Process Automation System Wydajna produkcja

Transkrypt

Process Automation System Wydajna produkcja
Process Automation System
Wydajna produkcja bezpieczna dla
ludzi i przyjazna dla środowiska
Wyzwania
l Ograniczenie kosztów
projektowania, eksploatacji
i konserwacji
l Maksymalizacja wydajności
zakładu i procesów
produkcyjnych
l Poprawa jakości produkcji
l Ochrona ludzi, wyposażenia
zakładu i środowiska
l Maksymalizacja zwrotu
z inwestycji
2
Rozumiemy
te wyzwania
Problemy, przed jakimi stają dziś branże procesowe, dodatkowo pogłębia
niestabilność globalnej gospodarki. W takich warunkach od systemów kontroli
procesów oczekuje się czegoś więcej niż tylko prostych funkcji regulacyjnych.
Systemy takie stają się narzędziem do zarządzania całym zakładem,
optymalizacji zużycia energii, redukcji kosztów i emisji substancji szkodliwych,
a także źródłem dokładnych informacji wspomagających decyzje dotyczące
sfery produkcyjnej i biznesowej.
Co to oznacza dla Klientów?
Z punktu widzenia kierownictwa
zakładu
> Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zakładu
i środowiska
> Optymalizacja wykorzystania zasobów
> Zwiększanie zyskowności zakładu
> Ograniczanie wpływu na środowisko
> Optymalizacja gospodarki energetycznej
Z punktu widzenia kierowników
eksploatacji
> Zwiększanie niezawodności/dostępności zakładu
> Optymalizacja kosztów przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu jakości
> Maksymalizacja wydajności produkcji
Dla zespołów inżynierskich
> Wdrażanie standaryzacji i egzekwowanie
standardów
> Skrócenie czasu projektowania w celu
przyspieszenia realizacji projektów
> Zarządzanie lokalnymi i zamiejscowymi zespołami
inżynierskimi
> Administrowanie całym systemem z jednego miejsca
Z punktu widzenia operatorów
zakładu
> Zapewnienie stabilności procesu
> Przewidywanie zakłóceń procesu
> Ustalanie priorytetów działań
> Reagowanie na ważne alarmy i zdarzenia
Z punktu widzenia zespołów
utrzymania ruchu
> Wdrażanie skutecznych programów konserwacji
> Jak najszybsze identyfikowanie podstawowych
przyczyn problemów
> Standaryzacja procedur konserwacji
Nasza firma przykłada
wielką wagę do
nawiązywania
strategicznej współpracy
z organizacjami
i przedsiębiorstwami,
które kierują się tymi
samymi wartościami,
co my. Schneider
Electric™ konsekwentnie
koncentruje się na
takich zagadnieniach,
jak doskonałość
operacyjna i efektywność
energetyczna.
Dostrzegamy
i doceniamy fakt, że
Schneider Electric
rozumie specyfikę naszej
działalności i oferuje
rozwiązania pozwalające
nam osiągać coraz
lepsze wyniki.
3
Nasze doświadczenie
pomaga naszym
Klientom odnosić sukcesy
Istotą dobrych rozwiązań jest nie tylko doskonałość techniczna, lecz także stojąca
za nią wiedza specjalistyczna i doświadczenie. Schneider Electric od ponad 40 lat
dostarcza rozwiązania dla przemysłu wytwórczego i procesowego. Doskonale rozumiemy
potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie automatyzacji i gospodarki energetycznej.
Historia pełna innowacji
Ponad 40 lat temu wynaleźliśmy pierwszy
programowalny sterownik PLC, wytyczając drogę
do zastąpienia układów sterowania złożonych
z fizycznych przekaźników przez elektroniczne
sterowniki programowalne.
W roku 1979 wprowadziliśmy na rynek Modbus™
– prawdziwie otwarty protokół komunikacyjny
będący standardem i używany w zastosowaniach
przemysłowych na całym świecie.
W roku 1996 wprowadziliśmy do oferty nasz
pierwszy programowalny sterownik automatyki
(PAC) z wbudowanym serwerem WWW i funkcją
wewnętrznego rejestrowania danych.
Historia naszej firmy to zarazem historia innowacji
i otwartości. Dziś, w tym samym duchu, wprowadzamy
na rynek rozwiązanie PlantStruxure™.
Lider w dziedzinie
automatyzacji procesów
Od momentu zainstalowania naszego pierwszego
sterownika PLC przeszliśmy długą drogę – i dziś
jesteśmy liderem w stosunkowo niewielkiej rodzinie
dostawców rozwiązań z dziedziny automatyzacji
procesów. Nasza oferta obejmuje rozwiązania
do szerokiej gamy zastosowań. Zdajemy sobie
sprawę, że każde zastosowanie ma swoją specyfikę,
dlatego oferujemy architektury dopasowane do
potrzeb różnych typów procesów – w tym procesów
dyskretnych, ciągłych, wsadowych, procesów
zapewnienia bezpieczeństwa i dowolnych kombinacji
tych typów.
4
Rozwiązania dla różnych
obszarów działalności
przedsiębiorstwa
Nasza oferta nie ma sobie równych pod względem
kompleksowości – obejmuje zarówno czujniki mierzące
parametry procesu, systemy automatyzacji produkcji,
system zarządzania danymi (Historian) i system
realizacji produkcji (Manufacturing Execution System –
MES), który pomaga w stałym podnoszeniu wydajności
i osiąganiu doskonałości operacyjnej. Dopełnieniem tej
oferty są zintegrowane, ogólnokorporacyjne rozwiązania
podnoszące efektywność energetyczną oraz zaplecze
merytoryczne w postaci zespołu zaangażowanych,
kompetentnych specjalistów, którzy potrafią uwzględnić
realne potrzeby każdego Klienta.
Lider w dziedzinie
efektywności energetycznej
Schneider Electric, będąc liderem w obszarze
automatyzacji procesów, jest też numerem jeden
w dziedzinie efektywności energetycznej. Dzień po
dniu pomagamy przedsiębiorstwom na całym świecie
w rozpoznawaniu i wdrażaniu rozwiązań ograniczających
zużycie energii i wpływ na środowisko naturalne.
EcoStruxure™
EcoStruxure to ekosystem rozwiązań oparty na architekturach Active Energy
Management™, From Power Plant to Plug™, oferujący gwarantowaną zgodność
z warstwie danych, zasilania, bezpieczeństwa, chłodzenia i automatyzacji
oraz wykorzystujący standardy otwarte stosowane w produktach Schneider
Electric i innych firm. Strategia ta umożliwia klientom tworzenie inteligentnych
systemów zarządzania energią, które charakteryzują się prostotą, niskimi
nakładami kapitałowymi i wydatkami operacyjnymi, a przede wszystkim –
wysoką efektywnością energetyczną, która prowadzi nawet do 30-procentowych
oszczędności na kosztach energii.
PlantStruxure to architektura zorientowana na otwartość i współdziałanie,
która umożliwia przedsiębiorstwom przemysłowym i działającym w obszarze
infrastruktury zaspokojenie potrzeb w dziedzinie automatyzacji, a jednocześnie
zoptymalizowanie gospodarki energetycznej. PlantStruxure jest elementem
składowym rozwiązania EcoStruxure. W ramach jednego środowiska możliwe jest
analizowanie danych o zużyciu energii i danych procesowych oraz wykorzystanie
ich do całościowej optymalizacji działania zakładu przemysłowego.
Zintegrowane,
Skalowalne,
ponieważ czasy się zmieniają
aby ograniczyć ryzyko
Od kilkudziesięciu do setek tysięcy wejść/
wyjść – skalowalność naszych systemów
pozwala nadążyć za rosnącymi wymaganiami.
Architektura jest zintegrowana wewnętrznie, od
poziomu urządzeń aż po system MES. Wszystkie
komponenty naszych systemów współdziałają
ze sobą nawzajem i z rozwiązaniami wybranych
partnerów technicznych.
Elastyczne,
Otwarte,
ponieważ każdy proces jest inny
aby działać wydajniej
Nasza platforma obsługuje architektury najbardziej
odpowiednie do konkretnego zastosowania. Jeden
zakład, wiele zakładów, sterowanie rozproszone,
sterowanie lokalne, procesy dyskretne, ciągłe,
wsadowe, procesy bezpieczeństwa – wszystko
w ramach jednej architektury sterowania.
Nasze oprogramowanie jest otwarte na wymianę
informacji z innymi systemami przemysłowymi
i biznesowymi. Pozwala stworzyć środowisko oparte
na współdziałaniu, w którym potrzebne informacje
procesowe dostępne są w formie ułatwiającej ich
wykorzystanie.
5
Architektura zarządzania
procesami i gospodarki
energetycznej
Współczesne przedsiębiorstwa
potrzebują systemów sterowania,
które będą nie tylko łatwe we
wdrożeniu i utrzymaniu, lecz również
w przejrzystej formie informować
będą o przebiegu procesu.
System sterowania powinien
być przystosowany do łatwej
integracji z urządzeniami innych
producentów i oferować wartość
dodaną w postaci systemów
archiwizacji danych i realizacji
produkcji (MES). Krótko mówiąc,
potrzebny jest system pozwalający
zwiększyć rentowność majątku
przedsiębiorstwa i dopasowany do
specyfiki konkretnego zastosowania.
Unikatowe cechy, takie jak globalny dostęp
do danych, wysoka dostępność i architektury
rozproszone, w połączeniu z redundancją typu „hot
standby” (z aktywnymi sterownikami rezerwowymi)
i innymi zaletami sprawiają, że rozwiązanie
PlantStruxure zaspokaja szerokie spektrum
potrzeb w dziedzinie automatyzacji procesów.
Zarządzanie energią
> System iPMCC do optymalizacji zużycia energii
> Inteligentne liczniki mocy i energii
> Przemienniki częstotliwości dla
zmniejszenia zużycia energii
System realizacji produkcji (MES)
> Zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących zakładu
i działalności biznesowej, dzięki czemu odpowiedni personel może dostrzec
i wykorzystać okazje do uzyskania maksymalnej wydajności zakładu i procesów,
a także eliminować problemy zanim jeszcze będą one miały wpływ na funkcjonowanie
łańcucha dostaw i poprawność prowadzonego procesu produkcyjnego.
6
Sieci komunikacyjne
> Przejrzysta komunikacja między wszystkimi
komponentami systemu
> Standardowa technologia Ethernet i protokoły
przemysłowe
> Obsługa dedykowanych protokołów sieciowych,
takich jak Modbus TCP, EtherNet/IP, Profibus,
CANopen™, AS-Interface
> Obsługa dedykowanych sieci polowych, takich jak
Profibus PA, Foundation Fieldbus i HART
Projektowanie
> Projektowanie i modyfikowanie całego systemu
z dedykowanego stanowiska inżynierskiego
> Elastyczne narzędzia inżynierskie znacznie
skracające czas pracy nad aplikacją
> Otwarte biblioteki uniwersalnych obiektów
ułatwiające standaryzację
> Symulacja offline ograniczająca konieczność
testowania i upraszczająca odbiór systemu
Eksploatacja
> Elastyczny system nadzorczy
> Łatwa nawigacja w systemie
> Wszechstronne zarządzanie alarmami
> Zaawansowane funkcje analizy danych
historycznych i wizualizacji procesów
> Różne typy klientów do wyboru: WWW, urządzenia
PDA i smartfony
Sterowanie
> Skalowalna rodzina programowalnych sterowników
automatyki, które spełniają wszelkie wymagania
związane ze sterowaniem
> Sterowniki bezpieczeństwa SIL2 i SIL3
> Moduły procesorowe, we/wy i komunikacyjne oraz
zasilacze wymienialne podczas pracy
Historian
> Zaawansowane funkcje sterowania procesami
> Konfiguracja oparta na standardzie IEC61131-3
> Zbiera wszystkie dane o procesie, jakości, zużyciu energii oraz inne informacje z całego
zakładu i generuje szczegółowe raporty przydatne przy podejmowaniu decyzji
> Działa w oparciu o standardy przemysłowe
> Zarządzanie prawami użytkowników dla dostępu do podglądu danych i modyfikacji
ustawień
7
Przejrzysty dostęp
do informacji – od
urządzeń po systemy
korporacyjne
8
> Sieć
Nawiązanie komunikacji między urządzeniami, instalacją procesową, zakładem
i systemami korporacyjnymi przy wykorzystaniu technologii sieciowych i usług
typu Web Services gwarantuje efektywną wymianę i dystrybucję informacji
między czujnikami, przyrządami, urządzeniami, sterownikami, stanowiskami
operatorów i innymi systemami firm trzecich.
Komunikacja zgodna ze
standardami
Ogólnosystemowa
synchronizacja czasu
Ponieważ nasze architektury bazują na standardowej
technologii Ethernet i protokołach przemysłowych,
inwestycja Klienta jest chroniona – nie ma ryzyka
zabrnięcia „w ślepą uliczkę”. Taka strategia przynosi
znaczne oszczędności na etapie projektu, instalacji
i utrzymania systemu oraz powoduje, że mniejsze są
wymagania dotyczące szkoleń.
Czas między komponentami systemu jest
automatycznie synchronizowany, a dodatkowo
możliwe jest zastosowanie opcjonalnych serwerów
czasu pozostających aktywnie w gotowości. Takie
rozwiązanie gwarantuje, że wszelkie alarmy, zdarzenia
i inne informacje są zapisywane i wyświetlane
w kolejności, w jakiej faktycznie zaszły.
Dostęp do danych w czasie
rzeczywistym
Funkcje zaawansowane
Modbus TCP i EtherNet/IP, najlepiej sprawdzone
w praktyce i najbardziej niezawodne dostępne dziś
protokoły przemysłowe, umożliwiają wymianę danych
w czasie rzeczywistym między komponentami
systemu, takimi jak sterowniki i urządzenia,
zapewniając stabilną i skuteczną komunikację w całym
systemie.
Ponieważ szkielet komunikacyjny systemu stanowi
sieć Ethernet, możliwa jest bezproblemowa
komunikacja z urządzeniami innych firm przy użyciu
całej gamy standardowych protokołów przemysłowych.
Równie łatwe jest podłączanie oprzyrządowania za
pośrednictwem protokołów Profibus, Foundation
Fieldbus lub HART, co przekłada się na niższe
koszty instalacji i ułatwienia w realizacji konserwacji
profilaktycznej.
Dodatkowe dostępne funkcje to między innymi:
> Automatyczna konfiguracja urządzeń po wymianie,
która istotnie przyspiesza serwisowanie
> Powiadamianie o zdarzeniach pocztą e-mail
bezpośrednio z urządzenia
> Wbudowane serwery WWW z funkcją wewnętrznego
rejestrowania danych, która upraszcza serwisowanie
i zwiększa elastyczność architektury
Te zaawansowane funkcje umożliwiają wybór
właściwej architektury i zakresu funkcji zgodnego ze
specyfiką procesu Klienta.
Ethernet – technologia
najszybciej zdobywająca udział
w sieciach przemysłowych.
Średnia roczna stopa wzrostu
liczby urządzeń ethernetowych do
roku 2012 na poziomie +27%*
*Źródło: raport ARC z roku 2008
9
> Projektowanie
Przyspieszenie procesu
projektowania
Oferujemy elastyczne narzędzia inżynierskie. Narzędzia te opracowano z myślą
o przyspieszeniu konfiguracji systemu sterowania, istotnym skróceniu czasu
projektowania i zminimalizowaniu ryzyka związanego z projektem.
Krótsze harmonogramy
projektów
Połączenie takich rozwiązań, jak jednokrotne
wprowadzanie danych, funkcjonalne biblioteki
obiektów, współdziałanie z oprogramowaniem innych
firm wspomagającym projektowanie procesów, a także
możliwość standaryzacji i wielokrotnego wykorzystania
najlepszych praktyk inżynierskich przyczynia się
do radykalnego skrócenia czasu projektowania
koncepcyjnego, projektowania wykonawczego,
instalacji i odbioru systemu.
10
Standaryzacja,
uniwersalność
i rozszerzalność
Stosujemy obiektową strategię konfiguracji i oferujemy
wysoce funkcjonalne biblioteki aplikacyjne opracowane
specjalnie dla branż procesowych. Inżynierowie mogą
korzystać z bibliotek w postaci, w jakiej są oferowane,
lub uzupełniać je o elementy niezbędne do osiągnięcia
zgodności z określonymi standardami. Obiekty raz
zdefiniowane przez użytkownika mogą być wielokrotnie
wykorzystywane w tej samej aplikacji lub w następnych
aplikacjach, co przyczynia się do skrócenia czasu
projektowania i ograniczenia ryzyka związanego
z projektem.
Integracja
z oprogramowaniem do
projektowania procesów
Nasze narzędzia inżynierskie stwarzają możliwość
ustrukturyzowania i zorganizowania aplikacji w sposób
zgodny z funkcjonalnym schematem procesu
realizowanego w zakładzie. Udostępniają ponadto
otwarty interfejs umożliwiający bezproblemowy
dostęp do wielu systemów projektowania procesów.
Ten otwarty interfejs może być używany do wymiany
danych o procesach i systemach z aplikacjami innych
firm i z zewnętrznymi zespołami inżynierskimi, a tym
samym eliminuje konieczność konfigurowania systemu
od podstaw.
Symulacja offline
Funkcja symulacji umożliwia inżynierom replikowanie
funkcji aplikacji w środowisku komputera PC.
Takie rozwiązanie ułatwia identyfikację błędów
programowania i skraca czas testowania i odbioru
systemu.
Nasze atuty
> Jednokrotne wprowadzanie
danych – mniej błędów podczas
konfiguracji
> Rozszerzalne biblioteki
uniwersalnych obiektów
> Otwarty interfejs do narzędzi
wspomagających projektowanie
procesów i układów elektrycznych
> Śledzenie i dokumentowanie
zmian
30%
krótsze
harmonogramy
projektów
11
Większa wydajność
procesów dzięki
informacjom
dostępnym w czasie
rzeczywistym
12
> Eksploatacja
System nadzoru udostępnia operatorom wszystkie potrzebne dane oraz funkcje
konfiguracyjne umożliwiające obsługę procesów
w najbardziej dogodny dla nich sposób.
Pełny obraz sytuacji
Dowolną liczbę systemów sterowania lub
jednostek procesowych można zebrać w jeden
wspólny widok. Dzięki temu każdy ośrodek lokalny
może monitorować własne procesy i za pomocą
klientów sterowania globalnego uzyskiwać obraz stanu
całego zakładu. Zintegrowany widok w połączeniu
ze zunifikowanymi listami alarmów i możliwością
porównywania trendów w różnych obszarach zapewnia
optymalną równowagę między niezawodnością
systemów autonomicznych a zaletami obsługi
systemów scentralizowanych.
Stworzone do dyspozytorni
i do hali maszyn
W praktyce bardzo ważna jest możliwość przeniesienia
części czynności obsługowych ze sterowni na
poziom instalacji i urządzeń, dlatego oferujemy
specjalne interfejsy HMI (interfejs człowiek-maszyna)
przystosowane do niekorzystnych warunków
panujących w halach przemysłowych. Wzmocniona
konstrukcja tej grupy interfejsów pozwala na
zastosowanie ich w szafach stojących w hali maszyn
lub w innych specyficznych środowiskach.
Zrozumieć dane
Kluczem do wzrostu wydajności zakładu jest zdolność
do dostarczania operatorom przejrzystych informacji
o procesie. Dlatego system wyposażony został nie
tylko w nowoczesny interfejs graficzny, lecz również
zaawansowane funkcje akwizycji alarmów i trendów.
Systemy akwizycji obsługują zarówno dane ze
znacznikami czasu (na przykład z jednostek RTU), jak
i dane odbierane w czasie rzeczywistym – w ramach
jednego środowiska eksploatacji.
Poznać przyczynę
problemu
Do zdiagnozowania przyczyny ewentualnych zakłóceń
w procesie i wyeliminowania ich niezbędne jest
zrozumienie okoliczności incydentu. Lista alarmów
udostępnia personelowi eksploatacyjnemu bardzo
elastyczną metodę filtrowania i sortowania alarmów
bieżących i historycznych, z możliwością grupowania
alarmów i ich hierarchicznego maskowania.
Dopełnienie tych funkcji stanowi moduł analizy
procesów, który łączy informacje o alarmach i trendach
z komentarzami operatorów, tworząc pojedyncze
ujęcie umożliwiające szybką identyfikację miejsca
i czasu zdarzenia, a przez to ułatwiające rozwiązanie
problemu i zapobieganie mu w przyszłości.
Nasze
atuty
> Nowoczesny
interfejs graficzny
> Moduł analizy
systemów
> Zaawansowana
obsługa alarmów
i trendów
> Dedykowany
interfejs HMI do
hali maszyn
> Dostęp przez
klienty WWW
Dostęp do informacji
spoza zakładu
Dane dotyczące zakładu i procesów są dostępne
spoza terenu zakładu za pośrednictwem
dedykowanych klientów WWW i inteligentnych
urządzeń przenośnych, takich jak PDA lub telefony
komórkowe. Możliwość tę stworzono z myślą
o osobach, które muszą uzyskiwać zdalny dostęp do
aktualnych danych o stanie zakładu i procesów.
13
> Sterowanie
Większa wydajność
dzięki wszechstronnym
sterownikom PAC
Wszechstronna oferta sprzętu zaspokajającego potrzeby pojawiające się na
każdym etapie cyklu życia systemu
14
Stworzone do zastosowań
procesowych
Regulacja i zaawansowane
sterowanie procesami
Nasze programowalne sterowniki automatyki
zostały stworzone specjalnie dla branż procesowych,
zaś cały sprzęt jest modularny i skalowalny,
a przy tym współpracuje z szerokim spektrum
modułów wejść/wyjść oraz z dedykowanymi
modułami komunikacyjnymi i modułami do
sieci polowych służącymi do podłączania
inteligentnych urządzeń i przyrządów.
Wszystkie procesory są wielozadaniowe, dzięki czemu
wykonywanie algorytmu sterującego, komunikacja
i obsługa wejścia/wyjścia odbywa się tak szybko,
jak to technicznie możliwe. Wszystkie sterowniki
obsługują bez ograniczeń wszystkie pięć języków
programowania określonych w standardzie IEC 611313, zapewniając wysoką elastyczność konfiguracji.
Sterowniki wykorzystują gęste moduły, przez
co systemy zajmują mniej miejsca w szafie
przemysłowej, a ich koszty są odpowiednio
niższe. Ponadto sterowniki są zabezpieczone
techniką „conformal coating” (specjalną powłoką
chroniącą elektronikę) z myślą o niesprzyjającym
środowisku eksploatacji, i charakteryzują się
wysoką odpornością na zakłócenia elektryczne.
> Function Block Diagram (FBD)
> Structured Text (ST)
> Sequential Function Chart (SFC)
> Ladder Diagram (LD)
> Instruction List (IL)
Architektura naszego systemu umożliwia także
rozproszenie modułów wejścia/wyjścia w pobliże
urządzeń procesowych, a tym samym
ograniczenie kosztów okablowania i instalacji.
Gotowe biblioteki obiektów oferują komplet
funkcji potrzebnych do sterowania ciągłego lub
regulacyjnego, a ponadto dostępne są dodatkowe
biblioteki do zastosowań, w których wymagane jest
zaawansowane sterowanie procesami, m.in.:
> Logika rozmyta
> Wielowymiarowe sterowanie predykcyjne (MPC)
> Statystyczna regulacja procesów (SPC)
Łatwe serwisowanie
Nasze atuty
> Regulacja i zaawansowane sterowanie
Wymiana zasilaczy, modułów wejścia/wyjścia
i procesorów każdego sterownika może odbywać się
bez wyłączania jego zasilania. Automatyczna
konfiguracja po instalacji jest kolejnym rozwiązaniem
umożliwiającym wykonywanie czynności serwisowych
bez zatrzymywania procesu przemysłowego.
procesami
> Systemy modularne, skalowalne i rozproszone
> Nadmiarowość i możliwość wymiany podczas
pracy
> Kompletna gama modułów we/wy i
komunikacyjnych Fieldbus
> Przystosowanie do niesprzyjających warunków i
silnych zakłóceń
15
Bezpieczeństwo ludzi,
zakładu i procesów
16
> System bezpieczeństwa (SIS)
Aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i środowisku, dbając o wydajność
i stabilność procesów i kierując się dobrymi praktykami zdefiniowanymi
w standardzie IEC-61511, tworzymy rozwiązania dla systemów bezpieczeństwa
oparte na sprawdzonej technologii i bogatej ofercie produktów.
By proces przebiegał
harmonijnie i bezpiecznie
Aby ułatwić Klientom projektowanie systemów
bezpieczeństwa przemysłowego, oferujemy
system SIS (safety instrumented system – system
bezpieczeństwa) będący bezpośrednim rozszerzeniem
standardowej oferty automatyki systemowej.
Architektura sprzętowa, sieci komunikacyjne
i środowisko konfiguracji są w nim takie same, jak
w podstawowych systemach znanych już Klientom, co
pozwala ograniczyć zakres niezbędnych szkoleń.
Istnienie wielu elementów wspólnych między
systemem SIS a systemem sterowania procesem
ułatwia serwisowanie i integrację środowiska
eksploatacyjnego. System bezpieczeństwa umożliwia
wymianę komponentów podczas pracy: dotyczy
to modułów komunikacyjnych wejścia/wyjścia,
procesorów CPU i zasilaczy; takie rozwiązanie
przyczynia się do ograniczenia kosztów eksploatacji
i serwisowania.
W konfiguracji z aktywnymi modułami rezerwowymi
i możliwością napraw podczas pracy (1 z 2) sterowanie
procesem jest podtrzymane nawet w wypadku
wykrycia usterki przez system SIS. W opcjonalnej
konfiguracji całkowicie nadmiarowej możliwa jest
naprawa wszelkich usterek systemu bez przerywania
działania systemu bezpieczeństwa. W ten sposób
unika się fałszywych aktywacji zabezpieczeń, a system
przechodzi w stan ochrony tylko wtedy, gdy wykryta
zostanie sytuacja niebezpieczna.
Ochrona inwestycji
System bezpieczeństwa o wielu elementach wspólnych
z systemem sterowania pozwala na wykorzystanie
wiedzy zdobytej już przez Klienta i ułatwia integrację
funkcji zabezpieczających z istniejącymi instalacjami.
System SIS przyczynia się do wzrostu rentowności
majątku produkcyjnego, ponieważ zwiększa
dostępność zakładu, ułatwia zachowanie ciągłości
produkcji i podnosi poziom bezpieczeństwa.
Nasze atuty
> Certyfikat TUV dopuszczający do zastosowań
klasy SIL2 lub SIL3
> Bezpieczeństwo funkcjonalne IEC 61508/61511
> Aktywna rezerwa / wymiana podczas pracy
(1 z 2)
> Rozwiązania oparte na standardowych sieciach
i otwartym oprogramowaniu
> Integracja zabezpieczeń i sterowania procesem
na jednej platformie
Średni czas do awarii
(MTTF): do
lat
w przypadku rozwiązania
z aktywną rezerwą
2000
17
> Wysoka dostępność
Gdy przerwa w działaniu
nie wchodzi w grę
Nasze
architektury
są elastyczne
i pozwalają na
dobranie poziomu
dostępności
do specyfiki
konkretnego
zastosowania.
Opcje
zapewniające
wysoką
dostępność
oferowane są
na wszystkich
poziomach:
od stanowisk
operatorów,
poprzez
serwery danych,
sterowniki, aż
po sieci. Mamy
ofertę dla
Klientów, których
procesy muszą
być realizowane
przez 24 godziny
na dobę i 7 dni
w tygodniu przy
zerowej tolerancji
dla jakichkolwiek
przestojów.
18
Nie trzeba zmieniać
nawyków
System nadmiarowy konfiguruje się w taki sam
sposób, jak system nienadmiarowy. Nie jest
wymagana modyfikacja oprogramowania na poziomie
sterowników, a utworzenie konfiguracji z nadmiarową
siecią i serwerem danych to kwestia kilku sekund –
pomaga w tym prosty kreator konfiguracji.
Zmiany w trybie online
Dla środowisk wymagających pracy w trybie ciągłym
oferujemy możliwość aktualizacji oprogramowania
sterowników w trybie online, bez przerywania procesu
przemysłowego. W konfiguracji z nadmiarowym
serwerem danych możliwe jest wprowadzenie zmian
w konfiguracji i wycofanie ich, jeśli po zmianach
system nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wszystko
to odbywa się w sposób niezakłócający normalnej
produkcji.
Procesory, kable, moduły wejścia/wyjścia i zasilacze
sterowników można wymieniać bez wyłączania
zasilania.
Automatyczne i płynne
przełączanie
Ponieważ rezerwowe sterowniki, serwery danych
i sieci utrzymywane są w stanie aktywnym, awaria
podstawowego komponentu powoduje automatyczne
i płynne przełączenie na komponent rezerwowy.
Przełączenie to jest „przezroczyste” dla operatora,
a proces jest normalnie kontynuowany. Operator jest
powiadamiany o wszelkich awariach.
Nasze atuty
> Automatyczne przydzielanie adresów IP między
sterownikami głównymi i rezerwowymi
> „Przezroczyste” przełączanie klientów stacji
operatorskich w wypadku awarii podstawowego
serwera danych – bez utraty danych
> Zintegrowana obsługa alarmów w systemie
> Skalowalna, nadmiarowa topologia
sieci HIPER-Ring
99,99996%
dostępność
19
Inteligentne
urządzenia
obiektowe dostępne
przez WWW ograniczają
koszty serwisowania
20
> Zarządzanie urządzeniami
Zastosowanie inteligentnych przyrządów, urządzeń dostępnych przez
sieć WWW oraz sieci Ethernet jako szkieletu komunikacyjnego zapewnia
użytkownikom dostęp do danych o urządzeniach i informacji konfiguracyjnych,
które dotychczas dostępne były tylko lokalnie lub w określonych obszarach
procesu. Taki globalny dostęp do danych przyczynia się do ograniczenia kosztów
konserwacji, ułatwia konfigurację i przyspiesza odbiór instalacji.
Fieldbus i sieci urządzeń
Udoskonalenia procesów przemysłowych są często
pochodną zdolności do przewidywania problemów
i zapobiegania awariom. Procesowe magistrale
Fieldbus i otwarte sieci urządzeń ułatwiają uzyskanie
istotnych oszczędności w dziedzinie konserwacji
urządzeń i instalacji, ponieważ zapewniają dostęp
do informacji umożliwiających podjęcie interwencji
serwisowej zanim jeszcze dojdzie do awarii.
Niższe koszty instalacji
Dodatkowe oszczędności pojawiają się już w fazie
projektowania i instalowania systemu. Inteligentne
sieci wymagają prostszego okablowania, a to z kolei
przekłada się na mniejszą liczbę rysunków i mniejsze
fizyczne rozmiary instalacji.
Otwarte podejście do
protokołów Fieldbus
Wiele zalet środowiska PlantStruxure wynika z naszej
otwartej strategii zgodności z protokołami Fieldbus.
Inteligentne oprzyrządowanie instalacji przemysłowych:
> HART
> Profibus PA
> Foundation Fieldbus
Główne sieci urządzeń integrujące czujniki, napędy
i siłowniki:
> EtherNet/IP
> Profibus DP
> Modbus TCP
> CANopen
> AS-Interface
Urządzenia dostępne
przez WWW
Nasza oferta obejmuje rodzinę inteligentnych
urządzeń do sterowania silnikami i siłownikami oraz
urządzeń napędowych dostępnych przez WWW.
Konfigurowanie i zapisywanie parametrów działania
tych urządzeń może odbywać się z dowolnego miejsca
w systemie, a ponadto w razie awarii i wymiany
niesprawnego urządzenia konfiguracja ładowana jest
automatycznie do nowego urządzenia (FDR – faulty
device replacement). Jest to kolejne rozwiązanie, które
przyspiesza serwisowanie i związany z nim przestój
procesu.
Obsługa protokołów
FDT/DTM
Technologia FDT/DTM jest niezależna od producenta
urządzeń, niezależna od protokołu magistrali
komunikacyjnej Fieldbus i udostępnia jednolite
środowisko konfiguracji, odbioru i bieżącego zarządzania
urządzeniami w instalacjach przemysłowych. Nasz
system obsługuje protokoły FDT/DTM z myślą
o ograniczeniu kosztów serwisowania i ochronie
inwestycji w inne urządzenia przemysłowe.
Optymalizacja
wykorzystania zasobów
Zalety inteligentnych przyrządów i urządzeń ujawniają
się także poprzez integrację danych w panelach
sterowania i inteligentnych narzędziach analitycznych
w naszym systemie realizacji produkcji (MES). Klient
w jednym miejscu uzyskuje pełne ujęcie informacji
serwisowych, informacji o przestojach i raportów
wydajności.
21
> Zarządzanie energią
Niższe koszty
eksploatacji dzięki
przemyślanej
gospodarce
energetycznej
W przeszłości zasilanie i sterowanie
były dwoma odrębnymi światami.
Jednak dziś w przedsiębiorstwach
coraz częściej pojawia się
przekonanie, że warunkiem
optymalizacji procesów
i redukcji kosztów operacyjnych
jest wdrożenie strategii
uwzględniających obie te dziedziny.
Integracja informacji procesowych
i informacji o zużyciu
energii w jednym systemie
udostępniającym pojedynczy
interfejs dla inżynierii procesowej
i gospodarki energetycznej.
Efektywne sterowanie procesem
i efektywność energetyczna idą w parze
Nasze inteligentne liczniki mocy i energii umożliwiają zbieranie danych dotyczących
wszystkich źródeł energii, takich jak woda, powietrze, gaz, elektryczność i para, oraz
udostępnianie tych danych w systemie. Powiązanie takich informacji z innymi danymi
dotyczącymi procesu pozwala uzyskać przejrzysty obraz charakterystyki zużycia
energii i zidentyfikować obszary potencjalnych usprawnień i ulepszeń w procesie.
> Mniejsze opłaty z tytułu skokowego wzrostu poboru energii
> Implementacja dynamicznych strategii równoważenia obciążenia w systemie
sterowania
> Mniejsze koszty wynikające z nieoptymalnego współczynnika mocy obciążeń (PF)
> Wykorzystanie potencjału posiadanej infrastruktury i uniknięcie niepotrzebnych
nakładów kapitałowych
> Proaktywna konserwacja wydłużająca żywotność zasobów
Do 60%
zużycia energii w zakładzie przypada na silniki
elektryczne
22
Odpowiednie sterowanie, kontrola
i monitoring procesów prowadzi do
uzyskania wysokiej jakości produkcji, a
jednocześnie do optymalizacji zużycia
energii.
Silniki elektryczne:
cel numer jeden
Nasze przemienniki częstotliwości są znakomitym rozwiązaniem dla każdego
zakładu zainteresowanego optymalizacją efektywności energetycznej silników
elektrycznych, np. tych napędzających wentylatory, pompy i przenośniki.
Korzyści są odczuwalne natychmiast:
> Znaczące oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii
> Zoptymalizowane sterowanie procesem dzięki przejrzystej integracji z systemem
> Większa żywotność silników i mniejsze koszty serwisowania
iPMCC – inteligentna oszczędność energii
Nasze rozwiązanie iPMCC (intelligent power and motor control centre – centrum
inteligentnego sterowania zasilaniem i napędem) umożliwia bezproblemową
integrację dzięki zastosowaniu najlepszych architektur sieciowych, urządzeń
zabezpieczających silniki elektryczne i przemienników częstotliwości.
iPMCC otwiera drogę do inteligentnego sterowania napędem:
> Wyższa dostępność systemu dzięki sieci z mniejszą liczbą punktów potencjalnej
awarii
> Mniej wyłączeń dzięki możliwości zdalnego dostępu i zaawansowanej
identyfikacji problemów
> Więcej informacji przydatnych w procesie decyzyjnym
> Oszczędność energii wynikająca z użycia wysoce sprawnych przemienników
częstotliwości
> Elastyczne rozwiązania oparte na wielu sieciach
23
Dane o produkcji
z dnia, tygodnia i
miesiąca – zawsze
w zasięgu ręki
24
> Historian
Moduł Historian zbiera wszystkie dane o procesie, jakości, zużyciu energii oraz
inne informacje z całego zakładu i generuje szczegółowe raporty przydatne
przy podejmowaniu decyzji.
Informacja w dowolnym
miejscu i czasie
Przejrzysta integracja z systemami produkcyjnymi
i biznesowymi gwarantuje, że odpowiednie osoby
będą miały dostęp do wszystkich potrzebnych im
informacji. Moduł Historian umożliwia powiązanie
aktualnych, dostarczanych na bieżąco danych
produkcyjnych z uniwersalnym dostępem do baz
danych o charakterze biznesowym.
Właściwy klient
dla każdego użytkownika
> Inżynierowie odpowiedzialni za konserwację
i utrzymanie systemu potrzebują narzędzi
do szybkiego analizowania trendów i danych
o zdarzeniach. Historian Web Client pozwala
na elastyczne porównywanie danych bieżących
i historycznych w ramach jednego interfejsu.
> Wielu inżynierów procesowych jako narzędzia do
analizy danych używa z powodzeniem aplikacji
Microsoft® Excel. Aplikacja ta udostępnia im
wszystkie narzędzia obliczeniowe potrzebne do
modelowania i analizowania produkcji. Historian
Excel Client uzupełnia te funkcje o możliwość
operowania na danych pochodzących bezpośrednio
z systemu sterowania.
> Menedżerowie są z reguły zainteresowani graficzną
prezentacją danych i możliwością głębokiej analizy.
Dzięki zastosowaniu standardowych narzędzi
raportujących, takich jak Microsoft Reporting
Services, moduł Historian udostępnia wysoce
konfigurowalny system raportowania, który można
w prosty sposób włączyć do ogólnych procesów
sprawozdawczych przedsiębiorstwa.
> W pozostałych zastosowaniach, takich jak
integracja z systemami biznesowymi lub analiza
danych, moduł Historian może udostępniać dane za
pośrednictwem interfejsów otwartych (OLE-DB, XML,
Web Services), umożliwiając tym samym aktywną
interakcję między systemami przemysłowymi
a większością systemów biznesowych.
Zbieranie danych
i zarządzanie nimi
> Niezawodność procesu zbierania danych wynika
ze wsparcia redundancji i możliwości późniejszego
uzupełniania pominiętych danych w razie awarii sieci
lub modułu Historian.
> Zbierane dane zawierają informacje o zmiennych
procesowych, alarmach i zdarzeniach pochodzące
z systemu oraz komentarze do zdarzeń lub
znaczników. Dzięki temu są bogatym źródłem
informacji w procesie analizy danych.
> Korzystając z danych zebranych w systemie
sterowania lub bezpośrednio łącząc się
z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak systemy
zarządzania informacjami laboratoryjnymi Laboratory
Information Management Systems – LIMS), moduł
Historian zapewnia scentralizowany dostęp do
wszystkich danych procesowych.
Bez obaw
o bezpieczeństwo
informacji
Pan Tarun
Khulbe
Wiceprezes i Dyrektor
Walcowni Zimnej: Jindal
Stainless – Indie
„W ten projekt
zaangażowałem się
szczególnie mocno
– chcieliśmy bowiem
zbudować pomost
informacyjny między
poziomem maszyn
i instalacji a poziomem
zarządzania zakładem,
i to taki pomost, którym
dane o procesie
płynęłyby w czasie
rzeczywistym. Zależało
nam na tym, aby
nasi menedżerowie
stale widzieli procesy
zachodzące w całym
zakładzie i stale mogli
nimi sterować”.
Połączenie standardowych rozwiązań
zabezpieczających i mechanizmu jednokrotnego
logowania upoważnionych użytkowników systemu
gwarantuje ochronę danych w module Historian przed
dostępem osób niepowołanych i nieautoryzowanymi
zmianami.
25
Przejrzystość:
od surowców
do produktów
gotowych
26
> Zarządzanie procesami wsadowymi
W wielu branżach możliwość zapewnienia pełnej kontroli nad procesami
wsadowymi ma kluczowe znaczenie dla produktywności i jakości produktów.
Nasze oprogramowanie do zarządzania produkcją wsadową jest zgodne
z najnowszymi wersjami standardów S95 i S88. Umożliwia aktywne, elastyczne
reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany w zapotrzebowaniu. Przyczynia
się do ograniczenia kosztów w całym cyklu produkcyjnym, zmniejszenia liczby
i czasu przestojów, a jednocześnie umożliwia rejestrowanie wymaganych
przepisami danych o seriach produkcyjnych. Innymi słowy – pomaga osiągnąć
i utrzymać przewagę nad konkurencją na rynku.
Elastyczny proces
produkcyjny
Szybsze wprowadzanie
nowych produktów
Zarządzanie seriami produkcyjnymi umożliwia
producentom wytwarzanie szerokiej gamy produktów
w odpowiedzi na zmieniające się harmonogramy
klientów lub nieoczekiwane zdarzenia zachodzące
w procesie produkcyjnym. Ułatwia także wprowadzanie
do oferty nowych produktów.
Oferowane przez nas oprogramowanie do zarządzania
procesami wsadowymi jest zgodne z obiektowym
modelem zakładu przemysłowego S88/S95.
Przyjęcie takiego rozwiązania ogranicza koszty
opracowywania i weryfikacji procedur, ponieważ
procedurę opracowaną i przetestowaną raz można
wykorzystywać wielokrotnie.
Każdy produkt oparty jest na elastycznym przepisie
składającym się z procedury i formuły. Inżynierowie
procesowi lub operatorzy produkcji mogą w prosty
sposób tworzyć lub modyfikować przepisy – nie jest do
tego wymagane przygotowanie z zakresu automatyki.
W trakcie produkcji zespół przygotowuje harmonogram
zamówień, wskazując ich wielkości, receptury,
według których mają być realizowane, oraz konkretne
parametry. System automatycznie utworzy wymaganą
liczbę serii zgodnie z wydajnością systemu.
Zaplanowane zamówienia są wyświetlane w formie
wykresu Gantta, który w przejrzysty sposób obrazuje
plan produkcji i umożliwia łatwe modyfikowanie
priorytetów.
W trakcie wytwarzania serii operator ma dostęp
do informacji o stanie realizowanych etapów
produkcji oraz przeglądu całej procedury i głównych
parametrów serii.
Dostępne są obiekty logiki fazowej, co pozwoliło na
udostępnienie standardowego interfejsu dla operatora
i oprogramowania zarządzającego produkcją seryjną,
służącego do wszelkich interakcji dotyczących
bezpieczeństwa i śledzenia pochodzenia. W efekcie
nasz system umożliwia inżynierom projektowanie
złożonych i elastycznych strategii produkcji.
Śledzenie informacji
o seriach produkcyjnych
Wszystkie informacje potrzebne do generowania
kompleksowych raportów o seriach produkcyjnych
są rejestrowane automatycznie. Dane te są
przechowywane lokalnie w zabezpieczonej bazie
danych oraz dostępne w module Historian i systemie
realizacji produkcji (MES), w ramach pełnego obrazu
stanu zakładu.
Uproszczenie formalności
42%
Wzrost liczby
przypadków wycofania
produktu w Stanach
Zjednoczonych
w ostatnich 3 latach
W przypadku procesów podlegających nadzorowi
określonych organów, np. amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków (Food and Drug Administration –
FDA) nasz system udostępnia narzędzia potrzebne do
spełnienia wymagań formalno-prawnych. Wszystkie
operacje i aplikacje systemu oferują takie mechanizmy,
jak zabezpieczenia, zapisy kontrolne, zarządzanie
zmianami, podpisy elektroniczne, zautomatyzowane
generowanie raportów, archiwizacja i wyszukiwanie
danych. Nasze oprogramowanie do zarządzania
produkcją seryjną monitoruje, kontroluje i dokumentuje
zgodność procesów produkcyjnych Klienta z dobrymi
praktykami cGMP (current Good Manufacturing
Practices).
27
Vince Aurora
Kierownik zakładu
Angaston – Adelaide
Brighton Cement
„Zadaniem, jakie
sobie postawiliśmy,
było zastąpienie wielu
odrębnych systemów
raportowania przez
jeden system, który
byłby zautomatyzowany,
łatwy w obsłudze i który
umożliwiałby zbieranie
danych o przestojach
naszych linii i procesów
w czasie rzeczywistym.
Wybraliśmy rozwiązanie
Ampla™ (system MES
firmy Schneider Electric)
Downtime, ponieważ
spełniało ono powyższe
kryteria. Wybór okazał
się trafny, ponieważ
od czasu wdrożenia
tego rozwiązania liczba
przestojów w zakładach
ABC Angaston
zmniejszyła się o ponad
50 procent.”
28
Decyzje
dotyczące
procesów
i eksploatacji
uwzględniające
istotne
priorytety
> System realizacji produkcji (MES)
Nasz system realizacji produkcji (Manufacturing
Execution System – MES) zapewnia dostęp do informacji
eksploatacyjnych i produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
Pomaga w ten sposób przedsiębiorstwom w umacnianiu
pozycji wobec konkurentów na rynkach globalnych,
w podnoszeniu wydajności operacyjnej, obniżaniu zużycia
energii i zwiększaniu zysków.
Jest funkcjonalnym i dynamicznym pakietem programów
do zarządzania produkcją, który służy do modernizacji
procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów, wydajności i jakości produkcji.
Ponadto system ten umożliwia producentom:
> Obniżenie kosztów produkcji
> Optymalizację produkcji
> Podniesienie jakości i ograniczenie liczby poprawek
> Zmniejszenie ilości odrzutów i odpadów
> Uzyskanie w czasie rzeczywistym wglądu w dane pochodzące bezpośrednio
z procesu produkcyjnego
> Podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne dane z produkcji
Integracja z systemami przemysłowymi
i biznesowymi
Nasz system realizacji produkcji (MES) współdziała z wieloma systemami
przemysłowymi i biznesowymi, zbiera istotne dane i prezentuje je w formie
przejrzystych, na bieżąco aktualizowanych widoków przydatnych w analizach
produktywności, eksploracji danych, formułowaniu zapytań i sporządzaniu raportów.
Służy do wykrywania „wąskich gardeł”, analizowania przyczyn przestojów, obliczania
kluczowych wskaźników wydajności (KPI), generowania dokładnych raportów
o parametrach wejściowych i wyjściowych produkcji, analizowania trwającego
procesu produkcyjnego, monitorowania rzeczywistych kosztów produkcji oraz
rozwiązywania szeregu innych problemów z dziedziny optymalizacji wydajności.
Stabilna architektura
System MES został opracowany w taki sposób, aby spełniał wymagania specyficzne
dla złożonych i stale zmieniających się środowisk IT. Zbudowano go w oparciu
o stabilną architekturę, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. System
w szerokim zakresie współdziała ze środowiskami usług Web Services.
Jest przystosowany do współdziałania ze wszystkimi wiodącymi systemami ERP,
charakteryzuje się elastycznością konfiguracji i łatwością integracji.
Do 25%
Nawet 25-procentowy wzrost wydajności
dzięki lepszej widoczności i usprawnieniu
zarządzania codzienną eksploatacją
29
> Usługi firmy Schneider Electric
Nasi Klienci mają
zapewnioną opiekę na
każdym etapie wdrożenia
i użytkowania systemu
Klienci mogą na nas liczyć zarówno na etapie projektowania zakładu, jak
i podczas eksploatacji i modernizacji. Oferujemy specjalistyczne usługi we
wszystkich krajach. Nasza sieć ośrodków projektowych i usługowych, wsparta
przez rozbudowaną sieć partnerską, jest w stanie wypracować i dostarczyć
rozwiązanie w pełni zaspokajające potrzeby Klienta.
Zarządzanie projektami
i inżynieria projektowa
Na doświadczenie i zaangażowanie naszych
zespołów można zawsze liczyć.
50
Ponad 50 ośrodków
szkoleniowych na
świecie
Schneider Electric dysponuje międzynarodowymi
i lokalnymi zespołami realizującymi projekty z zakresu
automatyki, gospodarki energetycznej i dystrybucji
zasilania elektrycznego. Schneider Electric to właściwy
partner dla Klientów zainteresowanych usługami
projektowymi i inżynierskimi, obecny w wielu krajach
i mogący poszczycić się referencjami z wielu różnych
gałęzi przemysłu. Nasze narzędzia, standardy
i sprawdzone procesy mogą być z powodzeniem
stosowane w kolejnych projektach Klientów, będąc
gwarancją bezpieczeństwa, niezawodności i jakości.
500
Ponad 500 ekspertów
i inżynierów
realizujących projekty
Doradztwo
Nasi eksperci i konsultanci pomogą
w przeanalizowaniu obecnej sytuacji, a następnie
wspólnie z Klientem zdefiniują i wdrożą konkretne
rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb.
>W
eksploatacji
Pomagamy Klientom w osiąganiu lepszych wyników
produkcji. Oferujemy na przykład doradztwo i audyt
systemów automatyzacji procesów, pomagając
w analizowaniu, ocenie i wyborze rozwiązań i strategii
poprawiających wyniki działalności, optymalizujących
wydajność procesów oraz gospodarkę energetyczną.
> W fazie przedprojektowej
Nasi konsultanci służą pomocą w integracji
procesów przemysłowych z biznesowymi i oferują
rozwiązania bazujące na najlepszych architekturach
sterowania procesami, filozofii inteligentnego
sterowania napędem, sieciach zarządzania energią
oraz systemach dystrybucji zasilania – zgodnie
z wymaganiami i założeniami budżetowymi Klienta.
Partnerzy firmy Schneider
Electric
Schneider Electric współpracuje na całym świecie
z licznymi partnerami oferującymi rozwiązania
dopełniające naszą ofertę. Naszymi partnerami
są czołowi wykonawcy systemów pod klucz,
producenci OEM i integratorzy systemów.
Dzięki takiej współpracy nasi Klienci mogą korzystać
z potencjału merytorycznego i technicznego zarówno
samej firmy Schneider Electric, jak i najlepszych
dostawców rozwiązań specjalistycznych.
8
30
Szkolenia
Możemy pomóc Klientowi w ustaleniu zakresu
niezbędnych szkoleń poprzez systematyczną
analizę poziomu zaawansowania i zadań
poszczególnych zespołów. Proponujemy
wówczas moduły szkoleniowe dotyczące
zainstalowanych u klienta systemów automatyki
i zapewniamy szkolenia uzupełniające.
Uwzględniamy przy tym wymagania Klienta
co do terminów i miejsca szkoleń.
Na całym świecie dysponujemy ponad 50 ośrodkami
szkoleniowymi wyposażonymi w najnowocześniejszy
sprzęt i zatrudniającymi wykwalifikowaną kadrę.
Możemy dzięki temu zaoferować kursy standardowe
i dostosowane do indywidualnych potrzeb,
realizowane w naszych ośrodkach lub u Klienta.
Części zamienne
i naprawy
Bardzo często pozycja konkurencyjna Klienta
zależy od zdolności do właściwego reagowania
na awarie i usterki. Schneider Electric pomaga
w unikaniu przestojów.
> Jesteśmy w stanie dostarczać przetestowane,
certyfikowane części zamienne zgodne
z wyposażeniem zainstalowanym u Klienta.
> Oferujemy przechowywanie w naszych magazynach
części zamiennych do systemu Klienta.
> Klient ma zapewniony szybki dostęp do naszych
produktów za pośrednictwem rozbudowanej,
międzynarodowej sieci dystrybucyjnej.
Umowy dotyczące
serwisowania i wsparcia
Oferujemy szereg elastycznych
i konfigurowalnych umów serwisowych
zaspokajających różne potrzeby Klientów, m.in.:
> Priorytetowy dostęp do telefonicznego wsparcia
technicznego w naszych ośrodkach
> Dostęp przez WWW do najnowszych wersji
oprogramowania
> Zapasy oryginalnych części zamiennych u Klienta
lub w naszym magazynie
> Pomoc na miejscu u Klienta z gwarantowanym
czasem reakcji
Pomagamy przewidzieć techniczne czynniki
ryzyka i przeprowadzić niezbędne modernizacje
z uwzględnieniem starzenia się urządzeń, aby uniknąć
kosztownych przestojów w produkcji.
900
Współpraca z ponad
900 integratorami
systemów
25
Ponad 25 ośrodków
projektowania
i wdrażania
automatyki na całym
świecie
Nasze usługi pomagają
Klientom:
> Przewidywać ryzyko
> Osiągać lepsze wyniki
> Kontrolować inwestycje
31
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
tel. 22 511 84 64, 0 801 171 500
www.schneider-electric.com
DIACED1109301PL
ART.837 403
Ze względu na możliwość zmian w zakresie norm i wyposażenia informacje o funkcjach
zamieszczone w tym dokumencie w postaci tekstowej i graficznej wymagają potwierdzenia przez
firmę Schneider Electric.
Wydawca: Schneider Electric
Zdjęcia: Chris Ryan / Getty Images® – Jaques Dussouillez – Eliandric / Istockphoto® – Schneider
Electric – Christian Lagerek / Shutterstock® – Rudi van der Walt / Fotolia – Olivier Digoit / Andia
José Antonio Rojo / Rojofoto – Keng Guan Toh / Shutterstock – Creatas / Jupiterimages®
Projekt: pemaco
©2011 Schneider Electric Industries SAS, wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki Schneider Electric, PlantStruxure, EcoStruxure, Fieldbus, Modbus, Ampla i Make the most of your energy są
własnością Schneider Electric lub jej spółek afiliowanych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. • 998-3175_PL
Make the most of your energySM

Podobne dokumenty