorzystywane podczas poszukiwania
Źródła informacji wykorzystywane podczas poszukiwania mieszkania/domu
Źródło: Badanie dotyczące preferencji i satysfakcji z zakupu mieszkania - badanie TNS Polska dla serwisu
otoDom.pl.

Podobne dokumenty