Wiosna 2016 - Elewatorjablowo.pl

Komentarze

Transkrypt

Wiosna 2016 - Elewatorjablowo.pl
Jesień 2014
Wiosna
2016
Azot
(N)
Nawóz
Fosfor
(P₂O₅)
Potas
(K₂O)
przyswajalny
przyswajalny
Stosunek
P₂O₅: K₂O
Magnez
(MgO)
Siarka
(SO₃)
inne
przyswajalna
Gęstość
nasypowa
ton/m³
Nawozy azotowe
MOCZNIK.PL
®
N 46
POLIFOSKA® 21
N(MgS) 21-(4-35)
46
0,70-0,78
21
4
35
0,85-0,95
Nawozy kompleksowe – uniwersalne
POLIDAP
®
NP(S) 18-46-(5)
POLIDAP® Light
NP(S) 14-34-(17)
POLIFOSKA® 4
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)
POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)
POLIFOSKA® 5
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)
POLIFOSKA® 6
NPK(S) 6-20-30-(7)
POLIFOSKA® TYTAN
NPK(S) 6-25-25-(5)
POLIFOSKA® 8
NPK(S) 8-24-24-(9)
18
46
5
0,85-0,95
14
34
17
0,85-0,95
4
12
32
1:2,7
2
9
0,90–1,00
5
10
20
1:2
7
9
5
15
30
1:2
2
7
0,95-1,05
6
20
30
1:1,5
7
0,95-1,05
6
25
25
1:1
5
8
24
24
1:1
9
+ wersja
z 0,2 B
+0,5 Fe
+0,05 Zn
0.98-1,08
0,92-1,02
0,90-1,00
Nawozy kompleksowe – wiosenne
POLIMAG® S
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)
z mikroskładnikami
POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)
z mikroskładnikami
10
8
15
1:1,9
5
35
+0,1 B, +0,1 Cu,
+0,2 Mn,
+0,5 Zn
1,00-1,10
12
11
18
1:1,6
2,7
26
+0,15 B, +0,5 Fe,
+0,02 Zn
0,92-1,02
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Spis treści
Szanowni Państwo,
Słowo wstępu.........................................................................................................................................24
Zachęcamy
do wzapoznania
się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez7
Asymilacja azotu
pszenicy...................................................................................................................4
pracowników
Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Wymarznięcia ozimin.............................................................................................................................69
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
13
Wczesnowiosenne nawożenie roślin ozimych........................................................................................9
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
18
Co zrobić gdy jednak wymarzło?..........................................................................................................13
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
22
Agritox Turbo 750 SL – herbicyd najnowszej Turbo generacji..............................................................17
polach,
zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
23
Kaisoprzed
050 EG
- szybki,
innowacyjny
i zabójczo
wygodny
w użyciu........................................................18
stoi
ważną
decyzją
co zrobić
z plantacją
– likwidować
czy ratować. Sytuacja na polach
jest
zróżnicowana
ma jednej- prostej
odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
26
„Zabili
go i uciekł albototeż
zabilinie
go porządnie
na śmierć.”......................................................................20
mogą
liczyćuzyskania
na naszą
pomocziarna............................................................................23
w zakupie materiału siewnego jak i doborze
30
Zdrowy Państwo
kłos to warunek
zdrowego
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
33
Zdrowa podstawa i liście zbóż kluczem do wysokich plonów...............................................................26
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Fungicyd Topsin M 500 SC środek ochrony roślin o szerokich możliwościach......................................31
39
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
42
Program lojalnościowy.........................................................................................................................34
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
3
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni wstępu.
Państwo,
Słowo
Szanowni
ZachęcamyPaństwo,
do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
http://nufarm.pl/
oraz
mikroelementy
dolistne
firmyaż
EKOPLON.
Wspieramy Państwa
nabogate
każdymwetapie
produkcji nawozy
roślinnej,
od zasiewu
pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –2
www.elewatorjablowo.pl
4
www.elewatorjablowo.pl
2
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
zapraszamy do rozmów! Ceny zbóż na świecie nie zachęcają producentów rolnych do
Szanowni Państwo,
sprzedaży swoich płodów, jednocześnie wraz z nadejściem wyższych temperatur składowane
na gospodarstwie
zboże narażone
na szkodnikiAgrotechnicznym
– to problem generujący
dodatkowe
Zachęcamy
do zapoznania
się z jest
Informatorem
opracowanym
przez
koszty i realneDziału
zagrożenie
utraty jakości.
w naszych magazynach
to gwarancja
pracowników
Agrotechniki
naszejSkładowanie
firmy we współpracy
z przedstawicielami
firm
profesjonalnejPoobsługi
i spokój
o jakość
towaru.
monitorujemy
płodów
partnerskich.
raz kolejny
pogoda
pokazuje
nam iżNa
jestbieżąco
nieprzewidywalna,
a coceny
za tym
idzie
rolnych
na towarów
świecie, rolnych.
w Europie
i Polsce
dziękidoczemu
oferujemy
Państwu
optymalne
także
rynek
W Polsce
mieliśmy
czynienia
z dość łagodną
zimą,
niestety
rozwiązania
sprzedażowe
(umowy
handlowe
na bieżące
odbiory,
z terminem
realizacji
po
jednak
z krótkim,
ale dotkliwym
okresem
siarczystego
mrozu,
który wyrządził
sporo
szkód na
żniwach,zwłaszcza
w cenach
stałych lub zmiennych
uzależnionych
od notowań
zbóż na MATIF
polach,
w województwie
pomorskim.
W związku z tym
wielu producentów
rolnychi
aktualnego
kursudecyzją
EURPLN).
Płodyz plantacją
rolne dostarczamy
przetwórców
lub
stoi
przed ważną
co zrobić
– likwidowaćdoczykrajowych
ratować. Sytuacja
na polach
europejskich
odbiorców
samochodowym,
(posiadamy
własną
jest
zróżnicowana
toteż nietransportem
ma jednej prostej
odpowiedzi. kolejowym
W każdym przypadku
natomiast
bocznicę
kolejową)
i morskim
(poprzez
przeładunkowy
w Gdańsku
do
mogą
Państwo
liczyć
na naszą
pomocterminal
w zakupie
materiału siewnego
jaknależący
i doborze
właścicieli naszej
spółki, obsługujący
statki o celem
ładowności
do 25.000 ton).
Nasi przedstawiciele
odpowiednich
zabiegów
agrotechnicznych
jak najszybszego
dostarczenia
roślinom
dysponują aktualnymi
cenami
płodów rolnych
i w każdej chwili
są gotowiGRUPY
od zawarcia
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako Autoryzowany
Dystrybutor
AZOTY
umowy handlowej
– zapraszamy
kontaktu!
polecamy
sprawdzone,
wysokiejdojakości
nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
Na koniec warto przypomnieć, iż współpracę z nami nagradzamy! Klienci zbierają punkty
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
zarówno za zakupy środków produkcji jak i sprzedaż płodów rolnych. Szczegóły programu i
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
lista nagród dostępna jest na końcu informatora. Podsumowując, zachęcam do zapoznania
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
się z naszym informatorem i życzę obfitych plonów w sezonie 2016/2017!
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Z poważaniem,
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne
i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
Mariuszchemicznego
Grabala - PrezesNUFARM
Zarządu
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
3
5
Nawóz
XXI wieku
[email protected]
6
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Asymilacja azotu w pszenicy.
Szanowni Państwo,
AZOT (N) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w przyrodzie, ale
rzadko tworzy
minerały.
on istotnym
elementem cząstek,
które przenoszą
Zachęcamy
do naturalne
zapoznania
się z Jest
Informatorem
Agrotechnicznym
opracowanym
przez
energię a także niezbędnym składnikiem peptydów, enzymów, hormonów i witamin
pracowników
Działu
naszej firmy we Jest
współpracy
z przedstawicielami
firm
biorących udział
w Agrotechniki
procesach metabolicznych.
on podstawowym
składnikiem
partnerskich.
raz kolejnybiałko.
pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
aminokwasówPo
tworzących
Pszenica
pobiera
formy
azotuWmineralnego
w postaci
jonówz azotanowych
NO3- niestety
a także
także
rynek
towarów
rolnych.
Polsce mieliśmy
do czynienia
dość łagodną zimą,
amonowych NH4+.
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Nawozy azotowe zaspokajają zapotrzebowanie upraw w ten pierwiastek. Aplikacje azotu
polach,
zwłaszcza
w województwie
związku roślin.
z tym wielu producentów rolnych
wpływają
na poprawę
jakości plonupomorskim.
oraz kierują W
rozwojem
Wiosną
w fazie
krzewienia
pobierać
duże ilości
azotu. Proces
ten trwa
aż do
stoi
przed
ważną
decyzją copszenica
zrobić zzaczyna
plantacją
– likwidować
czy ratować.
Sytuacja
na polach
osiągnięcia formy mlecznej dojrzałości ziarna. W tym okresie dzienne zapotrzebowanie na
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
azot wynosi 4-5 kg/ha.
mogą
Państwo
liczyć na
naszą
pomoc
w zakupie materiału siewnego jak i doborze
Azot najlepiej
stosować
wiosną
w trzech
dawkach:
1) Pierwsza
dawka – agrotechnicznych
z chwilą ruszenia wegetacji
30 kgN/ha, gdy
pszenica jest
bardzo
odpowiednich
zabiegów
celem jakodnajszybszego
dostarczenia
roślinom
gęsta, do 70 kgN/ha na osłabione plantacje. Zabieg ten dokonać należy przed 15
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
marca.
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
2) Druga dawka – na początek strzelania w źdźbło 40-60 kgN/ha – około 20 kwietnia.
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
3) Trzecia
dawka
– przedodpowiednich
kłoszeniem 50-70
kgN/ha. Zgleby
reguły
jest to okres
około
15
pomocą
w doborze
nawozów
do zasobności
i wymagań
rośliny.
Pełna
maja.
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Te dawki są wystarczające gdy będzie dostatek wilgoci w glebie.
internetowych
nawozy.eu.
Wiosna
także okres
w którym
Ważne i bardzowww.elewatorjablowo.pl
skuteczne w warunkach iniedoboru
wilgoci
jest to
dokarmianie
dolistne
tym
pierwiastkiem.
powierzchowne
zastosowanie
nie tylkozbóż
poprawia
wypełnienie
musimy
zadbaćPóźne,
o ochronę
plantacji przed
chorobamiazotu
(plantacjom
zagrażają
choroby
ziarna ale podnosi zawartość białka w nim.
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Szeroka ipartnerami
zróżnicowana
oferta nawozów
GRUPY Państwu
AZOTY umożliwia
zaspokojenie
potrzeb
naszymi
biznesowymi
proponujemy
rozwiązania
skuteczne tych
i optymalne
w Gospodarstwach Rolnych.
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Grzegorz Chilla
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
Specjalista
handlu
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie
(kodds.83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom Pomorskie
rolnym oferujemy
warunki
Centrumatrakcyjne
Obsługi Rolnictwa
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
Elewator Jabłowo Sp. z o.o.
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
mobile: 607 605 202
2
e-mail: [email protected]
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
5
7
Nowoczesne standardy nawożenia
Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorszenie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach
wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o niedoborach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem działań
proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie
odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmierzających do ograniczenia emisji związków siarki do atmosfery. Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka
w glebie wynoszący obecnie 7–8 mln t. Na niedobór
siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ograniczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze występowanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach
i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także
zwiększenie areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku.
Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny
można podzielić na trzy grupy:
rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu
na siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek
– ze średnim plonem rośliny te pobierają
ok. 50 kg siarki z 1 ha;
rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę
– rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna)
oraz kukurydza i buraki – średni pobór
ok. 40 kg siarki z 1 ha;
rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu
na siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża)
– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.
Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki przekraczają 50%, z tego względu celowe jest zwiększanie
zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie dodatkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej do-
Odpowiedzią Grupy Azoty na zapotrzebowanie rynku są
NOWE NAWOZY PŁYNNE Z DODATKIEM SIARKI
godną formą siarki w glebie jest forma siarczanowa,
która jest jedyną jej postacią przyswajalną przez rośliny
uprawne.
Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmowymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta proporcjonalnie do ilości azotu pobieranego przez rośliny. Badania
naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wysokością nawożenia azotem i dawkami siarki. Wskazane jest zachowanie następujących proporcji
N do S – rzepak 5 : 1, kukurydza 6 : 1, zboża
7 : 1. Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza
pobranie do 10 kg azotu. Zarówno zbyt niskie, jak
i za wysokie stężenia składników (również siarki) pogarszają jakość produktów roślinnych.
Siarka zaliczana jest do podstawowych składników pokarmowych warunkujących rozwój wszystkich organizmów żywych.
decyduje o prawidłowym rozwoju roślin;
poprawia jakość plonów i walory smakowe;
jest jednym z podstawowych składników
białka, niektórych witamin i enzymów;
zwiększa odporność roślin na choroby
i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.
Niedobór siarki ogranicza:
rozwój i plon roślin;
zawartość i jakość białka, obniża zawartość
cukrów i tłuszczów (rośliny oleiste);
nadmierne gromadzenie się azotanów
w roślinie.
Szczegóły na
www.nawozy.eu
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Wymarznięcia ozimin
Szanowni Państwo,
Wysokie temperatury i długa jesień oraz gwałtowny spadek temperatur nie sprzyja
Zachęcamy
oziminom. do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Rysunek 1. Pszenica w miejscowości Łukocin.
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
Rysunek 2. Rzepak
w miejscowości
Łukocin. produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pewność
iż otrzymacie
oryginalne
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
7
9
www.pulawy.com
NAWOZY Z PUŁAW
POTĘGA URODZAJU
saletra amonowa
•
siarczan amonu
mocznik
•
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Dział Sprzedaży Krajowej Nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17
e-mail: [email protected]
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny
Informator
– Wiosna
Agrotechniczny
2016
–
Słowo wstępu.
Wymarznięcie to nic innego jak nieinfekcyjna
Wymarznięcie
choroba
to nic
zbóż
innego
. Stopień
jak nieinfekcyjna
wymarzania zbóż
choroba
zależy
zbóż
od.ich
Stopień wymarzan
jesiennego
zahartowania
(stan
fizjologiczny,
jesiennego
który
zahartowania
zależy
od
ilości
(stan
nagromadzonych
fizjologiczny,
który
cukrów
zależy
i
stopnia
od
ilości
nagromadzon
Szanowni Państwo,
uwodnienia komórek) i oczywiście przedwiosennego
uwodnienia komórek)
rozhartowania
i oczywiście
rośliny.
przedwiosennego rozhartowania rośliny.
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
Zboża są dobrze zahartowane gdy
Zboża
jesienią
są dobrze
przez okres
zahartowane
od 3 dogdy
4 tygodni
jesienią utrzymuje
przez okres
sięod 3 do 4 tygo
pracowników
Działu
Agrotechniki
naszej
firmy
we
współpracy
z
przedstawicielami
firm
słoneczna pogoda i temperaturysłoneczna
są dodatnie,
pogoda
ale bliskie
i temperatury
zeru. Następnie
są dodatnie,
po tym
ale czasie
bliskie zeru. Następ
korzystne jestPo
nieznaczne
obniżenie
korzystne
temperatury
jest
nieznaczne
poniżej
0°C.
obniżenie temperatury
0°C.
partnerskich.
raz kolejny
pogoda
pokazuje
nam
iż jest nieprzewidywalna,
a co za poniżej
tym idzie
Skutki suszy, która wystąpiła w 2015r.
Skutki
objawiły
suszy, która
się między
wystąpiła
innymi
w 2015r.
spóźnionymi
objawiły
siewami,
się między
bądźinnymi spóźnion
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
też opóźnionymi wschodami. Opady
też w
opóźnionymi
listopadzie, wschodami.
a także niespotykany
Opady w listopadzie,
wzrost temperatur
a także niespotykany
jednak
z
krótkim,
ale
dotkliwym
okresem
siarczystego
mrozu,
który
wyrządził
sporo
szkód
nazwłaszcza zbóż.
w grudniu był korzystny dla wegetacji
w grudniu
roślinbyłozimych,
korzystny
zwłaszcza
dla wegetacji
zbóż. Natomiast
roślin ozimych,
wzrost
polach,
zwłaszcza
w województwie
pomorskim.
związku
zrejonach,
tym pozornie
wielugdzie
producentów
rolnych
temperatur
w grudniu
tylko pozornie
temperatur
był korzystny.
wWgrudniu
Wtylko
byłprzez
korzystny.
kilka
dni
W rejonach, gdz
utrzymywały
się wdecyzją
ciągu nocy
temperatury
utrzymywały
powyżej
w5ᵒC,
ciągua w
nocy
dzień
temperatury
przekroczyły
powyżej
10ᵒC
5ᵒC, a w dzień przekr
stoi
przed ważną
co zrobić
z plantacją
–sięlikwidować
czy
ratować.
Sytuacja
na rośliny,
polach
w tym rzepaki, wznowiły bardzo intensywną
w tym rzepaki,
wegetację.
wznowiły
Gwałtowny
bardzo intensywną
spadek temperatur
wegetację.naGwałtowny spa
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
przełomie roku odbije się ujemnieprzełomie
na stanieroku
roślin.
odbije
W rejonach,
się ujemnie
gdzie
naspadł
stanieśnieg
roślin.
skutki
W rejonach,
te
gdzie sp
mogą
Państwo
liczyć
na
naszą
pomoc
w
zakupie
materiału
siewnego
jak
i
doborze
będą niewielkie, zwłaszcza dlabędą
zbóż.niewielkie,
Kilkucentymetrowa
zwłaszcza warstwa
dla zbóż.śniegu
Kilkucentymetrowa
stworzyła
warstwa
dostateczną warstwę
izolacyjną,
chroniąc
dostateczną
węzeł
warstwę
krzewienia
izolacyjną,
i stożek
chroniąc
wzrostu
węzeł
w przypadku
krzewienia i stożek wzr
odpowiednich
zabiegów
agrotechnicznych
celem
jak najszybszego
dostarczenia
roślinom
rzepaku.
rzepaku.
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Główne objawy to zżółknięte, brunatne
Główne
i skręcone
objawy to
liście
zżółknięte,
zbóż. Chore
brunatne
rośliny
i skręcone
łatwo wyciągnąć
liście zbóż. Chore roślin
polecamy
sprawdzone,
wysokiej
nawozy
zamawiając
je puste
u nas
maciei Gdy
Państwo
z ziemi. Obumarłe
rośliny
stopniowo
zjakości
ziemi.
zasychają
Obumarłe
i na– rośliny
polu
powstają
stopniowo
zasychają
miejsca.
na
polu
podpowstają puste
wpływem iżniskich
temperatur
niewpływem
ulega
uszkodzeniu
niskich
węzeł krzewienia
nie ulega
rośliny
uszkodzeniu
to w czasie
węzeł
pewność
otrzymacie
oryginalne
produkty.
Nasitemperatur
przedstawiciele
służą
doradztwem
i krzewienia r
okresu wegetacji następuje regeneracja
okresu wegetacji
innych zniszczonych
następuje regeneracja
części roślin.
innych
Rośliny
zniszczonych
są
części
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
osłabione i opóźnione w rozwoju.
osłabione
Temperatury,
i opóźnione
którew powodują
rozwoju. uszkodzenie
Temperatury, węzła
które powodują u
oferta
produktowa
i
baza
wiedzy
o
nawożeniu
dostępna
jest
także
na
stronach
krzewienia to dla jęczmienia ozimego
krzewienia
około -12°C,
to dla dla
jęczmienia
pszenicyozimego
ozimej -15°C,
około dla
-12°C,
żytadla
-18°C,
pszenicy ozimej -1
a rzepaku -21°C.www.elewatorjablowo.pl
a rzepakui -21°C.
internetowych
nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
Uszkodzoną przez mrozy pszenicęUszkodzoną
ozimą można
przez
pozostawić,
mrozy pszenicę
jeżeli wiosną
ozimą można
obsada pozostawić,
wyniesie jeżeli wiosn
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
100-120 żywych roślin/m2. Podczas
100-120
ocenyżywych
pszenicyroślin/m2.
uszkodzonej
Podczas
przezoceny
mróz pszenicy
należy zwrócić
uszkodzonej przez m
podstawy
źdźbła
i
korzenia)
czy
chwastami
(np.
dwuliścienne
w
rzepaku)
–
wspólnie
z
uwagę na to, czy po kilku dniach
uwagęodnaruszenia
to, czy wegetacji
po kilku wyrastają
dniach od nowe
ruszenia
korzenie
wegetacji
wyrasta
naszymi
partnerami
proponujemy
rozwiązania
i optymalne
przybyszowe.
Jeżeli biznesowymi
tak, to rośliny
przybyszowe.
wytworzą Państwu
Jeżeli
nowe tak,
pędy
toboczne
roślinyskuteczne
i wytworzą
zregenerują
nowe
się. pędy
Po boczne i zr
stwierdzeniu, Polecamy
że oziminasprawdzone
nadaje
stwierdzeniu,
się do
dalszego
że ozimina
prowadzenia,
nadaje
się
plantację
do dalszego
należy
prowadzenia,
jak
pla
kosztowo.
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
najszybciej zasilić dość wysoką dawką
najszybciej
azotu wzasilić
formie
dość
saletry
wysoką
amonowej.
dawką azotu w formie saletry amonowej.
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Monika Litwińska
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
Specjalista
handlu
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie
(kodds.83-211)
Sp
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom Pomorskie
rolnym oferujemy
warunki
Centrumatrakcyjne
Obsługi Rolnictwa
Pomorskie Centrum
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
Elewator Jabłowo Sp. z o.o.
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
mobile: 502 164 404
Elewato
m
2
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
9
www.elewatorjablowo.pl
11
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni
Państwo,
Wczesnowiosenne
nawożenie roślin ozimych
Okres ruszania wegetacji po spoczynku zimowym jest dla roślin kluczowy ze względu na
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
wykorzystanie potencjału plonowania, który to potencjał zbudowaliśmy w okresie jesieni.
pracowników
Działu Agrotechniki
firmy we współpracy
z przedstawicielami
Sam proces wznowienia
wegetacjinaszej
jest uzależniony
od przebiegu
pogody i rzadko firm
ma
konkretne odniesienie
kalendarzowe.
Bieżący
sezon
nam dośća co
wczesny
start
partnerskich.
Po raz kolejny
pogoda pokazuje
nam
iż jestzapowiada
nieprzewidywalna,
za tym idzie
roślin po zimie. Z jednej strony jest to zjawisko korzystne, gdyż wydłuża nam okres wegetacji,
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
z drugiej strony rośliny wymagają większej uwagi oraz dbałości, bo dłuższa wegetacja to
jednak
z krótkim, aleczas
dotkliwym
okresem siarczystego
któryśrodowiskowych,
wyrządził sporo szkód
na
także wydłużony
oddziaływania
na rośliny mrozu,
czynników
w tym
patogenów.
polach,
zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Sam proces wznawiania wegetacji ma swój początek w momencie całkowitego rozmarznięcia
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
gruntu, a pierwszym jego przejawem jest rozpoczęcie regeneracji i wzrostu korzenia. Tak
jest
toteż nieruszania
ma jednej
prostej należy
odpowiedzi.
W każdym
natomiast
więczróżnicowana
aby dostrzec moment
wegetacji
po prostu
wykopaćprzypadku
roślinę i spróbować
zaobserwować
korzeniowym
(fot. 1).materiału siewnego jak i doborze
mogą
Państwozmiany
liczyć na
nasystemie
naszą pomoc
w zakupie
Celem naszych działań na początku wegetacji wiosennej jest przede wszystkim
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
zakumulowanie jak największych ilości azotu – podstawowego składnika budulcowego
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jakozapewnienie
Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPY
AZOTY
materii organicznej.
Akumulacja
ta ma na celu
roślinie
swego rodzaju
komfortu
„odżywienia”
sprawiającego,
że jakości
zbudowany
potencjał
plonowania
nie macie
będziePaństwo
ulegał
polecamy
sprawdzone,
wysokiej
nawozy
– zamawiając
je u nas
degradacji.iżCel
ten jest szczególnie
w rzepaku,
musi w przeciągu
zaledwie 4 – 6i
pewność
otrzymacie
oryginalneistotny
produkty.
Nasi który
przedstawiciele
służą doradztwem
tygodni zakumulować cały potrzebny mu azot. W przypadku zbóż czas ten się wydłuża, gdyż
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
zboża akumulują azot aż do fazy kłoszenia, a więc i czas jaki mamy na odżywienie tym
oferta
produktowa
i do
baza
wiedzy
o nawożeniu dostępna jest także na stronach
składnikiem
wydłuża się
nawet
8 tygodni.
Rysunek 3. Nowe przyrosty systemu korzeniowego – Rysunek 4. Wczesne nawożenie azotem jest
internetowych
www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
białe włośniki fot. M. Bachorowicz.
szczególnie istotne w rzepaku fot. M. Bachorowicz .
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
Aby zapewnić prawidłowe odżywienie azotem pierwsza jego dawka musi zostać podana jak
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
najwcześniej (fot. 2). Zasadą powinno być, że to azot „czeka” na roślinę, a nie odwrotnie.
Pamiętajmy, że sam wysiew nawozu azotowego to dopiero mała część sukcesu. Podany2
nawóz musi się rozpuścić i przemieścić do strefy korzeniowej, a dopiero wtedy będzie
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
11
13
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
pobrany przez roślinę. Aby ten proces nastąpił potrzebna jest wilgoć w glebie (rozpuszczenie
SzanowniiPaństwo,
nawozu)
opad deszczu (przemieszczenie składnika). Początek bieżącego sezonu w wielu
rejonach nam tego nie ułatwia. Mała ilość opadów zimowych już skutkuje niską wilgotnością
Zachęcamy
do brak
zapoznania
z Informatorem
Agrotechnicznym
opracowanym
przez
gleby,
a obecny
opadów się
deszczu
utrudnia przemieszczanie
azotu do
korzenia. Stąd
też
nie
należy opóźniać
pierwszej dawki
nawozu
aby zmóc
się uchronić przed
pracowników
Działu Agrotechniki
naszej
firmy azotowego,
we współpracy
przedstawicielami
firm
niekorzystnym przebiegiem pogody. Jedyną przeszkodą przed takim działaniem są
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
ograniczenia prawne dla Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN), które zezwalają na
także rynek nawozów
towarów rolnych.
W Polsce
mieliśmy
do czynienia
z dość
łagodną rozwiązaniem,
zimą, niestety
stosowanie
azotowych
dopiero
od pierwszego
marca.
Pomocnym
które
dostarcza
startowejokresem
dawki azotu,
niezależnie
odktóry
wilgotności
gleby
jestszkód
dolistne
jednakszybko
z krótkim,
ale dotkliwym
siarczystego
mrozu,
wyrządził
sporo
na
zastosowanie
nawozu
Nitrospeedpomorskim.
39 w dawce
5 – 10z tym
l/ha.
Zabieg
taki pozwoli
na
polach, zwłaszcza
w województwie
W związku
wielu
producentów
rolnych
natychmiastowe zaspokojenie pierwszych potrzeb azotowych roślin i spełni funkcje
stoi przed ważną
decyzją
plantacją
– likwidować
czy ratować.
Sytuacjarozbudowa
na polach
regulatora
wzrostu
jakimcowzrobić
tym zokresie
jest
azot (dokrzewianie
pszenicy,
zróżnicowana
toteż
nie ma
jednej prostej
odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
ijest
równomierny
rozwój
rozety
produkcyjnej
w rzepaku).
Wybór
formy nawozu
dużąmateriału
dowolność.
Tradycyjnie
mogą Państwo
liczyć azotowego
na naszą pozostawia
pomoc w nam
zakupie
siewnego
jak pierwszymi
i doborze
stosowanymi nawozami azotowymi są saletra amonowa lub saletrzak, a w ostatnich latach
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
coraz większą popularność zyskuje RSM. Każde z tych rozwiązań można uznać za dobre.
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako Autoryzowany
Dystrybutor
AZOTY
Obecność
w pierwszej
dawce
formy azotanowej
pozwala przede
wszystkim GRUPY
na szybkie
jej
pobranie
forma ta najszybciej
najszybciej
wchłaniania,
jest
polecamy–sprawdzone,
wysokiejmigruje
jakościi jest
nawozy
– zamawiając
je uale
nasrównocześnie
macie Państwo
to forma praktycznie nie wiązana przez kompleks sorpcyjny gleby w związku z tym przy
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
dużych opadach deszczu ulega szybkiemu wymywaniu. Azot w formie azotanowej jest
pomocą wodpowiedzialny
doborze nawozów
zasobności
gleby i wymagań
rośliny. Pełna
również
za odpowiednich
rozhartowaniedoroślin
i zmniejszoną
ich tolerancje
na
wczesnowiosenne
która dostępna
również charakteryzuje
nieco
oferta produktowamrozy.
i bazaForma
wiedzyamonowa,
o nawożeniu
jest także na się
stronach
wolniejszym tempem działania jest w mniejszym stopniu podatna na proces wymywania
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
i może pozostać w glebie dłużej dostępna dla rośliny. Najdłuższy czas działania wykazuje
musimyamidowa
zadbać o(mocznik,
ochronę RSM),
plantacji
przedjejchorobami
choroby
forma
jednak
pobranie (plantacjom
przez korzeńzbóż
musizagrażają
poprzedzić
seria
przemian,
których
zajścia czy
konieczna
jest temperatura
gleby w
powyżej
8-10˚C.
Cennym,z
podstawy dla
źdźbła
i korzenia)
chwastami
(np. dwuliścienne
rzepaku)
– wspólnie
anaszymi
uprawiepartnerami
rzepaku koniecznym
we Państwu
wczesnowiosennym
siarka.
biznesowymidodatkiem
proponujemy
rozwiązania nawożeniu
skuteczne i jest
optymalne
Skuteczność jej aplikacji jest uzależniona również od obecności wody. Pamiętając, że stanowi
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
ona ważny czynnik efektywnego wykorzystania azotu jej podanie najlepiej zrealizować już
http://nufarm.pl/
oraz bogate
w mikroelementy
dolistne firmy
przy
pierwszej aplikacji
azotu.
Odpowiednią nawozy
do zastosowania
jestEKOPLON.
forma siarczanowa
z połączeń z azotem (siarczan amonu, saletrosan) lub magnezem (siarczan magnezu, kizeryt).
Wspieramy
na każdym
etapietego
produkcji
roślinnej,
od zasiewu aż
pod zbiórpotencjału
i sprzedaż
Pozwoli
namPaństwa
to uniknąć
niedoborów
pierwiastka
i niekorzystnej
degradacji
plonotwórczego
okresie stosowania
zabiegów
roślin
płodów rolnych. zCotym
rokuzwiązanego.
w naszym W
elewatorze
położonym w
Jabłowieochrony
(kod 83-211)
i nawożenia dolistnego, siarczan magnezu jako komponent mieszaniny powinien być obecny
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
niemalże w każdym zabiegu jeżeli tylko nie przeciwskazań do mieszania.
składowania
– w okresie od
kwietniaazotowego
do czerwcarzepaku:
zdecydowana większość naszych klientów
Plan
wczesnowiosennego
nawożenia
-podejmuje
I dawka –decyzje
możliwie
termin tuż
przed rozpoczęciem
wegetacji
OSN–
o najwcześniejszy
wynajęciu powierzchni
w naszym
elewatorze na
kolejny (dla
sezon
najwcześniej pierwszy marca) aby uzyskać dostępność azotu w strefie korzeniowej
2
w momencie jej rozpoczęcia, warto tę dawkę połączyć z nawożeniem siarką
www.elewatorjablowo.pl
14
www.elewatorjablowo.pl
12
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
- II dawka 10 – 14 dni później – ma ona na celu wykorzystanie silnego potencjału
Szanowni
Państwo,
wzrostowego
roślin i dużej zdolności akumulacji tego składnika
- III dawka 14 dni po II dawce – bieżące uzupełnienie składnika w glebie dla szybko rosnących
Zachęcamy
do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
roślin.
Dla zbóż ozimych
celem
wiosennego
nawożenia
azotowego,
oprócz
bieżącego odżywienia
pracowników
Działu
Agrotechniki
naszej
firmy we
współpracy
z przedstawicielami
firm
azotem i jego akumulacji, może być dodatkowo dokrzewianie roślin. Dotyczy to szczególnie
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
późno sianych pszenic (jęczmień i żyto krzewią się tylko jesienią). Tutaj pierwsza dawka azotu
także
rolnych.
W Polsce
mieliśmykrzewienia.
do czynieniaDlatego
z dość łagodną
zimą, niestety
pełni rynek
przedetowarów
wszystkim
funkcje
stymulatora
w pszenicach
mniej
rozkrzewionych
nawożenie
azotowe
zwiększyćmrozu,
o 10 do
30 wyrządził
kg N/ha wsporo
zależności
jednak
z krótkim,należy
ale dotkliwym
okresem
siarczystego
który
szkód od
na
ilości źdźbeł
z jakimi
pszenica wchodzi
w wegetację
wiosenną.
polach,
zwłaszcza
w województwie
pomorskim.
W związku
z tym wielu producentów rolnych
Plan nawożenia azotowego pszenicy ozimej:
stoi
przed–ważną
decyzją
co zrobić
z plantacją
– likwidować
czystanu
ratować.
Sytuacja na polach
- I dawka
ruszenie
wegetacji
40 – 60
kg N/ha w
zależności od
plantacji
jest
zróżnicowana
toteż
nie mawjednej
- II dawka
– początek
strzelania
źdźbłoprostej
50 – 60odpowiedzi.
kg N/ha W każdym przypadku natomiast
- III dawka
– koniec
strzelania
w źdźbło
50 – w
50 zakupie
kg N/ha materiału siewnego jak i doborze
mogą
Państwo
liczyć
na naszą
pomoc
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
Trzecia dawka tzw. „na kłos” ma na celu przede wszystkim uzyskanie wysokiej jakości ziarna
odpowiednich
składnikówparametry
pokarmowych.
Autoryzowany
Dystrybutor
AZOTY
jako zabieg poprawiający
ziarna Jako
w kłosie
stosujemy azot
dolistnie GRUPY
wykorzystując
do tego celu
nawóz Nitrospeed
w fazienawozy
liści podflagowego
i flagowego
dawka
polecamy
sprawdzone,
wysokiej39jakości
– zamawiając
je u nas (również
macie Państwo
5 – 10 l/ha)
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą
doborze nawozów
odpowiednich
do zasobności
i wymagań
rośliny. Pełna
A co zw pozostałymi
składnikami
pokarmowymi?
Ich gleby
obecność
dla prawidłowego
funkcjonowania
rośliny
jest wiedzy
niezbędna,
jednak ich dostępna
dostępnośćjestw także
glebie na
powinniśmy
oferta
produktowa
i baza
o nawożeniu
stronach
zapewnić poprzez stosowanie nawożenia przedsiewnego nawozami typu NPK. Jest to bardzo
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
istotne ponieważ fosfor i potas są składnikami, których przemieszczanie się przez profil
musimy
o ochronę
plantacji
przed
chorobami
(plantacjom
zbóż
zagrażająfosfor
choroby
glebowy zadbać
jest bardzo
powolne.
Może się
zatem
okazać, że
zastosowany
pogłównie
nie
zdąży przemieścić
do strefyczy
korzeniowej
żadnego
efektu nawożenia
tymz
podstawy
źdźbła isię
korzenia)
chwastamii nie
(np.uzyskamy
dwuliścienne
w rzepaku)
– wspólnie
składnikiem,
lub efekt
ten będzie
niewielki. Ponieważ
proces wymywania
jest
naszymi
partnerami
biznesowymi
proponujemy
Państwu rozwiązania
skuteczne fosforu
i optymalne
nieznaczny, nawet na glebach lekkich, dlatego warto ten składnik w całości, stosownie do
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
potrzeb danej rośliny uprawnej, wysiać podczas uprawy przedsiewnej i wtedy wymieszać
http://nufarm.pl/
oraz bogate
mikroelementy
nawozynieco
dolistne
firmymobilnym,
EKOPLON. możemy –
z glebą. W przypadku
potasu,wktóry
jest składnikiem
bardziej
szczególnie na glebach lekkich – podzielić dawkę i część zastosować przedsiewnie, a część
Wspieramy
produkcji
roślinnej,
od zasiewu
aż podmoże
zbiór ibyć
sprzedaż
pogłównie, Państwa
stosując na
np.każdym
nawózetapie
w okresie
zimowym.
Cennym
zabiegiem
tutaj
zastosowanie
nawozów
potasowo
– magnezowych,
które pozwolą
na uzupełnienie
tak
płodów
rolnych.
Co roku
w naszym
elewatorze położonym
w Jabłowie
(kod 83-211)
deficytowego w naszych glebach magnezu.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
13
15
Więcej niż azot
Koncentrat azotowo - magnezowy z dodatkiem mikroelementów
wyższy plon
brak poparzeń roślin
większa zawartość białka
lepsze wykorzystanie azotu
EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
tel. +48 41 / 354 51 69, fax +48 41 / 312 10 89
www.ekoplon.pl
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Furtką i bardzo korzystnym rozwiązaniem na wczesne stosowanie fosforu i potasu mogą być
Szanowni
Państwo,
też nawozy
dolistne bogate w te składniki – MAXIMUS extra PK i MAXIMUS PKMg
( w dawce 3 – 5 kg/ha). Stosując je w tym momencie uzyskujemy ich wysoką efektywność
Zachęcamy
zapoznania
się z Informatorem
przez
i pozwalamy do
roślinie
na ich pobranie
w czasie, kiedyAgrotechnicznym
pobranie z gleby opracowanym
jest ograniczone
lub
niemożliwe (głównie
ograniczenie naszej
pobierania
temperaturę).
Warto też połączyć
pracowników
Działu Agrotechniki
firmy przez
we współpracy
z przedstawicielami
firm
nawożenie dolistne fosforem i potasem z nawożeniem mikroelementowym. Wczesna wiosna
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
to przede wszystkim wysokie zapotrzebowanie na mangan, miedź i molibden, jednakże
także
towarów
W Polsce
mieliśmy do sprawdzają
czynienia z dość
niestety
bardzorynek
dobrze
w rolnych.
praktycznym
zastosowaniu
się łagodną
gotowezimą,
mieszaniny
mikroelementów
– dotkliwym
MAXIMUSokresem
AminoMicro
(w dawce
– wyrządził
1kg/ha). sporo
Stosując
jednak
z krótkim, ale
siarczystego
mrozu,0,5
który
szkódtakie
na
rozwiązanie
zyskujemy
nie tylko odżywienie
pierwszoplanowymi
także
polach,
zwłaszcza
w województwie
pomorskim.
W związku z tym mikroelementami,
wielu producentówale
rolnych
tymi, których znaczenie jest nieco mniejsze; natomiast największą siłą tego typu produktów
stoi
ważną
decyzjąi co
zrobić z plantacją
– likwidować
ratować.fizjologicznych.
Sytuacja na polach
jest przed
synergizm
działania
współdziałania
składników
w wieluczy
procesach
Ten
jest
nie ma
jednej prostej odpowiedzi.
W każdym
efektzróżnicowana
synergizmu toteż
makro
i mikroelementów
jest największą
siłąprzypadku
sprawcząnatomiast
sukcesu
w efektywnym
roślin. Sam
zabieg
mogą
Państwo ekonomicznie
liczyć na nasząnawożeniu
pomoc w dolistnym
zakupie materiału
siewnego
jak nawożenia
i doborze
dolistnego można połączyć z zabiegami fungicydowymi (zabieg T1 w zbożach) czy też
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
insektycydowymi (zabieg na chowacza w rzepaku).
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
Maciejdoradztwem
Bachorowiczi
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą
Kierownik Produktu
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Paweł Wechterowicz
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jestDoradca
także ds.
na nawożenia
stronach
EKOPLON
spółka z ograniczoną
sp.k.
internetowych www.elewatorjablowo.pl
i nawozy.eu.
Wiosna to odpowiedzialnością
także okres w którym
Mobile: +48 665 650 761
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
e-mail: [email protected]
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
15
17
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni
Państwo,
Co
zrobić
gdy jednak wymarzło?
Zima się jednak pojawiła, ale niestety praktycznie z ubogą (cienką) pokrywą śnieżną lub
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
nawet z jej długotrwałym brakiem. Taka właśnie aura najbardziej nie sprzyja wegetacji
pracowników
Działu
Agrotechniki
naszej
firmy we
współpracy
firm
rzepaku.
Można
się wtedy
spodziewać,
że rośliny
będą
wymarzałyz aprzedstawicielami
te, które jakoś zdołają
przetrwać
zimę,
rozpoczną
swoją pokazuje
wegetację
niestety
bardzo osłabione.a Spada
teżidzie
ich
partnerskich.
Po raz
kolejny pogoda
nam
iż jest nieprzewidywalna,
co za tym
odporność, do tego dochodzi jeszcze sporo innych pogarszających sytuację zagrożeń, takich
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jak pojawienie się szkodników oraz chorób. Dużym zagrożeniem zimą są także silne i mroźne
jednak zponieważ
krótkim, ale
dotkliwym okresem
siarczystego
który wyrządził
sporoco
szkód
na
wiatry,
uniemożliwiają
roślinom
skutecznemrozu,
pobieranie
wody, przez
rzepak
obsycha.
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Na plantacjach, gdzie siew rzepaku wykonany był wcześnie, a rośliny zdążyły się
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
odpowiednio wykształcić przed zimą, wystarczy aby na metrze kwadratowym znajdowało się
jest zróżnicowana
nie ma jednej
prostej odpowiedzi.
przypadku
13-15
sztuk roślin toteż
równomiernie
rozmieszczonych
na polu. W
Niekażdym
bez znaczenia
jestnatomiast
też fakt,
aby
stanowisko
było na
żyznych w
- kompleksu
pszennego.siewnego
Na glebach
ta
mogą
Państwo toliczyć
na glebach
naszą pomoc
zakupie materiału
jaksłabszych,
i doborze
obsada musi być wyższa. Musi przekraczać 30 roślin/m². Z kolei tam, gdzie rzepak nie zdążył
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
się odpowiednio wykształcić przed okresem zimy (szyjka korzeniowa powinna osiągnąć
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Autoryzowany
Dystrybutor GRUPY
AZOTY
grubość
1-2 cm,
a rozeta
8-10 liści), Jako
obsada
wiosenna kwalifikująca
plantacje
do
pozostawienia
do dalszego
rozwojujakości
wynosićnawozy
powinna
szt./m2.
polecamy sprawdzone,
wysokiej
– 60-70
zamawiając
je u nas macie Państwo
Niestetyiż może
się tak oryginalne
zdarzyć, żeprodukty.
nie będzieNasi
innego
wyjścia jak zlikwidować
plantacjęi
pewność
otrzymacie
przedstawiciele
służą doradztwem
rzepaku. Jaką mamy alternatywę na zasiewy wiosenne? Najłatwiej będzie zasiać rzepak jary,
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
którego odmian w Krajowym Rejestrze znajduje się 27 natomiast zalecanych jest 10. Jednak
oferta
produktowa
i baza
wiedzy jarego
o nawożeniu
dostępna
jest także
na stronach
co
zrobić,
gdy nie chcemy
siać rzepaku
a na jesień
zastosowaliśmy
herbicydy?
Poniżej
przedstawiam
aktywne, które mogły
zostać zastosowane
internetowychsubstancje
www.elewatorjablowo.pl
i nawozy.eu.
Wiosna to jesienią:
także okres w którym
 chlomazon (Command) na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę,
podstawy
źdźbłakukurydzę,
i korzenia)
czy chwastami
(np. dwuliścienne
rzepaku)
wspólnie
kapustę,
ogórki,
pomidor z rozsady,
słonecznik, w
soję,
rzepak –jary,
pszenicęz
ziemniakibiznesowymi
lub tytoń. proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
naszymijarą,
partnerami
 metazachlor (Metazanex) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm)
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
http://nufarm.pl/
oraz
bogate w mikroelementy
dolistnekonieczności
firmy EKOPLON.
 napropamid
+ chlomazon
(Devrinol Top)nawozy
w przypadku
wcześniejszego
zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin po wykonaniu
Wspieramy
Państwa
każdymuprawiać:
etapie produkcji
od zasiewu
aż podpomidor,
zbiór i sprzedaż
głębokiej
orki,namożna
rzepakroślinnej,
jary, kapustę,
ziemniak,
groch,
płodówsłonecznik,
rolnych. Co
rokujęczmień
w naszym
położonym
w jare
Jabłowie
(kod 83-211)
tytoń,
jary,elewatorze
pszenicę jarą,
pszenżyto
lub kukurydzę.
Na
zbożach
jarych
mogąProducentom
początkowo rolnym
wystąpić
przemijające
przebarwienia
przyjmujemy
50.000
toni kukurydzy
zbóż i rzepaku.
oferujemy
atrakcyjne
warunki
liści nie mające istotnego wpływu na plon.
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
 metazachlor + dimetenamid (Butisan Star Max) w przypadku konieczności zaorania
podejmuje
decyzje
o wynajęciu
powierzchni
elewatorze
na kolejny15-20
sezoncm,–
plantacji
rzepaku
traktowanej
środkiem wponaszym
wykonaniu
orki o głębokości
wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch,
2
bobik oraz rzepak jary.
www.elewatorjablowo.pl
18
www.elewatorjablowo.pl
16
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny –
Słowo wstępu.
 metazachlor + chinomerak (Sułtan Top) w przypadku konieczności zaorania plantacji
 metazachlor + chinomerak (Sułtan Top) w przypadku koniecznośc
Szanowni
Państwo,
rzepaku
traktowanej środkiem po wykonaniu orki do głębokości 15 cm, wiosną
rzepaku traktowanej środkiem po wykonaniu orki do głębokoś
można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik,
można uprawiać
następująceopracowanym
rośliny: pszenicę
jarą, jęczmień j
Zachęcamy
zapoznania
się z Informatorem
Agrotechnicznym
przez
burakido(cukrowe,
pastewne,
ćwikłowe), ziemniaki,
rzepak jary i rośliny kapustne.
buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), ziemniaki, rzepak jary i
Owies można
po głębokim
wymieszaniu
gleby.
pracowników
Działu uprawiać
Agrotechniki
naszej firmy
we współpracy
z przedstawicielami firm
Owies można uprawiać po głębokim wymieszaniu gleby.
 chlopyralid + pikloram + aminopyralid (Navigator 360 SL)w
przypadku
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje
nam iż jest
a co za tym idzie
 chlopyralid
+ nieprzewidywalna,
pikloram + aminopyralid
(Navigator 360 S
wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem na polu tym można
wcześniejszego
zaorania
plantacji potraktowanej
środkiem na
także rynek
towarów
rolnych.
Polsce mieliśmy
czynienia
z dość
zimą,
niestety
uprawiać
- rzepak
jary, W
gorczycę,
kapustę zdorozsady,
zboża
lub łagodną
kukurydzę,
jednak
nie
uprawiać - rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub kuk
niż dotkliwym
po jednymokresem
miesiącusiarczystego
od zastosowania
i po wykonaniu
orki. Po
jednak zwcześniej
krótkim, ale
mrozu,środka
który wyrządził
sporo szkód
na
wcześniej niż po jednym miesiącu od zastosowania środka i po w
środka roślinami
następczymi
mogą
być: jesienią
polach, jesiennym
zwłaszcza wzastosowaniu
województwie pomorskim.
W związku
z tym wieluśrodka
producentów
rolnych
jesiennym
zastosowaniu
roślinami
następczymi mo
następnego roku kalendarzowego - zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy, wiosną
następnego
roku kalendarzowego
- zboża,
rzepak ozimy, gorczy
stoi przed
ważną decyzją
co zrobić z plantacją
– likwidować
czy ratować.
Sytuacja
naśrodka)
polach
kolejnego
roku kalendarzowego
(po upływie
18 miesięcy
od zastosowania
kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 18 miesięcy od zas
jest zróżnicowana
toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
wszystkie rośliny.
wszystkie rośliny.
 Państwo
gramicydyliczyć
( Lablador,
Targa,
Agil) stosowane
jesienią
na wiosnę
możemy
mogą
na naszą
pomoc
w zakupie
materiału
siewnego
jak i uprawiać
doborze
 gramicydy
( Lablador,
Targa,
Agil) stosowane
jesienią na wiosnę
w zasadzie wszystkie rośliny dwuliścienne, zwłaszcza te w których środki są zalecane,
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych
celem jak
najszybszego
dostarczenia roślinom
w zasadzie
wszystkie
rośliny dwuliścienne,
zwłaszcza te w których
natomiast istnieją ograniczenia w uprawie roślin jednoliściennych (np. zbóż,
natomiast
istnieją ograniczenia
uprawie
roślin jednoliście
odpowiednich
składników pokarmowych.
Jako Autoryzowany
DystrybutorwGRUPY
AZOTY
kukurydzy).
kukurydzy).
 chlopyralid
+ pikloram
(Galera
334 nawozy
SL) środek
rozkłada się je
w ciągu
polecamy
sprawdzone,
wysokiej
jakości
– zamawiając
u nasokresu
macie wegetacji
Państwo
 chlopyralid + pikloram (Galera 334 SL) środek rozkłada się w ciąg
nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime,
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty.
Nasi przedstawiciele
służą uprawianych
doradztwemnastępczo
i
nie stwarzając
zagrożenia dla roślin
(zboża
kukurydza, buraki cukrowe, len, trawy oraz inne rośliny, w których środek jest
kukurydza,
buraki cukrowe,
len, trawy
orazPełna
inne rośliny, w k
pomocązalecany).
w doborze
do zasobności
gleby i wymagań
rośliny.
W nawozów
przypadkuodpowiednich
konieczności przesiewu
traktowanej
plantacji na
tym samym
zalecany). W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plant
można uprawiać
len, rzepak
jary, zboża
i gorczycę
białą.
oferta polu
produktowa
i baza jedynie
wiedzykukurydzę,
o nawożeniu
dostępna
jest jare
także
na stronach
polu można uprawiać jedynie kukurydzę, len, rzepak jary, zboża jar
Dopóki jednak wiosenna wegetacja rzepaku nie ruszy na dobre, nie można stwierdzić w jakiej
internetowych www.elewatorjablowo.pl
i nawozy.eu.
Wiosna
to także
okres
w którym
Dopóki jednak
wiosenna
wegetacja
rzepaku
nie ruszy
na dobre, nie można
kondycji znajdują się plantacje ozimin. Jeśli rośliny będą uszkodzone i osłabione przez mrozy,
kondycji
się plantacje
ozimin.
Jeśli
rośliny choroby
będą uszkodzone i osła
musimy
ochronę plantacji
przediznajdują
chorobami
(plantacjom
zbóż
zagrażają
to łatwozadbać
zostanąo porażane
przez grzyby
bakterie
chorobotwórcze,
dlatego
niezbędne są
to łatwo zostaną porażane przez grzyby i bakterie chorobotwórcze, dla
wtedy działania
te straty,
czyli (np.
np. wybór
systemuw wiosennego
podstawy
źdźbłaograniczające
i korzenia) czy
chwastami
dwuliścienne
rzepaku) – odżywiania
wspólnie z
wtedy działania ograniczające te straty, czyli np. wybór systemu wiose
makro i mikroelementami,
które oddziałują
kompleksowo
na poprawę skuteczne
kondycji roślin.
naszymi
partnerami biznesowymi
proponujemy
Państwu rozwiązania
i optymalnena poprawę kon
makro
i mikroelementami,
które oddziałują kompleksowo
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
Sławomir Erdanowski
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Sła
Specjalista ds. handlu
Sp
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
Pomorskie Centrum
Elewatoratrakcyjne
Jabłowo Sp.
z o.o.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy
warunki
Elewato
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość
naszych
mobile:
601klientów
888 340
m
e-mail:
[email protected]
podejmuje decyzje
o wynajęciu
powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
e-mail: [email protected]
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
17
19
www.elewatorjablowo.pl
Twój plon , Twój wybór
POTRÓJNE UDERZENIE
W POTRZEBY TWOICH ROŚLIN
20,8% boru oraz dodatek molibdenu i sodu
Pełna rozpuszczalność i przyswajalność
Skuteczność działania
EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów
tel. +48 41 / 354 51 69, fax +48 41 / 312 10 89
www.ekoplon.pl
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Agritox
Turbo 750 SL – herbicyd najnowszej Turbo generacji.
W
ubiegłym do
sezonie
w ofercie
Nufarm pojawił
się nowy herbicyd
do zwalczania
Zachęcamy
zapoznania
się Firmy
z Informatorem
Agrotechnicznym
opracowanym
przez
chwastów
2-liściennych
w zbożach ozimych
i jarych
Agritox Turbo
750 SL. Zawarte w firm
nim
pracowników
Działu Agrotechniki
naszej firmy
we– współpracy
z przedstawicielami
substancje czynne należą do tzw. syntetycznych auksyn.
partnerskich.
raz kolejny
pogodamechanizmie
pokazuje namdziałania
iż jest nieprzewidywalna,
a co za tymmogą
idzie
Liczne
znane Po
preparaty
o innym
stosowane jednostronnie
także rynek do
towarów
rolnych.
W Polsce
mieliśmy odpornych,
do czynienia co
z dość
łagodnąichzimą,
niestety
prowadzić
powstania
generacji
chwastów
utrudnia
zwalczanie.
Herbicydy
z grupy
syntetycznych
auksyn
mimo stosowania
przez
dziesiątki
nadal
jednak z krótkim,
ale dotkliwym
okresem
siarczystego
mrozu, który
wyrządził
sporo lat
szkód
na
utrzymują wysoką skuteczność działania. Dzięki temu w ostatnich latach nabierają one
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
szczególnego znaczenia. Coraz częściej używane są jako komponent mieszanek
stoi przed ważnąbądź
decyzją
co zrobić z plantacją
– likwidować
czy ratować.
na polach
herbicydowych
proponowane
do zabiegów
na polach,
gdzie Sytuacja
inne substancje,
szczególnie
z grupytoteż
sulfonylomoczników,
zaczynają
zawodzićW
i przestają
skutecznie działać.
jest zróżnicowana
nie ma jednej prostej
odpowiedzi.
każdym przypadku
natomiast
Firmie Nufarm udało się wypracować wysoko skoncentrowaną formulację nowej generacji co
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
prowadzi do jeszcze lepszego ich działania. Preparat Agritox Turbo 750 SL zawiera
zabiegów
agrotechnicznych
jak90najszybszego
dostarczenia
2odpowiednich
substancje czynne:
MCPA
660 g/1 l oraz celem
Dicambę
g w 1 l środka.
Dzięki ich roślinom
wysokiej
koncentracji
w zbożach
jarych
zalecana dawka
to Autoryzowany
1 l/ha, natomiast
w ozimych GRUPY
– 1,25 l/ha.
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako
Dystrybutor
AZOTY
W optymalnych warunkach pierwsze efekty działania preparatu widoczne są już kilka godzin
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
po zabiegu co jest kolejną zaletą środka. Preparat, z racji tego, że zaburza gospodarkę
pewność iż chwastów,
otrzymacie powinien
oryginalnebyćprodukty.
Nasi
przedstawiciele
służą doradztwem
hormonalną
stosowany
w optymalnych
warunkach
dla wzrostui
chwastów.
Jeżeli prognozowane
jest ochłodzenie
poniżej 10°C
odczekać
na lepsze
pomocą w doborze
nawozów odpowiednich
do zasobności
glebylepiej
i wymagań
rośliny.
Pełna
warunki.
W temp powyżej
zabieg
jestdostępna
wykonać wieczorem.
oferta produktowa
i baza25°C
wiedzy
o najlepiej
nawożeniu
jest także W
na niepewną
stronach
przekropną pogodę, bądź w czasie suszy, kiedy liście chwastów pokryte są grubszą warstwą
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
wosku do zabiegu można dodać odpowiedni
adiuwant np. Mediator Max, który przyśpieszy
o ochronę
plantacji
imusimy
polepszyzadbać
wchłanianie
herbicydu
przezprzed
liście chorobami
zwalczanych(plantacjom
chwastów. zbóż zagrażają choroby
Wiele
doświadczeń
przeprowadzonych
w Polsce
że wnajlepszym
podstawy
źdźbła i korzenia)
czy chwastami
(np.potwierdza,
dwuliścienne
rzepaku) –terminem
wspólniedoz
oprysku Agritox Turbo 750 SL jest faza krzewienia się zbóż aż do początku fazy strzelania
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
w źdźbło. Na polach w naszym Centrum Demonstracyjnym w Kopienicy w ubiegłym sezonie
kosztowo.
Polecamy sięsprawdzone
produkty
koncernu
NUFARM
można
było przekonać
o bardzo dobrym
działaniu
preparatu chemicznego
w zbożach jarych,
gdzie
skutecznie
zostałyoraz
zwalczone
tam chwasty
takie dolistne
jak: Przytulia
Komosa biała,
http://nufarm.pl/
bogateobecne
w mikroelementy
nawozy
firmyczepna,
EKOPLON.
Krzywoszyj polny, Tasznik pospolity czy Maruna bezwonna. W pszenicy ozimej Agritox Turbo
750
SL okazał
się doskonałym
preparatem
„doroślinnej,
poprawek”
w sytuacji
gdy zbiór
na polach
był
Wspieramy
Państwa
na każdym etapie
produkcji
od zasiewu
aż pod
i sprzedaż
problem z samosiewami rzepaku. W wielu doświadczeniach można było zobaczyć, że Agritox
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
Turbo 750 SL dobrze działa nie tylko na chwasty zaliczane do wrażliwych na ten preparat, ale
przyjmujemy
50.000
zbóż i rzepaku.
Producentom
rolnym
oferujemy
atrakcyjne
również
okazywał
sięton
świetnym
narzędziem
do zwalczania
Ostrożenia
polnego,
którywarunki
był już
składowania
– wczęści
okresie
od kwietnia roślin.
do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
w
fazie wzrostu
generatywnych
Wszystkie
cechy iozalety
preparatu
Agritox Turbo
750 SLelewatorze
sprawiają, na
że herbicyd
ten jest
podejmujetedecyzje
wynajęciu
powierzchni
w naszym
kolejny sezon
–
interesującym i bardzo przydatnym narzędziem do regulacji zachwaszczenia zarówno
2
w zbożach jarych jak i ozimych.
www.elewatorjablowo.pl
22
www.elewatorjablowo.pl
20
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Kaiso 050 EG - szybki, innowacyjny i zabójczo wygodny w
Szanowni Państwo,
użyciu.
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
Na sezon 2016 Firma Nufarm Polska przygotowała dla swoich klientów kilka nowości. Jedną
pracowników
Działu Kaiso
Agrotechniki
z nich jest insektycyd
050 EG. naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
Kaiso 050 EG to unikalna formulacja
Technonogia SorbieTM (emulgowane granule)
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
opracowana i opatentowana przez Nufarm. Wygląda jak rozpuszczalne w wodzie granule,
jednak
z krótkim,
ale dotkliwym
okresem siarczystego
mrozu, który
wyrządził
sporo Specjalna
szkód na
a zachowuje
właściwości
koncentratu
do sporządzania
emulsji
wodnej.
formulacja
EG Lambda
– cyhalotryny
pozwoliła
stworzyćz tym
jeden
z najnowocześniejszych
polach,
zwłaszcza
w województwie
pomorskim.
W związku
wielu
producentów rolnych
pyretroidów na rynku, który łączy wszystkie pozytywne cechy formulacji EC oraz WG
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
w jedną całość, dlatego Kaiso 050 EG to:
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
− Łatwość
oraz bezpieczeństwo
charakterystyczne
dla iformulacji
mogą Państwo
liczyć użytkowania
na naszą pomoc
w zakupie materiału
siewnego jak
doborze
WG: nie rozlewa się, łatwy w użyciu, łatwy w przechowywaniu, nie ma
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
potrzeby płukania opakowań
odpowiednich
składników
pokarmowych.charakterystyczny
Jako Autoryzowany
Dystrybutor
− Szybki
efekt „knock-down”
dla formulacji
EC GRUPY AZOTY
− Zmniejszone
obciążenie
dla nawozy
środowiska,
brak rozpuszczalników
używanych
dla
polecamy sprawdzone,
wysokiej
jakości
– zamawiając
je u nas macie
Państwo
formulacji EC
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
− Wysokie bezpieczeństwo dla użytkownika (brak problemu uczulania skóry)
pomocą w −doborze
nawozów odpowiednich
zasobności
glebydawki.
i wymagań rośliny. Pełna
Brak pozostałości
wynikający zedo
stosowania
niskiej
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Kaiso 050 EG to środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej,
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
przystosowany do odmierzania objętościowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
musimy
zadbaćdoo zwalczania
ochronę plantacji
przedgryzących
chorobami
(plantacjom
zbóż zagrażają
choroby
przeznaczony
szkodników
i ssących
w rzepaku
ozimym i pszenicy
ozimej. Naźdźbła
rośliniei działa
powierzchniowo.
Środek
przeznaczony w
do rzepaku)
stosowana
użyciuz
podstawy
korzenia)
czy chwastami
(np. dwuliścienne
– przy
wspólnie
opryskiwaczy polowych.
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
ZAWARTOŚĆ Polecamy
SUBSTANCJI sprawdzone
CZYNNEJ:
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
- lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/kg (5%).
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
21
23
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
ZASTOSOWANIE
ŚRODKA
Szanowni Państwo,
Rośliny
rolnicze
Zachęcamy
do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Uprawa Agrofag
Zalecenia
Dawka
partnerskich.
Po raz kolejny pogoda
pokazuje nam
iż jestzłożeniem
nieprzewidywalna,
a co za0,15
tymkg/ha
idzie
rzepak
chowacz
Opryskiwać
przed
jaj przez
ozimy
zgodnie
sygnalizacją.
także rynekbrukwiaczek
towarów rolnych. Wchrząszcze,
Polsce mieliśmy
do zczynienia
z dość łagodną zimą, niestety
słodyszek
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na 0,15 kg/ha
jednak z krótkim,
ale dotkliwym okresem
który wyrządził
sporo szkód na
rzepakowy
plantacji,siarczystego
zgodnie mrozu,
z sygnalizacją
(zabieg
przeciwko
słodyszkowi
zwalcza
również
polach, zwłaszcza w województwie
pomorskim.
W związku z tym
wielu producentów
rolnych
chowacza
czterozębnego).
stoi przed ważną decyzją co zrobić
z plantacją
– likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
chowacz podobnik, Zabieg wykonać w początkowym okresie 0,15 kg/ha
jest zróżnicowana
toteż nie ma jednej
prostej
odpowiedzi.
W każdym przypadku natomiast
pryszczarek
opadania
płatków
kwiatowych.
kapustnik
mogą Państwo
liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 150odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
300
l/ha. Zalecane
opryskiwanie:
średniokropliste.
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
Uprawa
Agrofag
Zalecenia
Dawka
pewność iż otrzymacie
Nasi przedstawiciele
służą doradztwem
pszenica
mszyce oryginalne
Zabieg produkty.
wykonać
po
wykłoszeniu,
0,10 kg/hai
ozima
później niżdo do
fazy mlecznej
dojrzałościrośliny. Pełna
pomocą w doborze nawozów nie
odpowiednich
zasobności
gleby i wymagań
ziarna.
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
skrzypionki Stosować
od
początku 0,10 kg/ha
internetowych www.elewatorjablowo.pl
i
nawozy.eu.
Wiosna
to
także
okres w którym
wylęgania się larw.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 150podstawy
źdźbła iopryskiwanie:
korzenia) czyśredniokropliste.
chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
300
l/ha. Zalecane
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego NUFARM
Jarosław Szot
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy
EKOPLON.
Nufarm Polska Sp. z o. o.
mobile: 603 301 180
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
e-mail: [email protected]
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
24
www.elewatorjablowo.pl
22
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
®
Słowo
wstępu.
Adexar
Plus – niezwykły wśród fungicydów
Adexar® Plus zawiera substancję aktywną Xemium®, która jest innowacyjną substancją czynną
Szanowni
Państwo,
z grupy karboksyamidów (SDHI). Ta substancja ma szczególne właściwości
dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem
Agrotechnicznym
opracowanym przez
Grupa wiążąca Pyrazolu
jest
podstawą niezwykłej zdolności
zwalczania chorób.
Trifluor-Bifenyl warunkuje
Unikalna mobilność
w roślinie naszej firmy we współpracy z przedstawicielami
doskonałą mobilność
pracowników
Działu Agrotechniki
firm
w roślinie.
Cząsteczka Xemium posiada nadzwyczajne zdolności mobilnopartnerskich.
Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
®
ści w roślinie. Xemium® potrafi dopasować przestrzennie molekuły
substancji
czynnej
tak, że w miarę
potrzeby
wyższąmieliśmy
rozpusztakże
rynek
towarów
rolnych.
Wdaje
Polsce
do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
czalność w wodzie albo wyższą rozpuszczalność w tłuszczach
jednak
z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
roślinnych.
polach,
zwłaszcza
województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Ochrona
nowychwprzyrostów
stoi
przed
ważną
codeszcz
zrobić
z plantacją
Xemium
tworzy
na liściudecyzją
odporne na
„zasoby”
substancji.– likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
®
Po wyschnięciu warstwy oprysku tworzą one na powierzchni li-
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
Górna epiderma
ścia gwiaździste kryształki substancji czynnej, które wwiercają się
Xemium
po aplikacji siewnego jak i doborze
w warstwę
woskową tak,
że krople
zmyją ich ani
mogą
Państwo
liczyć
nadeszczu
nasząnie pomoc
wniezakupie materiału
przemieszczą. Te „zasoby” aplikują Xemium® do rośliny bardzo rów-
odpowiednich
zabiegów
celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
nomiernie i całkowicie
niezależnie odagrotechnicznych
warunków atmosferycznych.
W ten sposób zapewniona jest trwała ochrona rośliny zbożowej.
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Adexar Plus
polecamy
sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
®
Dolna epiderma
– rozwiązanie dla najwyższych plonów
Ściany komórkowe
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służąŁykodoradztwem i
Adexar ® Plus jest idealnym wyborem dla Ciebie – wzajemnie
uzupełniające
się działanienawozów
zapobiegawcze
i lecznicze na papomocą
w doborze
odpowiednich
do zasobności gleby i Drewno
wymagań rośliny. Pełna
togeny grzybowe, wraz z dodatkowymi korzyściami wpływa-
oferta
i baza
wiedzy
o nawożeniu
dostępna jest także na stronach
jącymi na produktowa
wigor roślin sprawiają,
że Twoje
uprawy będą
wyżej
i zdrowiej plonować.
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy
zadbać
o ochronę
plantacji
chorobami
(plantacjom zbóż zagrażają choroby
Porównanie
działania
produktów
opartychprzed
o SDHI.
Wyniki pszenica ozima n = 3, 2014
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
% porażenia Septoria tritici, ocena w czasie BBCH 75
Plonowanie (dt/ha)
naszymi
partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania skuteczne i optymalne
140
60
55
kosztowo.
50
Polecamy
sprawdzone
produkty
120
koncernu
chemicznego
NUFARM
45
100
http://nufarm.pl/
oraz bogate w mikroelementy nawozy
dolistne firmy EKOPLON.
40
35
34,19
77,6
80
73,7
75,2
30
Wspieramy
Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu aż pod zbiór i 71,2
sprzedaż
61,5
60
25
płodów
rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
20
40
4,56
15
10,44
przyjmujemy
50.000 ton
zbóż i rzepaku.
Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
10
7,46
20
5
1,5 okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
składowania
–w
0
0
kontrola
Adexar Plus
Produkt A
Produkt B
Produkt C
kontrola
Adexar Plus
Produkt A
Produkt B
Produkt C
1 l/ha
1 l/ha
2,5 l/ha
2 l/ha
2 l/ha
1 l/ha
2,5 l/ha
podejmuje decyzje
o1 l/hawynajęciu
powierzchni
w naszym elewatorze
na kolejny
sezon –
Termin wykonania zabiegów faza BBCH 37-39
2
www.elewatorjablowo.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
25
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni
Państwo,
Paweł
Węgorek,
Joanna Zamojska, Daria Dworzańska
Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
„Zabili go i uciekł albo zabili go porządnie - na śmierć.”
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
Efekt działania insektycydu na zwalczany gatunek szkodnika uzależniony jest od wielu
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
czynników. Z jednej strony mamy więc do czynienia z właściwościami molekularnymi
jednak z krótkim,
aleadotkliwym
który
wyrządził
szkód na
substancji
czynnej,
z drugiej okresem
strony z siarczystego
organizmemmrozu,
owada,
który
reagujesporo
na toksyczny
związek
chemicznywwwojewództwie
celu uniknięcia
zatrucia i śmierci.
Współczesne
to w
dużej
polach, zwłaszcza
pomorskim.
W związku
z tym wieluinsektycydy
producentów
rolnych
mierze neurotoksyny, czyli trucizny układu nerwowego opracowane na bazie toksyn
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
naturalnych lub zsyntetyzowane, często przypadkowo, w laboratoriach chemicznych.
jest zróżnicowana
ma jednej prostej
odpowiedzi. W
każdym przypadku
Obecnie
wyróżnia toteż
się 12nie
podstawowych
grup chemicznych
neurotoksyn,
których natomiast
miejscem
działania
są różne
białka
dla prawidłowego
funkcjonowania
układu
mogą Państwo
liczyć
na kluczowe
naszą pomoc
w zakupie materiału
siewnego
jaknerwowego
i doborze
owada. Gatunki owadów bardzo różnią się pomiędzy sobą jeśli chodzi o poziom wrażliwości
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
na konkretne toksyny. Ten sam gatunek może być ekstremalnie wrażliwy na daną substancję
odpowiednich
składników
pokarmowych.
JakoRóżnice
Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPYrównież
AZOTY
czynną,
a całkowicie
niewrażliwy
na inną.
w toksyczności
występują
w
obrębie sprawdzone,
tej samej grupy
chemicznej
i pomiędzy
grupami.
być
polecamy
wysokiej
jakości jak
nawozy
– zamawiając
je Przykładem
u nas maciemoże
Państwo
acetamipryd,
który jestoryginalne
substancją
czynną Nasi
z grupy
neonikotynoidów,
stosowanyi
pewność iż otrzymacie
produkty.
przedstawiciele
służą doradztwem
w popularnym środku Mospilan 20 SP. Jest bardzo silnie toksyczny dla słodyszka
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
rzepakowego i stonki ziemniaczanej, a bezpieczny dla pszczoły miodnej i innych gatunków
oferta produktowa
owadów
zapylających.i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
Jedną z cech charakteryzujących działanie insektycydów neurotoksycznych w odniesieniu do
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
wrażliwych gatunków owadów jest tak zwany efekt „knock down”. Można go zdefiniować
podstawy
i korzenia)
czy chwastami
(np. do
dwuliścienne
– wspólnie
jako
stan źdźbła
intoksykacji
organizmu
prowadzący
konwulsji wi rzepaku)
częściowego
paraliżu,z
poprzedzający
śmierćbiznesowymi
owada na skutek
aplikacjiPaństwu
substancji
czynnej i przedostania
się jej do
naszymi partnerami
proponujemy
rozwiązania
skuteczne i optymalne
organizmu. Insektycydy z różnych grup chemicznych charakteryzują się różnym czasem
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
efektu „knock down”. Najszybciej, bo już w przeciągu kilku minut efekt ten obserwujemy po
http://nufarm.pl/
oraz bogate
mikroelementy
nawozy kontakcie
dolistne firmy
EKOPLON.
zastosowaniu
środków
z grupywpyretroidów.
Po krótkim
z toksyną
wrażliwe owady
zostają porażone, spadają z roślin, nie są zdolne do skoordynowanych ruchów, tracą
Wspieramy
Państwa
na każdym
produkcji
roślinnej,
od zasiewu
aż pod zbiór i owadów.
sprzedaż
zdolność
latania,
chodzenia
itp.etapie
Tu również
występują
różnice
międzygatunkowe
płodów rolnych.
Co roku
naszym elewatorze
w Jabłowie
(kod 83-211)
Insektycydy
z innych
grup w
chemicznych
zazwyczaj położonym
działają wolniej
niż pyretroidy.
Efekt
„knock
down”50.000
związków
fosforoorganicznych
obserwujemy
po okresieatrakcyjne
kilkunastuwarunki
minut,
przyjmujemy
ton zbóż
i rzepaku. Producentom
rolnym oferujemy
a neonikotynoidów od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W tym ostatnim przypadku
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
charakterystycznym dla neonikotynoidów używamy terminu „slow down” czyli zwolnionego
podejmuje
decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
efektu
porażenia.
2
www.elewatorjablowo.pl
26
www.elewatorjablowo.pl
24
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Wieloletnie stosowanie insektycydów przyniosło za sobą skutki następcze zarówno
Szanowni
Państwo,
ekologiczne,
dotyczące całych ekosystemów i populacji owadów, jak i odnoszące się do
poszczególnych gatunków szkodliwych owadów. Efektem następczym późnym, który objawił
Zachęcamy
zapoznania
się insektycydów
z Informatorem
Agrotechnicznym
opracowanym
przez
się po wielu do
latach
stosowania
jest zjawisko
odporności
owadów. Mówimy
o nim wówczas,
kiedyAgrotechniki
nastąpił wyraźny
gatunku szkodnika
pracowników
Działu
naszej spadek
firmy wewrażliwości
współpracydanego
z przedstawicielami
firm
w porównaniu do jego początkowej reakcji na daną toksynę. Na skutek tego zjawiska,
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
niektóre insektycydy mogą nie wykazywać obecnie dostatecznej skuteczności w zwalczaniu
także
rynekszkodników.
towarów rolnych.
W Polsce
mieliśmy
do czynienia
z dośćdwa
łagodną
zimą,
niestety
niektórych
Naukowcy
badający
to zjawisko
wyróżniają
rodzaje
odporności
na efektz krótkim,
„knock down”.
Odporność
„kdr”siarczystego
(knock down
resistance)
zmniejszająca
jednak
ale dotkliwym
okresem
mrozu,
który wyrządził
sporowrażliwość
szkód na
zwalczanego
gatunku
10–20-krotniepomorskim.
w odniesieniu
do początkowej
wrażliwości
(wynikająca
polach,
zwłaszcza
w województwie
W związku
z tym wielu
producentów
rolnych
z rozkładu substancji czynnych pod wpływem enzymów) oraz „super kdr” zwiększająca
stoi
przed ważną
co zrobić
z plantacją
– likwidować
ratować.
Sytuacja
na polach
odporność
ponaddecyzją
100-krotnie
(będąca
efektem
zmian w czy
budowie
miejsca
docelowego).
jest
zróżnicowana
nie mai mamy
jednej prostej
odpowiedzi.
W każdymzjawiskiem,
przypadku natomiast
Niestety
w Polscetoteż
mieliśmy
do czynienia
z opisywanym
zwłaszcza
w ochronie
rzepaku
W pierwszym
mogą
Państwo
liczyći ziemniaka
na naszą przed
pomocniektórymi
w zakupiegatunkami
materiałuszkodników.
siewnego jak
i doborze
przypadku dotyczy to słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika, a w drugim stonki
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
ziemniaczanej. U wymienionych gatunków stwierdzono w badaniach zmieniony metabolizm
odpowiednich
składników
pokarmowych.
JakoOznacza
Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPY
AZOTY
substancji czynnej
na drodze
enzymatycznej.
to w praktyce
gorszą
skuteczność
niektórych sprawdzone,
środków chemicznych,
o bardzo
szybkim efekcie
down”.
Jest to
polecamy
wysokiej zwłaszcza
jakości nawozy
– zamawiając
je u„knock
nas macie
Państwo
tłumaczone zbyt niską dawką substancji czynnej, którą zdąży pobrać owad na drodze
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pokarmowej lub poprzez kontakt i oczywiście zwiększonym metabolizmem. Pobrana ilość
pomocą
doborze
nawozów
odpowiednich
zasobności
gleby i wymagań
rośliny.
Pełna
toksyny, w
która
powodowała
śmierć
wrażliwegodoosobnika,
u odpornego
powoduje
tylko lekkie
objawy paraliżu.
Można,
co prawda,
spadanie
owadów
roślin i na
krótkotrwałe
oferta
produktowa
i baza
wiedzyzaobserwować
o nawożeniu
dostępna
jest z także
stronach
zaprzestanie żerowania, ale po zmetabolizowaniu toksyny odporne owady powracają do
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
normalnego funkcjonowania i nadal mogą wyrządzać szkody i się rozmnażać. Zjawisko to
musimy
zadbaću owielu
ochronę
plantacjisłodyszka
przed chorobami
(plantacjom
zbóż zagrażają
choroby
obserwujemy
populacji
rzepakowego
w odniesieniu
do niektórych
substancji źdźbła
z grupyi pyretroidów,
skutek czego
skuteczność
zalecanych
dawkachz
podstawy
korzenia) czy na
chwastami
(np. ich
dwuliścienne
w w
rzepaku)
– wspólnie
wynosi niekiedy
5–75%.
Dlatego,
jeśli podobne
zjawisko
zaobserwowano
populacji
naszymi
partnerami
biznesowymi
proponujemy
Państwu
rozwiązania
skuteczne iuoptymalne
zwalczanej pyretroidem, zaleca się zastosowanie preparatu zawierającego substancję czynną
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
działającą wolniej, a przez to skuteczniej. W rzepaku klasycznym przykładem takiej substancji
http://nufarm.pl/
oraz bogate
w mikroelementy
dolistne firmy
EKOPLON.
jest acetamipryd zawarty
w środku
Mospilan 20nawozy
SP. Przenikanie
tej toksyny
do organizmu
owada jest wolniejsze, a przez to zwiększone do poziomu, którego owad już metabolizować
Wspieramy
na integrowanych
każdym etapie produkcji
roślinnej,
od zasiewu
aż pod się
zbiórstosowanie
i sprzedaż
nie może iPaństwa
ginie. W
programach
ochrony
roślin zaleca
pojedynczej
substancji
czynnej
jeden
raz w sezonie
przeciwkowtemu
samemu
gatunkowi
płodów
rolnych.
Co roku
w tylko
naszym
elewatorze
położonym
Jabłowie
(kod
83-211)
na tej samej plantacji. Ma to na celu ochronę skutecznej substancji czynnej przed zjawiskiem
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
odporności. A co zrobić w przypadku nalotów mieszanych? W ochronie insektycydowej
składowania
– wpowstaje
okresie od
kwietnia
do czerwca
większość
klientów
rzepaku często
dylemat
jakiego
środka zdecydowana
użyć i kiedy osiągnie
się naszych
optymalny
efekt
zwalczania. decyzje
Wybór należy
do rolnika,
ale pamiętajmy,
w rzepaku
podejmuje
o wynajęciu
powierzchni
w naszym że
elewatorze
na często
kolejnymamy
sezondo–
czynienia z nalotami kilku gatunków szkodników w tym samym czasie i to w okresie
zakwitania i pełni kwitnienia. Wtedy bezwzględnie należy pamiętać o ochronie pszczół2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
25
27
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
i innych pożytecznych gatunków owadów. Mospilan 20 SP jako środek bezpieczny dla pszczół
Państwo,
iSzanowni
skuteczny
dla wielu gatunków agrofagów powinien być uwzględniany w programach
ochrony wszystkich upraw, w których jest zarejestrowany.
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
Udostępnione
przez:
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną
zimą, niestety
SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o.
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
28
www.elewatorjablowo.pl
26
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Zdrowy kłos to warunek uzyskania zdrowego ziarna.
Szanowni Państwo,
Jednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa.
Prawidłowe
i skuteczne
zwalczanie
chorób wywoływanych
przez grzyby
wymaga doboru
Zachęcamy do
zapoznania
się z Informatorem
Agrotechnicznym
opracowanym
przez
właściwego fungicydu, zarówno pod względem zwalczanych chorób oraz panujących
pracowników
Działu Agrotechniki
naszej
wewłaściwego
współpracyterminu
z przedstawicielami
firm
warunków
pogodowych.
Ważny jest
takżefirmy
wybór
stosowania, który
partnerskich.
raz kolejny pogoda
pokazuje
nam iż
nieprzewidywalna,
a cosymptomów
za tym idzie
powinien
byćPo poprzedzony
lustracją
polową
i jest
właściwym
określeniem
chorobowych.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
Zwiększony udział zbóż w strukturze zasiewów, uproszczenia w płodozmianie oraz
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
niestaranne przykrycie resztek pożniwnych to główne przyczyny znacznego wzrostu
polach, zwłaszcza
w województwie
związku
z tymm.in.
wieluzgorzel
producentów
porażenia
fuzariozami
. Do choróbpomorskim.
tego typu W
zaliczyć
można
siewekrolnych
przedistoi
powschodową,
zgorzelz plantacją
podstawy– likwidować
źdźbła, fuzariozę
liści i Sytuacja
fuzariozęnakłosów.
przed ważną fuzaryjną
decyzją co zrobić
czy ratować.
polach
Choroba stanowi duże zagrożenie dla wszystkich rodzajów zbóż. Występuje w uprawach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia. Może powodować znaczne straty plonu ziarna (od
Państwo
liczyć
naszą pomoc
w zakupie
5mogą
do 60%),
głównie
przeznaobniżenie
masy tysiąca
ziaren. materiału siewnego jak i doborze
Zdecydowanie
się także do pogorszenia
jakości
plonu w wyniku
gromadzenia
się
odpowiednich przyczynia
zabiegów agrotechnicznych
celem jak
najszybszego
dostarczenia
roślinom
w ziarnie mikotoksyn. To silnie trujące związki produkowane przez grzyby z rodzaju
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Fusarium. Należą one do jednych z groźniejszych patogenów zbóż. Wiele badań wskazuje na
polecamy
sprawdzone,
wysokiej
– zamawiając
nas macie
Państwo
ich
negatywny
wpływ zarówno
na jakości
rośliny,nawozy
zwierzęta,
jak i na ludzi.je Uuzwierząt
i ludzi
mogą
wywoływać
układu
pokarmowego,
rozrodczego
i odpornościowego,
mogąi
pewność iż choroby
otrzymacie
oryginalne
produkty.
Nasi przedstawiciele
służą ponadto
doradztwem
wykazywać
silne działanie
rakotwórcze.
Majądo
one
również znaczący
wpływ narośliny.
gospodarkę,
pomocą w doborze
nawozów
odpowiednich
zasobności
gleby i wymagań
Pełna
ponieważ powodują straty w pogłowiu zwierząt i trudności w prowadzeniu hodowli.
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Ponadto zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi środki spożywcze zawierające
internetowychniewww.elewatorjablowo.pl
nawozy.eu.
Wiosna to
także okres
w którym
mikotoksyny
mogą być przedmiotemi obrotu
handlowego.
O randze
problemu
może
świadczyć
fakt, ożeochronę
w 2006plantacji
roku UE
wprowadziła
normy
dla zawartości
musimy zadbać
przed
chorobami ujednolicone
(plantacjom zbóż
zagrażają
choroby
mikotoksyn fuzaryjnych najczęściej występujących w produktach pochodzenia zbożowego
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
/Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające
naszymi partnerami
proponujemy
Państwu
skuteczne
i optymalne
rozporządzenie
(WE)biznesowymi
nr 466/2001
w odniesieniu
do rozwiązania
toksyn Fusarium.
Dz.U.
I. 143/3
zkosztowo.
7.6.2005 i Polecamy
Zalecenie Komisji
z dniaprodukty
17 sierpnia
2006 r.chemicznego
w sprawie obecności
sprawdzone
koncernu
NUFARM
deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
przeznaczonych do żywienia zwierząt. Dz.U. I. 229/7 z 23.8.2006 /.
W Polsce nie ma odmian odpornych na fuzariozę kłosów. W latach o silnej presji infekcyjnej
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
grzybów z rodzaju Fusarium większość odmian jest porażana przez sprawców choroby i może
płodów rolnych.
Co roku
naszym całkowicie
elewatorzealbo
położonym
w Jabłowie
83-211)
zawierać
mikotoksyny.
Aby wzapobiec
zredukować
zawartość(kod
mikotoksyn
przyjmujemynależy
50.000
ton zbóż i rzepaku.
Producentom
oferujemy
atrakcyjne warunki
fuzaryjnych
zabezpieczyć
kłosy przed
porażeniemrolnym
stosując
fungicydy.
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
30
www.elewatorjablowo.pl
28
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Rysunek 5. Objawy chorób kłosa.
Rysunek 6. Plantacja prawidłowo chroniona.
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Prawidłowe i skuteczne zwalczanie chorób kłosa wymaga doboru właściwego fungicydu,
polecamy
sprawdzone,
jakościchorób,
nawozypanujących
– zamawiając
je u naspogodowych,
macie Państwo
zarówno pod
względemwysokiej
zwalczanych
warunków
jak
i użycia goiżw otrzymacie
odpowiedniej
dawce i terminie.
Jednym
szczególnie polecanych
fungicydówi
pewność
oryginalne
produkty.
Nasi ze
przedstawiciele
służą doradztwem
jest Topsin M 500 SC. Zawarty w nim tiofanat metylowy pełni ważną pozycję w ochronie
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
roślin dzięki systemicznemu działaniu oraz możliwości stosowania w szerokim zakresie
oferta
produktowa
bazaw sobie
wiedzy
nawożeniu
dostępnadziałania:
jest także
na -stronach
temperatur.
Preparat iłączy
dwao odrębne
mechanizmy
pierwszy
hamuje
podziały jądra komórkowego,
co blokuje wzrost
grzybni, Wiosna
a drugi -to
powstrzymuje
internetowych
www.elewatorjablowo.pl
i nawozy.eu.
także okresoddychanie
w którym
co w konsekwencji zatrzymuje produkcję mykotoksyn. Poprzez zwalczanie fuzariozy kłosów
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
z użyciem środka Topsin M 500 SC redukuje się zawartość toksyn oraz ryzyko rozwoju
podstawy
i korzenia)
czy chwastami
dwuliścienne
w rzepaku)
– wspólnie
odpornościźdźbła
fuzarioz
na fungicydy
azolowe.(np.Preparat
ten jest
zarejestrowany
jestz
w Niemczech
pod nazwą
„Don Q”,
a niemieckie
niemieckie
mediaskuteczne
rozpisująi optymalne
się o nim
naszymi
partnerami
biznesowymi
proponujemy
Państwu
rozwiązania
w samych superlatywach
z niemieckiego
Top Agrar).
kosztowo.
Polecamy (informacje
sprawdzonem.in.produkty
koncernu
chemicznego NUFARM
Udostępnione przez:
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
29
31
Szeroka rejestracja!
Szczegóły na
www.sumiagro.pl
JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
Solidny fungicyd chroniący kompleksowo: zboża, rzepak, buraki
Solidne i właściwie skomponowane dwie substancje aktywne
działające: systemicznie, zapobiegawczo i interwencyjnie,
również w niskich temperaturach (od 5°C)
Solidna i nowoczesna formulacja SE – mikrokapsułki: lepiej
przyswajalna i niezawodna nawet w trudnych warunkach
Solidna ochrona porównywalna z najdroższymi preparatami
przy rozsądnej cenie
solidne uderzenie!
Czy wiesz, że…
Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku
którego nie może się obejść prawie żadna
uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Najbardziej znany na świecie zespół bębniarzy
japońskich nazywa się Yamato.
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. UTP
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
Zdrowa podstawa i liście zbóż kluczem do wysokich plonów.
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Zmiany klimatyczne, uprawa odmian podatnych, coraz wcześniejsze, niejednokrotnie
partnerskich.
Po raz kolejny
pogoda
pokazujewzrost
nam iżpresji
jest nieprzewidywalna,
a co patogenów.
za tym idzie
zagęszczone zasiewy,
powodują
znaczący
ze strony niektórych
także
towarów
W Polsce mieliśmy
do czynienia
z dość specjalnego
łagodną zimą,
niestety
Zboża rynek
uprawiane
w rolnych.
tak niesprzyjających
warunkach
wymśagają
podejścia.
Doskonałym
rozwiązaniem
możeokresem
być zaproponowany
przez firmę
Bayer system
jednak
z krótkim,
ale dotkliwym
siarczystego mrozu,
który wyrządził
sporopodwójnej
szkód na
ochrony zbóż Univo® Xpro. Jest to formuła oparta na dwóch doskonale pasujących do siebie
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
fungicydach. Podstawą jest stosowany w pierwszym terminie nowy produkt Boogie® Xpro
stoi
przed
co zrobić
z plantacją
likwidować
400 EC
(1,5ważną
l/ha), adecyzją
w drugim
Fandango®
200 EC– (1,0
l/ha). czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
Innowacyjna propozycja
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
Boogie Xpro 400 EC to połączenie trzech wzajemnie uzupełniających się nowatorskich
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
komponentów, stanowiących poważny atut w strategii antyodpornościowej:
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
 protiokonazol – 100 g/l (triazol)
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
 biksafen – 50 g/l (karboksamid)
pewność iżspiroksamina
otrzymacie –oryginalne
produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
250g/l (ketoamina)
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta
produktowa
i baza
wiedzy
o nawożeniu
dostępna
jestod także
na strzelania
stronach
Boogie Xpro
400 EC to
fungicyd
układowy,
do stosowania
w fazie
początku
w źdźbło do fazy
drugiego kolanka. Działai zapobiegawczo,
interwencyjnie
i wyniszczająco
internetowych
www.elewatorjablowo.pl
nawozy.eu. Wiosna
to także okres
w którym
w ochronie zbóż (pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, żyta) przed chorobami grzybowymi.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
Zapewnia wysoce skuteczną ochronę podstawy źdźbła i liści. Wpływa pozytywnie na ilość
podstawy
źdźbła i korzenia)
chwastami
(np. Dzięki
dwuliścienne
rzepaku) – wspólnie
źdźbeł kłosonośnych
i liczbęczy
ziaren
w kłosie.
efektowiw przedłużonej
zielonościz
wydłużono
fazę nalewania
ziarna, aproponujemy
dojrzewanie Państwu
jest równomierne
i nieprzerwane.
naszymi
partnerami
biznesowymi
rozwiązania
skuteczne i optymalne
kosztowo.
sprawdzone
produkty
PotwierdzeniePolecamy
przez eksperymenty
naukowe
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Doskonałą ochronę podstawy źdźbła i liści pszenicy ozimej zapewnioną przez Boogie Xpro
400 EC potwierdzono podczas doświadczenia prowadzonego w Radostowie w 2014 r. przez
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
Boogie Xpro 400 EC zastosowany w dawce 1,5 l/ha w fazie strzelania w źdźbło spowodował:
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
2
31
33
Doskonałą ochronę podstawy źdźbła i liści pszenicy ozimej zapewnioną przez Boogie Xpro
400 EC potwierdzono podczas doświadczenia prowadzonego w Radostowie w 2014 r. przez
Informator
Agrotechniczny – Wiosna 2016
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy.
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Boogie Xpro 400 EC zastosowany w dawce 1,5 l/ha w fazie strzelania w źdźbło spowodował:
Szanowni Państwo,
31
 Spadek nasilenia łamliwości źdźbła o 89,4%, a fuzaryjnej zgorzeli podstawy
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
źdźbła o 44,6% (wykres 1).
www.elewatorjablowo.pl
pracowników Działu Agrotechniki
naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
partnerskich.
Po raz kolejny
pogoda
nam iż jest nieprzewidywalna,
a co zaograniczył
tym idzie
 Skuteczną
ochronę
liścipokazuje
przed wszystkimi
chorobami. Całkowicie
prawdziwego
i brunatnej
plamistości
liści,
także rynek występowanie
towarów rolnych.mączniaka
W Polsce mieliśmy
do czynienia
z dość łagodną
zimą, niestety
a septoriozy liści o 95,5-100%.
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
 Wzrost plonu ziarna o 1,36 t/ha (wykres 2).
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Wysoka skuteczność Boogie Xpro 400 EC jest możliwa dzięki niszczeniu patogenów na
jest zróżnicowana
nie ma
jednej
prostej odpowiedzi.
przypadku
natomiast
każdym
etapie ich toteż
rozwoju,
tj. od
kiełkowania
zarodników, W
aż każdym
do momentu
zarodnikowania
grzybów.
W wyniku
technologii
Xpro (biksafen
protiokonazol)
mogą Państwo
liczyćzastosowania
na naszą pomoc
w zakupie
materiału + siewnego
jak i preparat
doborze
wykazuje ponadprzeciętne, długotrwałe działanie ochronne przed chorobami.
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
Fungicyd
powstał
przy użyciupokarmowych.
innowacyjnej technologii
„leafshield”.
Jest to kompilacja
trzech
odpowiednich
składników
Jako Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPY AZOTY
nowych adiuwantów, które znacznie poprawiają właściwości formulacji. Technologia ta
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
ułatwia rozpryskanie, zwilżanie i rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na powierzchni
pewność
iż preparat
otrzymacie
oryginalne
produkty.
Nasi
przedstawiciele
służą doradztwem i
liścia,
chroni
przed
szkodliwym
działaniem
deszczu
i promieni UV.
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Sposób na stresogenną suszę
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
W technologii Xpro w przypadku braku wody obecne w preparcie biksafen i protiokonazol
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
aktywują w roślinie tzw. gen ochrony przed stresem. Następuje redukcja parowania, dzięki
musimyroślina
zadbać
o ochronę
plantacji
przed
chorobami
(plantacjom zbóż zagrażają choroby
czemu
nabiera
tolerancji
na stres
wywołany
suszą.
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Fandango 200 EC – dobrze znany i sprawdzony
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
Do drugiego zabiegu w systemie Univo Xpro, firma Bayer proponuje Fandango 200 EC.
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
Preparat ten stanowi połączenie strobiluriny o wyjątkowych właściwościach systemicznych
http://nufarm.pl/- oraz
mikroelementy
nawozyspektrum
dolistne firmy
EKOPLON. - 100 g/l).
(fluoksastrobiny
100bogate
g/l) z wazolem
o najszerszym
(protiokonazol
Komplemantarnie dobrany skład zapewnia działanie zapobiegawcze i interwencyjnie,
Wspieramy
Państwa
na każdymszerokie
etapie produkcji
wysoce
skutecznie
zwalczające
spektrumroślinnej,
chorób. od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
34
O wyjątkowych właściwościach Boogie Xpro 400 EC, jak i całego systemu Univo Xpro, rolnicy
przekonali się już w 2015 r. www.elewatorjablowo.pl
Ci, którzy zdecydowali się na powyższą propozycję, mogli
zaobserwować korzyści w postaci wysokich plonów, skutecznego i wydłużonego zwalczania
wysoce skutecznie zwalczające szerokie spektrum chorób.
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
O wyjątkowych właściwościach Boogie Xpro 400 EC, jak i całego systemu Univo Xpro, rolnicy
Szanowni Państwo,
przekonali
się już w 2015 r. Ci, którzy zdecydowali się na powyższą propozycję, mogli
zaobserwować korzyści w postaci wysokich plonów, skutecznego i wydłużonego zwalczania
Zachęcamy
zapoznania
się antystresowych.
z Informatorem Wszędzie
Agrotechnicznym
przez
chorób oraz do
dobrych
właściwości
tam gdzie opracowanym
zboża wysiane są
we
32
wczesnych terminach,
przy zagęszczonych
łanach,weodmianach
podatnych
na choroby oraz
pracowników
Działu Agrotechniki
naszej firmy
współpracy
z przedstawicielami
firm
dużym ryzyku suszy, dobrym wyborem
będzie system Univo Xpro z fungicydem Boogie Xpro
www.elewatorjablowo.pl
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
400 EC.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Boogie Xpro
400 EC
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
Produkt
porównawczy
2
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
20
40
60
80
100
pewność 0iż otrzymacie
oryginalne
produkty.
Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
Łamliwość źdźbła
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Wykres 1. Skuteczność
preparatu Boogie Xpro
400 EC w Wiosna
ochronietopodstawy
źdźbławpszenicy
internetowych
www.elewatorjablowo.pl
i nawozy.eu.
także okres
którym
ozimej, Radostowo 2014 r. [%]
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
Preparaty: źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
podstawy
Boogie Xpro 400 EC 1,5 l/ha (T1)
naszymi
partnerami1biznesowymi
Produkt porównawczy
1,0 l/ha (T1) proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
Produkt porównawczy 2 1,0 l/ha (T1)
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
35
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni
15 Państwo,
12
9
Zachęcamy
do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
t/ha
6
14,28
12,92
14,24
14,06
pracowników
Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
3
0
partnerskich.
Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
Kontrola
Boogie Xpro
Produkt por
Produkt por
400 EC +W Polsce
1 + Produkt
3 + Produkt
także rynek towarów rolnych.
mieliśmy
do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
Fandango 200
por 2
por 4
EC
jednak z krótkim, ale dotkliwym
okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Wykres 2. Porównanie plonowania programów fungicydowych, Radostowo 2014 r.
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
Preparaty:
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
Kontrola
odpowiednich
zabiegów
agrotechnicznych
jak najszybszego dostarczenia roślinom
Boogie
Xpro 400 EC
1,5 l/ha (T1)
+ Fandango 1,0 l/ha celem
(T2)
Produkt por 1 - T1 + Produkt por 2 -T2
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Produkt por 3 -T1 + Produkt por 4 - T2
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
36
www.elewatorjablowo.pl
34
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
Udostępnione przez:
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor
AZOTY
BAYER GRUPY
CROP SCIENCE
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
35
37
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Fungicyd Topsin M 500 SC środek ochrony roślin o szerokich
Szanowni Państwo,
możliwościach.
Mgr inż. Jakubdo
Danielewicz
Zachęcamy
zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
Zakład Mikologii
IOR-PIB w Poznaniu
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
Topsin M 500 SC zawiera substancje czynną tiofanat metylowy z grupy chemicznej benzimidazole,
jest to fungicyd, który używany jest w wielu krajach świata od lat do ochrony wielu gatunków
jednak
z krótkim,
siarczystego
którypowodowanymi
wyrządził sporo
szkód
na
uprawianych
roślin.ale
Przydotkliwym
użyciu tegookresem
środka można
walczyć mrozu,
z chorobami
przez
grzyby
w uprawach
rolniczych,
sadach, warzywach
i roślinach
ozdobnych,
jak wielu
również
w szkółkach leśnych.
polach,
zwłaszcza
w województwie
pomorskim.
W związku
z tym
producentów
rolnych
Środek ten może być stosowany przez użytkowników profesjonalnych do ochrony wielohektarowych
stoi
przed
ważnąjak
decyzją
co zrobić z plantacją
– likwidować
czy ratować.Topsin
Sytuacja
na polach
plantacji
i sadów
też zarejestrowany
jest w uprawach
mało obszarowych.
M 500
SC ma
bardzo
szeroki zakres
zwalczanych
chorób.
Tiofanat
metylu wchodzący
w skład
środkanatomiast
może być
jest
zróżnicowana
toteż
nie ma jednej
prostej
odpowiedzi.
W każdym
przypadku
stosowany w pszenicy pszenżycie i jęczmieniu ozimym i jarym oraz w życie. Również przy użyciu
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
środka Topsin M 500 SC chronić można rzepak ozimy i jary oraz buraka cukrowego. Ważną chorobą o
odpowiednich
zabiegóww agrotechnicznych
celem
jak najszybszego
dostarczenia
znaczeniu gospodarczym
uprawie zbóż ozimych
jest fuzaryjna
zgorzel podstawy
źdźbła roślinom
i korzeni.
Choroba ta powodowana
jest przez
gatunki grzybów
Fusarium.Dystrybutor
W przypadkuGRUPY
tej choroby
jest
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako rodzaju
Autoryzowany
AZOTY
wiele gatunków które mogą powodować tą chorobę. Są one doskonale przystosowane do porażania
polecamy
sprawdzone,
wysokiejodjakości
– sucha,
zamawiając
je zimna
u nasitp.macie
Państwo
zbóż rosnących
w glebie niezależnie
tego czynawozy
gleba jest
wilgotna,
Główne
gatunki
któe porażają
i podstawę
źdźbłaprodukty.
zbóż to Fusarium
culmorum, Fusarium
graminearum,
orazi
pewność
iż korzenie
otrzymacie
oryginalne
Nasi przedstawiciele
służą
doradztwem
Microdochium nivale (dawniej Fusarium nivale). Choroba – fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
korzeni zbóż jest powszechna. W zależności od fazy rozwoju zbóż jest to zgorzel siewek, zgorzel
podstawyproduktowa
źdźbła czy fuzarioza
kłosów. oNa nawożeniu
każdym etapie
rozwojujest
pszenicy,
itd.
oferta
i baza wiedzy
dostępna
także jęczmienia
na stronach
wymienione gatunki grzybów i niekiedy inne z tego rodzaju wymagają ograniczania i zwalczania. Aby
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
mieć kontrolę nad obecnością tych grzybów których źródło w postaci grzybni i zarodników znajduje
musimy
zadbać
ochronę pożniwnych,
plantacji przed
chorobami
zbóż zagrażają
choroby
się w glebie,
na oresztkach
samosiewach
itd.(plantacjom
trzeba zastosować
jednocześnie
lub
rozłożonychźdźbła
w czasiei kilka
metodczy
ich ograniczania.
Stosowanie
metody agrotechnicznej,
hodowlanejz
podstawy
korzenia)
chwastami (np.
dwuliścienne
w rzepaku) – wspólnie
wymagane jest w integrowanej ochronie roślin rolniczych w tym zbóż, ponieważ są to metody
naszymi
partnerami
Państwu
rozwiązania
optymalne
niechemiczne.
Jednak biznesowymi
w integrowanejproponujemy
ochronie możemy
stosować
metodę skuteczne
chemiczną,i gdy
metody
niechemiczne okażą
się niewystarczające.
tego celu szczególnie
ochrony podstawyNUFARM
źdźbła i
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone Doprodukty
koncernu do chemicznego
korzeni przydatny może okazać się Topsin M 500 SC. Wskazane jest jego stosowanie szczególnie na
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
tych polach na których fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni stanowi większe zagrożenie.
Rozwiązanie w postaci stosowania w fazie końca strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
Wspieramy
Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
tiofanatu metylu, który zawiera Topsin M 500 SC w wystarczającym zakresie zabezpieczyć może
korzenie rolnych.
i źdźbło uCopodstawy
porażeniem
przezpołożonym
Fusarium wwtym
okresie (kod
wzrostu
zbóż.
płodów
roku wprzed
naszym
elewatorze
Jabłowie
83-211)
Zapewnia to w tym czasie odpowiednią ochronę części roślin, które stanowią fundament plonowania,
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
bo tak można nazwać zdrowe korzenie i podstawę źdźbła. Zaleca się ochronę zbóż ozimych przy
składowania
– w okresie
czerwca
większość
klientów
pomocy fungicydu
Topsin od
M kwietnia
500 SC wdoczasie
do zdecydowana
fazy pierwszego
kolanka naszych
(BBCH 31).
Przed
przystąpieniem
do zabiegu
warto określić
liczbę roślin
pierwszymi
objawami choroby
na korzeniach
podejmuje
decyzje
o wynajęciu
powierzchni
w z naszym
elewatorze
na kolejny
sezon –
i pochwach liściowych lub źdźbłach aby uzyskać wiedzę czy obserwowana ilość zmian chorobowych
świadczy o tym, że uzyskano wielkości progu szkodliwości dla tej choroby. Gdy takich roślin jest 20-2
30% to trzeba wykonać zabieg opryskiwania aby zapobiec stratom w plonie o znaczeniu
www.elewatorjablowo.pl
37
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
www.elewatorjablowo.pl
39
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
gospodarczym. Topsin M 500 SC jest środkiem systemicznym, działa w niższym zakresie temperatur
niż
fungicydy
zawierające substancje czynne z grupy chemicznej triazole. Można go stosować w
Szanowni
Państwo,
temperaturach 8-10oC aby uzyskać ograniczenie rozwoju choroby. Środkiem tym można ograniczyć
też
choroby obecne
na liściach.
środek zarejestrowany
jest opracowanym
do zwalczania chorób
Zachęcamy
do zapoznania
sięWz pszenicy
Informatorem
Agrotechnicznym
przez
podstawy źdźbła, ale też do walki z mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, septoriozami liści, rdzą
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści (DTR), fuzariozą kłosów w pozostałych gatunkach zbóż
partnerskich.
Po raz
kolejny
pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
zakres
zwalczanych
chorób
jestpogoda
też szeroki.
także rynek
W Polsce
mieliśmy
do czynienia
z dość
łagodną
zimą,może
niestety
Rzepak
ozimytowarów
i jary torolnych.
powszechnie
uprawiany
gatunek
na naszych
polach.
Niestety
być
porażany
przez grzyby,
które powodują
suchąsiarczystego
zgniliznę kapustnych,
czerń wyrządził
krzyżowych,
szarąszkód
pleśń. na
Po
jednak z krótkim,
ale dotkliwym
okresem
mrozu, który
sporo
ukazaniu się ww. chorób należy wykonać zabieg przy użyciu środka Topsin M 500 SC. W okresie
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
jesiennym stosuje się ten fungicyd w dawce 1,2 l/ha.
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
W okresie spoczynku zimowego i w momencie ruszenia wiosennej rośliny narażone są na uszkodzenia
jest zróżnicowana
toteż wiatry
nie maoraz
jednej
odpowiedzi.
W każdym
natomiast
przez
śnieg, lód czy suche
niskąprostej
temperaturę.
Uszkodzone
w ten przypadku
sposób rośliny
rzepaku
także
porażane
być przez
sprawców
chorób. materiału
Mowa tu głównie
o sprawcach
suchej
mogą często
Państwo
liczyćmogą
na naszą
pomoc
w zakupie
siewnego
jak i doborze
zgnilizny kapustnych i szarej pleśni, zaliczanych do chorób złego zimowania. Przy uszkodzeniach tego
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
typu zastosowanie środka Topsin M 500SC daje możliwość szybszej regeneracji uszkodzonych roślin,
co
pozwala na dalsze
prowadzenie
plantacji, takJako
aby uzyskać
taką wielkość
nasion z ha,
która sprawi,
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPY
AZOTY
że producent będzie w pełni usatysfakcjonowany. Środek ten nadaje się także w przypadku, gdy
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
rzepak uszkodzony jest przez zwierzynę łowną np. jelenie i sarny. Zwierzęta te, zgryzając rośliny
pewność rzepak
iż otrzymacie
oryginalne
produkty.
Nasi
przedstawiciele
służą doradztwem i
uszkadzają
przez co rośliny
zagniwają
lub te rany
wykorzystują
patogeny.
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Udostępnione przez:
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna
to
także
okres wSp.
którym
SUMI AGRO POLAND
z o.o.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
40
www.elewatorjablowo.pl
38
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Program lojalnościowy.
Szanowni Państwo,
Zachęcamy
do zapoznania
się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
„ZŁOTE
POLE”w Elewatorze
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Jabłowo kupujesz,
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
nagrody otrzymujesz!
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana
Szanowni
Państwo,toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą
Państwo
liczyćnaszego
na naszą
pomocpartnerskiego
w zakupie materiału
siewnego
doborze
to
już trzecia
edycja
programu
ZŁOTE POLE.
Bardzo jak
nas icieszy
tak
odpowiednich
zabiegów
agrotechnicznych
jakzebrane
najszybszego
dostarczenia
roślinom
duże
zainteresowanie
z Państwa
strony. Zacelem
punkty
w ubiegłym
roku siedmioro
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako Autoryzowany
Dystrybutor GRUPY
AZOTY
naszych
klientów
wybrało
się na zagraniczny
wyjazd szkoleniowy.
Największym
polecamy sprawdzone,
wysokiej
jakości
nawozy – domowego,
zamawiając oraz
je unarzędzia.
nas macie
Państwo
zainteresowaniem
cieszyły
się artykuły
gospodarstwa
Sporo
osób
pewność iżrównież
otrzymacie
oryginalne
produkty. punktów,
Nasi przedstawiciele
doradztwem
skorzystało
z możliwości
przeniesienia
a tym samymsłużą
możliwość
zdobyciai
pomocą w
doborzewartości
nawozów
zasobnościzarówno
gleby i wymagań
Pełna
nagrody
o wyższej
w odpowiednich
kolejnym roku.do
Zapraszamy
obecnych rośliny.
jak i nowych
oferta produktowa
baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
klientów
do udziału w iprogramie.
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimyprogramu:
zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
Zasady
źdźbła
i korzenia) klientów
czy chwastami
(np. dwuliścienne
w rzepaku)
– wspólnie
-podstawy
skierowany
do wszystkich
Pomorskiego
Centrum Obsługi
Rolnictwa
Elewatorz
naszymi partnerami
Jabłowo
Sp. z o.o. biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
Polecamy
sprawdzone
-kosztowo.
udział w programie
jest bezpłatny
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
bogate w-31.10.2016r
mikroelementy
nawozy
dolistne
firmy EKOPLON.
-http://nufarm.pl/
zakup w terminieoraz
01.11.2014r
– dwa
lata na
gromadzenie
punktów
- minimalny pułap zakupów 25 tys. pln / netto 2 lata
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
Tabela punktów:
2
www.elewatorjablowo.pl
42
www.elewatorjablowo.pl
40
- zakup w terminie 01.11.2014r -31.10.2016r – dwa lata na gromadzenie punktów
- minimalny pułap zakupów 25 tys. pln / netto 2 lata
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Tabela punktów:
Szanowni Państwo,
Produkt
Jednostka
Punkty
40
Zachęcamy
Agrotechnicznym opracowanym przez
Nawozy
N, NS,do
NK zapoznania sięT z Informatorem
5
pracowników Działu Agrotechniki
naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
www.elewatorjablowo.pl
Nawozy NPK
T
20
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
Pozostałe nawozy
T
5
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
Chemia
1000 pln
15
Materiał siewny PCOR
T
50
Materiał siewny rzepaku
Js
3
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Materiał
siewny żytatoteż nie maJsjednej prostej2odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
jest zróżnicowana
Materiał
siewny kukurydzy
Js pomoc w 2zakupie materiału siewnego jak i doborze
mogą Państwo
liczyć na naszą
Pozostały
materiał
siewny agrotechnicznych
T
5
odpowiednich
zabiegów
celem
jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich
składników pokarmowych.
Jako
Maximus
Aminomicro
Kg
4 Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy
sprawdzone,
wysokiej
– zamawiając je u nas macie Państwo
Nawozy
dolistne
firmy Ekoplon
Kg/ljakości nawozy
1
pewność
produkty.
Płody
rolneiż otrzymacie oryginalne
T
1 Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku)
– wspólnie
Monika
Krenskaz
Specjalista
Sprzedaży
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania
skuteczneds.
i optymalne
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa
kosztowo. Polecamy sprawdzone produkty koncernu chemicznego NUFARM
Elewator
Jabłowo Sp. z o.o.
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy
EKOPLON.
mobile: +48 609 816 068
email:
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
[email protected]
zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
Nagrody:
2
www.elewatorjablowo.pl
41
43
Informator
Słowo wstępu.
Elewator Jabłowo Sp. z o.o.
mobile: +48 609 816 068
Agrotechniczny
– Wiosna 2016
email: [email protected]
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Nagrody:
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
Sokowirówka ADLER 467 pkt
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy z przedstawicielami firm
Funkcjonalna sokowirówka z nowoczesnej
41
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestserii
nieprzewidywalna,
a co zaPozwala
tym idzie
o unikalnym wyglądzie.
na
przygotowanie soków z owoców i warzyw,
także rynek towarów rolnych. W
Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
www.elewatorjablowo.pl
dzięki czemu pomaga zadbać o zdrowie
użytkowników.
Filtrowaniesporo
odbywa
się przez
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu,
który wyrządził
szkód
na
drobne sitko ze stali szlachetnej, które
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym wielu producentów rolnych
zatrzymuje stałe elementy. W ten sposób do
dzbanka
jedynie
sok, na
zawierający
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy trafia
ratować.
Sytuacja
polach
najwięcej witamin. Miąższ i resztki pestek są
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym
przypadku
natomiast
oddzielane
do drugiego
pojemnika.
Dzięki
blokadzie
bezpieczeństwa,
niemożliwe
jest
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
włączenie
nieprawidłowo
złożonego
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak urządzenia.
najszybszego
dostarczenia
Sokowirówka
pozwalaroślinom
na bardzo
szybkie przygotowanie dużej ilości soku. Dla
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany
Dystrybutor GRUPY AZOTY
większej wygody, elementy sokowirówki
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając
u nas do
macie
można myć wje
zmywarce
naczyń.Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności
wymagań
rośliny. Pełna
Czajnikgleby
Bosch i 402
pkt
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu Czajnik
dostępna
jest także
na 2200
stronach
elektryczny
o mocy
W i
pojemności
1,7l.
Urządzenie
wyposażone
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
zostało w obrotową podtawę , schowek na
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami przewód,
(plantacjom
zbóż zagrażają
choroby
a także
filtr antywapienny.
Ponadto model ten posiada funkcję
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku) – wspólnie z
automatycznego wyłącznia i zabezpieczenie
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
i optymalne
przed
włączeniemskuteczne
pustego czajnika.
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyCzajnik
dolistne
firmyHOBBS
EKOPLON.
RUSSELL
479 pkt
Czajnik
elektryczny
Legacy
wyposażono
w
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu
aż pod
zbiór
i sprzedaż
specjalny uchwyt, który ma bardzo ciekawą
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w Jabłowie
wizualnie formę
i zapewnia(kod
pełną 83-211)
kontrolę
przy podnoszeniu, napełnianiu i opróżnianiu.
Urządzenie wyposażono również w szereg
nowoczesnych
funkcji. naszych klientów
zdecydowana
większość
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
44
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Robot kuchenny Philips 472 pkt
Szanowni Państwo,
Robot kuchenny pionowej konstrukcji
pozwala zaoszczędzić miejsce, wysiłek i czas
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
opracowanym
przezo
spędzany w kuchni.
Jest to urządzenie
bardzo dużej mocy, z wieloma przydatnymi
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami firm
funkcjami, dzięki któremu przygotujesz
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestdowolne
nieprzewidywalna,
co za tym idzie
składniki w kilkaasekund.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu,
który
wyrządził
sporoHOBBS
szkód 428
na
BLENDER
KIELICHOWY
RUSSELL
pkt z tym wielu producentów rolnych
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
Żadna czy
kuchnia
nie jestSytuacja
w pełni wyposażona
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
ratować.
na polach
bez wysokiej jakości blendera kielichowego.
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym
przypadku
2 ustawienia
prędkości,
funkcja natomiast
pulsacyjna i
ostrza ze stali
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie ząbkowanie
materiału siewnego
jak inierdzewnej
doborze
blendera
umożliwiają
bezproblemowe
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak mieszanie
najszybszegoróżnych
dostarczenia
roślinomi
składników
przygotowywanie
sosów.
samkowitych
zup
czy
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
Prostownica Philips 414 pkt
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Najwyższa
dbałość
o
włosy
dzięki
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu zaawansowanej
dostępna jest także
na stronach
technologii.
Możesz
blaskokres
swoichwwłosów,
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.uydatnić
Wiosnanaturalny
to także
któryma
jednocześnie chronić go podczas stylizacji.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
Suszarka do włosów Remington 451 pkt
koncernu
chemicznego
NUFARM
Rozpieść swoje włosy luksusową suszarką
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyRemington.
dolistne firmy
EKOPLON.
Elementy grzejne z jonizacją
nadają połysk i zapobiegają elektryzowaniu
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
zasiewu dzięki
aż pod zbiór
się odwłosów,
czemui sprzedaż
suszarka
gwarantuje
dokładne
suszenie
i
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
profesjonalne rezultaty.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
43
45
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Szczoteczka soniczna Remington 447 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
opracowanym
przez
Szczoteczka soniczna
Remington
to
zaawansowanaz technologia
która wyróżnia
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
przedstawicielami
firm
tą fimę od reszty. Długa żywotnośc bateriipartnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestdonieprzewidywalna,
co za tym
idzie
dwóch tygodni aużycia
pomiędzy
ładowaniem.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Odtwarzacz
MP3 420
pkt
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym wielu
producentów
rolnych
Przenośny
odtwarzaczSytuacja
mp3 to na
urządzenie
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
polach
zaprojektowane i w pełni dostosowane do
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym
przypadku
natomiast
odtwarzania
muzyki.
Odtwarzacz
obsługuje
formatów
audio.jak i doborze
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie większość
materiału
siewnego
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Naszyjnik srebrny 471 pkt
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
Elementy naszyjnika wykonane ze srebra.
Może być idealnym dodatkiem do
wieczorowej
zasobności
glebykreacji.
i wymagań rośliny. Pełna
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
Bransoleta srebrna
471 pkt– wspólnie z
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku)
Elementy
bransoletki
wykonane
ze srebra.
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
skuteczne
i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
Pasek skórzany. Idealna nie tylko na co
koncernu
dzień.
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
46
44
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Portfel męski Wittchen 463 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
przez
Średniej wielkości opracowanym
portfel męski, bardzo
starannie i estetycznie,
ręcznie wykonany
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami
firmz
wytrzymałej skóry naturalnej. Idealny dla
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestPanów
nieprzewidywalna,
a co za tymdesing
idzie
ceniących sobie ergonomiczny
połączony z komfortem użytkowania
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Portfel damski Wittchen 447 pkt
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
Portfel
damski
starannie
wykonany
z
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie wytrzymałej
materiału skóry
siewnego
jak iIdealny
doborze
naturalnej.
dla
ceniących elegancki
wygląd połączony
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak Pań
najszybszego
dostarczenia
roślinomz
komfortem użytkowania.
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele
służą doradztwem i
Kometyczka Wittchen 450 pkt
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Kosmetyczka
pomieści
to
co
podczas
wyjazdu.
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu najpotrzebniejsze
dostępna jest także
na stronach
Wykonana starannie i estetycznie
z
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.wytrzymałej
Wiosna to
także okres w którym
skóry naturalnej.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
Walizka 20" 445
pkt
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyMała
dolistne
firmy EKOPLON.
walizka wykonana
z bardzo
wytrzymałego materiału. Posiada cztery
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu
aż pod zbiór
i sprzedaż
kółka
ułatwiające
manewrowanie,
dwustopniową rączkę na stelażu, dwa
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
elastyczne uchwyty do ręki.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
45
47
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Sokowirówka Zelmer 459 pkt
Szybkość i piękno-opracowanym
tak można podsumować
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
przez
sokowirówkę.
Dzięki
dużej
mocy
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
przedstawicielami
sokowirówka zbłyskawicznie
przyrządzi firm
dużą
soku dla całej rodziny.
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestporcję
nieprzewidywalna,
a co za tym idzie
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Mikser
Zelmer
454producentów
pkt
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym
wielu
rolnych
Nowoczesne
i multifunkcjonalne
urządzenie,
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
Sytuacja na
polach
maksymalnie ułatwia przygotowanie ciast,
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym
natomiast
deserów,
sosówprzypadku
i
różnorodnych
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie smakołyków.
materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Nawigacja Manta
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając
je u 432
naspktmacie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele
służą doradztwem
i
Nawigacja nie jest skomplikowanym
w
obsłudze urządzeniem i bez problemu
zaprowadzi nas na miejsce.
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Zegarek Lorus 414 pkt
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
Lorus to marka
z blisko 20 letnią
tradycją,
koncernu
chemicznego
NUFARM
produkująca wysokiej jakości zegarki. Modny
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyfason
dolistne
oraz firmy
bardzoEKOPLON.
dokładne mechanizmy
kwarcowe stworzone przez Seiko, to
podstawowe,
aleaż ipod
najważniejsze
zalety
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu
zbiór i sprzedaż
zegarków Lorus.
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
48
www.elewatorjablowo.pl
46
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Podkaszarka 454 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
przez
Podkszarka idealna opracowanym
do prac ogrodowych,
gdy
trawa jest długa
oraz gdy mamy podczas
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami
firm
koszenia wiele przeszkód do pokonania.
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestDzięki
nieprzewidywalna,
co za tym
idzie
swej lekkości i awielkości
pozwala
kosić miejsca, do których nie można dotrzeć
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
tradycyjną kosiarką.
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Piła elektryczna 532 pkt
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Piła elektryczna to idealne urządzenie
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym przypadku natomiast
podczas sezonowego przycinania drzew oraz
drewna na opał.
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie przygotowania
materiału siewnego
jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
Wąż ogrodowy 50 m 421 pkt
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele
służą doradztwem i
Wąż ogrodowy
nie skręcający
się, odporny
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności
gleby i wymagań
rośliny.
Pełna
na
powstawanie
supłów
blokujących
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu strumień
dostępna
jestOdporny
także nanapromienie
stronach
wody.
UV
osadzanie glonów wewnątrz węża.
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.oraz
Wiosna
to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Siekiera 543 pkt
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
Siekiera rozłupująca. Bardzo wytrzymały
chemicznego NUFARM
model
gwarantuje
maksymalną
siłę
Trzonek
wykonany z lekkiego i
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyuderzenia.
dolistne firmy
EKOPLON.
wytrzymałego tworzywa, co zapewnia
wysoki komfort pracy.
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
47
49
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Sekator 299 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
przez
Sekator nożycowy.opracowanym
Konstrukcja i materiały
użyte do zstworzenia
tego produktu
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
przedstawicielami
firm
zapewniają komfort i efektywność pracy.
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestDoskonale
nieprzewidywalna,
a cocięcia
za tym
idzie
nadaje się do
świeżych
gałęzi. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
cięcie.
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Wiertarko-wkrętarka
Bosch 1112
pkt
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym przypadku
natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie Wiertarkomateriału wkrętarka
siewnego ojakkompaktowych
i doborze
wymiarach, niewielkiej masie i dobrej
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak wydajności,
najszybszego zasilana
dostarczenia
roślinom
akumulatorami.
Wiertarko- Dystrybutor
wkrętarka firmy
Bosch
jest
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany
GRUPY
AZOTY
solidnym i nowoczesnym narzędziem.
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
1116stronach
pkt
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu Odkurzacz
dostępnaZelmer
jest pionowy
także na
w sobie
cechy
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.Odkurzacz
Wiosna tołączący
także okres
w którym
uniwersalnego, pionowego odkurzacza o
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami dużej
(plantacjom
zbóż zagrażają choroby
sile ssania, co zapewnia doskonałą
skuteczność odkurzania.
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Nawigacja GPS TomTom 1105 pkt
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
Zarówno na znanych drogach, jak i podczas
wypraw w nieznane
TomTom(kod
zapewni
Tobie
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w Jabłowie
83-211)
spokojną, bezstresową
jazdę. Najlepsze
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym
oferujemy
warunki
urządzenie
w swojejatrakcyjne
klasie, a przy
tym
zaskakującowiększość
łatwe w użyciu.
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana
naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
50
48
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Karcher myjka ciśnieniowa 1112 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
opracowanym
przez
Urządzenie
wysokociśnieniowe
charakteryzujez przedstawicielami
się
kompaktowymi
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
firm
wymiarami i niewielkim ciężarem. Jego
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestzaleta
nieprzewidywalna,
co za tym
idziei
jest poręczność, ałatwość
obsługi
przechowywania. Urządzenie doskonale się
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
sprawdzi w czyszczeniu mebli, narzędzi
ogrodowych,
tarasów, sporo
rowerów
czy
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu,
który wyrządził
szkód na
samochodów.
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Ekspres ciśnieniowy Russel Hobbs 1105
pkt
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
Ekspres kolbowy wykonany z najwyższej
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak jakości
najszybszego
dostarczenia
roślinom
szczotkowanej
stali nierdzewnej.
Dedykowany do ziaren kawy i saszetek w
systemie ESE. Ekspres posiada spieniacz
zamawiając
je u nas
macie Państwo
mleka, który pomoże
przygotować
wspaniałe
cappuccino.
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy –
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu Odkurzacz
dostępnaZelmer
jest 1116
takżepkt na stronach
mocny
posiadający
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Super
Wiosna
toi cichy
takżeodkurzacz
okres w
którym
długi zasięg pracy. Wybranie odpowiednich
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami końcówek
(plantacjom
zagrażająpowierzchni
choroby
do zbóż
sprzątanej
oszczędzi czas i energię zużytą podczas
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku) – wspólnie z
odkurzania.
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Tablet Lenovo 975 pkt
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu
aż pod
zbiór
i sprzedaż
Lenovo
to cienki. Lekki
tablet,
który
sprawia,
że rozrywka nabiera
innego wymiaru.
Jest
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w Jabłowie
(kod 83-211)
idealny w podróży, pracy czy domu. Dzięki
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym
wysokiej oferujemy
rozdzielczościatrakcyjne
ekran tabletwarunki
zapewnia doskonałą jakość obrazu.
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
49
51
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Czytnik Ebooków 1130 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
opracowanym
przez
To prosty w obsłudze
i nieskomplikowany
czytnik książek
elektronicznych. Umożliwia
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami
firm
odczytanie
wszystkich
najbardziej
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestpopularnych
nieprzewidywalna,
a co za tym idzie
formatów e-książek.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Gril kontaktowy Bosch 1019 pkt
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Mobilny,
składany
grill
pozwoli
na
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
Sytuacja na
polacha
błyskawiczne
przygotowanie
potraw,
dodatkowo zajmuje mało miejsca gdy go się
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym przypadku natomiast
nie używa. Niezależnie od tego, co jest
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie przygotowywane
materiału siewnego
jak warzywa
i doborze
- mięso, ryby,
czy
jeszcze coś innego, grill idealnie się do tego
nadaje. Szczególnie polecany osobom na
diecie oraz dbających
o linię.
Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPY AZOTY
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele
służą 1019
doradztwem
i
Robot planetarny Camry
pkt
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności
gleby i robot
wymagań
rośliny.
Pełnao
Profesjonalny
kuchenny
Camry
dużej mocy, oraz unikalnym,
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu bardzo
dostępna
jest także na stronach
planetarnym
systemie
obrotowym.
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.Wyróżnia
Wiosnagotowysoka
takżejakość
okres
w którym
wykonania
oraz
trwała obudowa.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Wok
President 1063
pkt
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
skuteczne
i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
Luksusowy wok
wykonany z wysokiej
jakości
wielowarstwowej stali nierdzewnej.
Doskonały podczas smażenia, gotowania
oraz przygotowywania na parze potraw
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od azjatyckiej.
zasiewu aż
pod
zbiór
i sprzedaż
kuchni
Wok
został
wyposażony
w
specjalną wypukłą
pokrywkę (kod
umożliwiającą
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w Jabłowie
83-211)
optymalną cyrkulację pary.
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
52
50
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Zegarek Casio 1127 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
opracowanym
przez
Zegarki Casio to popularna
marka japońskich
zegarków,
się
przede
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
zwyróżniająca
przedstawicielami
firm
wszystkim funkcjonalnością, sportowym
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jeststylem
nieprzewidywalna,
a co innowacyjnych
za tym idzie
oraz obecnością wielu
rozwiązań.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Kosa spalinowa
1019 Sytuacja
pkt
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
na polach
Kosa Wspalinowa
to urządzenie
bardzo
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
każdym przypadku
natomiast
przydatne do pielęgnacji zieleni wokół domu
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie imateriału
jak i doborze
w ogrodzie. siewnego
Dzięki niewielkiemu
ciężarowi
praca
urządzeniem
jest
wygodna
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinomi
komfortowa, nawet przy dłuższej pracy z
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany
Dystrybutor GRUPY AZOTY
urządzeniem
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele
Pilarka spalinowa służą
1152 pktdoradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Pilarka
spalinowa
jest
niezastąpionym
każdego
Bez
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu urządzeniem
dostępna jest
także ogrodnika.
na stronach
problemu poradzi sobie z każdym rodzajem
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.drewna
Wiosna
to także
okresdeski,
w którym
i drzewa.
Potnie
drewno
zetnie zbóż
drzewo,
przytnie gałęzie.
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami opałowe,
(plantacjom
zagrażają
choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Kosiarka
elektryczna
1174 pkti optymalne
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
skuteczne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
Kosiarka elektryczna
to urządzenie
idealne
do małych i średnich przydomowych
trawników. Nowoczesna i wydajna kosiarka
elektryczna to doskonały wybór dla osób,
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
odcenią
zasiewu
pod zbiór
sprzedaż
które
sobie aż
komfort
pracy iprzy
użyciu
sprzętu wysokiej
jakości, ale (kod
też pracę
cichą i
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w Jabłowie
83-211)
wydajną.
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
51
53
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Tablet Samsung 1517 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
Tablet Samsung toopracowanym
urządzenie które przez
może
zastąpić tradycyjny
komputer. Nowoczesne
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami
firm
wzornictwo przyciąga nie tylko wzrok , lecz
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestsprawia
nieprzewidywalna,
co za tym
idzie
również, że atablet
niezwykle
wygodnie leży w dłoni.
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Smartwatch
1539 pkt
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym wielu
producentów rolnych
Smartwatch
jest znakomitym
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
Sytuacja połączeniem
na polach
wyrafinowanej elegancji i innowacyjnych
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
W każdym
przypadku
natomiast
technologii,
dzięki czemu
zegarek
stanie się
odzwierciedleniem
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie perfekcyjnym
materiału siewnego
jak i stylu.
doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
Robot kuchenny
Bosch 1517
pkt
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany
Dystrybutor
GRUPY
AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając
je Bosch
u nastomacie
Robot kuchenny
klasyka Państwo
połączona
z eleganckim wyglądem. Doskonała jakość i
duża ilość akcesoriów dzięki czemu robot ma
wszechstronne
Prosta obsługa
odpowiednich do zasobności
gleby i zastosowanie.
wymagań rośliny.
Pełna
oraz łatwe czyszczenie sprawia, że
wiedzy o nawożeniu korzystanie
dostępna z robota
jest także
na stronach
jest przyjemne.
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów
oferta produktowa i baza
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami (plantacjom zbóż zagrażają choroby
Urządzenie wielofunkcyjne HP 1484 pkt
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne w rzepaku) – wspólnie z
Drukowanie, kopiowanie i skanowanie za
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
skutecznekompaktowego
i optymalne
pomocą
jednego,
urządzenia, które zajmuje niewiele miejsca.
chemicznego NUFARM
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro
łatwefirmy
w EKOPLON.
instalacji i umożliwia
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyjest
dolistne
drukowanie dokumentów wysokiej jakości,
natomiast jego kompaktowe rozmiary
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
zapewniają
wykorzystanie
niewielkiej
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
przestrzeni. w Jabłowie (kod 83-211)
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
54
52
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Dysk zewnętrzny 1519 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
przez
Zewnętrzne dyski opracowanym
twarde oferują obecnie
niemal
nieograniczone
możliwości
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami
firm
przechowywania danych. Za stosunkowo
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestniewielką
nieprzewidywalna,
co za dodatkowy
tym idzie
kwotę można azyskać
magazyn danych dla komputera PC,
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
MacBooka czy też laptopa. Ten dodatkowy
magazyn
danych
staje się
coraz
bardziej
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu,
który
wyrządził
sporo
szkód
na
popularny oraz przystępniejszy cenowo. Taki
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym wielu producentów rolnych
dodatkowy dysk to również świetne miejsce
na utworzenie
kopii zapasowej
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
Sytuacja na
nawypadek
polach
uszkodzenia dysku twardego komputera, na
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi.
Wznajduje
każdym
natomiast
którym
sięprzypadku
system.
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak Tablet
najszybszego
dostarczenia roślinom
Lenovo 2 1484 pkt
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Lenovo to cienki. Lekki tablet, który sprawia,
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając
u nas
macie
Państwo
że rozrywka je
nabiera
innego
wymiaru.
Jest
idealny w podróży, pracy czy domu. Dzięki
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
wysokiej
rozdzielczości
ekran
tablet
zapewnia
doskonałą
jakość
obrazu.
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
Komplet garnków stalowych 13 części 1566
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami pkt
(plantacjom zbóż zagrażają choroby
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku)
– wspólnie
z
Komplet garnków
wykonanych
z wysokiej
jakości
stali nierdzewnej.
W iskład
zestawu
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
skuteczne
optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
wchodzą garnki o różnych pojemnościach,
koncernu
chemicznego
NUFARM
dzięki czemu są
praktyczne i posiadają
wiele
Naczynia dzięki wykonaniu ze
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyzastosowań.
dolistne firmy
EKOPLON.
stali nierdzewnej, są odporne, wytrzymałe i
trwałe. Każdy garnek posiada dopasowaną
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu
aż podktóra
zbiórpozwala
i sprzedaż
pokrywkę
ze szkła,
na
kontrolowanie
potraw,83-211)
a także
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w gotowanych
Jabłowie (kod
odprowadza nadmiar pary.
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
53
55
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Komplet garnków 10 części 1584 pkt
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym
opracowanym
przez
Funkcjonalny komplet
charakteryzujący
się
piękną stylistyką
w połączeniu z najwyższą
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami
firm
jakością. Pokrywa dokładnie dopasowana i
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jestprzylegającą
nieprzewidywalna,
a co za
tym idzie
do naczynia,
pozwala
na
zoptymalizowanie
czasu
gotowania,
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia z dość łagodną zimą, niestety
pozwalając w ten sposób zachować cenne
witaminy
w gotowanych
Garnki
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu,
który
wyrządził potrawach.
sporo szkód
na
charakteryzują się wysoką jakością i bardzo
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym wielu producentów rolnych
dużą wytrzymałością.
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
Kino domowe Philips 1484 pkt
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak podczas
najszybszego
dostarczenia
roślinom
korzystania
z kina domowego
dzięki
zestawowi firmy Philips, który zapewnia
głębsze brzmienie tonów i realistyczne
zamawiając
je u oglądania
nas macie
Państwo
doznania w trakcie
filmów.
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy –
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
łańcuchowa 1694 pkt
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu Piła
dostępna
jest także na stronach
łańcuchowa
to wyjątkowe
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Piła
Wiosna
to także
okres kompaktowe
w którym
połączenie mocy i łatwości obsługi, dzięki
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami któremu
(plantacjom
zbóż
zagrażają
ścinanie
gałęzi
będzie choroby
łatwe jak
bułka z masłem. Spalinowa piła o mocnym i
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku) – wspólnie z
wydajnym
silniku
to
niezastąpione
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu
rozwiązania
skuteczne
i optymalne
urządzenie
dla każdego
ogrodnika.
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozyKosiarka
dolistne
firmy EKOPLON.
spalinowa
1761 pkt
Kosiarka spalinowa bez trudu poradzi sobie
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej,
od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
nawet z gęstą czy mokrą trawą. Została
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym
w Jabłowie
83-211)
zaprojektowana
z myślą (kod
o wygodzie
użytkownika.
Wygląd trawnika jest
ogromnie ważny dla każdego właściciela
choćby niewielkiego
ogrodu.
zdecydowana
większość
naszych klientów
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
56
54
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Agrotechnicznym opracowanym przez
pracowników Działu Agrotechniki naszej firmy we współpracy
z przedstawicielami firm
Kupon premiowy Pass o wartości 100 zł
pkt
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest237
nieprzewidywalna,
a co za tym idzie
Najbardziej
znanyłagodną
rodzaj bonów
towarowych
także rynek towarów rolnych. W Polsce mieliśmy do czynienia
z dość
zimą,
niestety
na ogólno rozumiane zakupy. Realizacja
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu,
który
wyrządził
sporo
szkód
na
bonów
odbywa
się
w
większości
hipermarketów.
Bony również rolnych
można
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku
z tym wielu producentów
zrealizować w większych sieciach sklepów
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować
czy ratować.
Sytuacja na polach
typu drogerie,
prefumerie.
jest zróżnicowana toteż nie ma jednej prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakupie materiału siewnego jak i doborze
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
odpowiednich składników pokarmowych. Jako Autoryzowany Dystrybutor GRUPY AZOTY
Zagraniczny wyjazd szkoleniowy 35000 pkt
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
7-8 dniowy wyjazd szkoleniowy w
pewność iż otrzymacie oryginalne produkty. Nasi przedstawiciele
egzotyczne miejsce służą doradztwem i
pomocą w doborze nawozów odpowiednich do zasobności gleby i wymagań rośliny. Pełna
Formuła pobytu all inclusive
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Termin do uzgodnienia
internetowych www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu. Wiosna to także okres w którym
Kierunek i data wyjazdu zostanie ogłoszona
musimy zadbać o ochronę plantacji przed chorobami przez
(plantacjom
zbóż
zagrażają choroby
organizatora
z 3 miesięcznym
wyprzedzeniem.
podstawy źdźbła i korzenia) czy chwastami (np. dwuliścienne
w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami biznesowymi proponujemy Państwu rozwiązania skuteczne i optymalne
kosztowo.
Polecamy
sprawdzone
produkty
koncernu
chemicznego
NUFARM
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Wspieramy Państwa na każdym etapie produkcji roślinnej, od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze położonym w Jabłowie (kod 83-211)
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca zdecydowana większość naszych klientów
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
2
www.elewatorjablowo.pl
55
57
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Informator Agrotechniczny – Wiosna 2016
Słowo wstępu.
Jako autoryzowany dystrybutor nawozów Grupy Azoty oferujemy Państwu nawozy lidera
Szanowni
Państwo, nawozów w Polsce. W naszej ofercie widnieją takie produkty jak PULAN
wśród
producentów
(saletra amonowa), PULREA (mocznik), RSM, ZAKSAN (saletra kędzierzyńska), SALMAG
Zachęcamykędzierzyński),
do zapoznania
się z Informatorem
opracowanym
przez
(saletrzak
SALETRZAK,
SALETROSAN, Agrotechnicznym
POLIFOSKI oraz AMOFOSKI.
Dokładamy
wszelkich
starań,
aby Agrotechniki
na Państwa gospodarstwa
środki ochrony
roślin oraz materiał
pracowników
Działu
naszej firmy trafiały
we współpracy
z przedstawicielami
firm
siewny najwyższej jakości i w atrakcyjnych cenach. Nasi Handlowcy służą profesjonalnym
partnerskich. Po raz kolejny pogoda pokazuje nam iż jest nieprzewidywalna, a co za tym idzie
doradztwem w zakresie nawożenia i ochrony roślin. Jesteśmy firmą elastyczną dzięki czemu
także rynek
towarów
rolnych.sięWdoPolsce
mieliśmy
doi czynienia
z dość łagodną
zimą, niestety
możemy
szybko
dostosować
Państwa
potrzeb
sprostać Państwa
wymaganiom.
jednak z krótkim, ale dotkliwym okresem siarczystego mrozu, który wyrządził sporo szkód na
Nasza firma istnieje dzięki Państwu i dla Państwa!
polach, zwłaszcza w województwie pomorskim. W związku z tym wielu producentów rolnych
Każdemu z Państwa DZIĘKUJEMY za lata współpracy i zachęcamy do dalszej!
stoi przed ważną decyzją co zrobić z plantacją – likwidować czy ratować. Sytuacja na polach
Zapraszamy
do kontaktu
z Naszymi
pracownikami:
jest zróżnicowana
toteż nie
ma jednej
prostej odpowiedzi. W każdym przypadku natomiast
Aleksandra
Kadowliczyć na naszą pomoc w zakupie
Monika Litwińska
mogą Państwo
materiału siewnego jak i doborze
Kierownik ds. Handlowych
Specjalista ds. Sprzedaży
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych celem jak najszybszego dostarczenia roślinom
mobile: +48 505 152 172
Mobile: +48 502 164 404
odpowiednich
składników
pokarmowych.
Jako
Autoryzowany
Dystrybutor GRUPY AZOTY
email: [email protected]
Email:
[email protected]
polecamy sprawdzone, wysokiej jakości nawozy – zamawiając je u nas macie Państwo
Sławomir Erdanowski
Grzegorz Chilla
pewność
iż
otrzymacie
oryginalne
produkty.
Nasi przedstawiciele
Specjalista ds. Sprzedaży
Specjalista
ds. Sprzedaży służą doradztwem i
mobile:
888 340
Mobile:
607 605gleby
202 i wymagań rośliny. Pełna
pomocą+48
w 601
doborze
nawozów odpowiednich do
zasobności
email: [email protected]
email: [email protected]
oferta produktowa i baza wiedzy o nawożeniu dostępna jest także na stronach
Wojciech
Ostrowski
Monika Krenska
internetowych
www.elewatorjablowo.pl i nawozy.eu.
Wiosna to także okres w którym
Specjalista ds. Sprzedaży
Specjalista ds. Sprzedaży
musimy+48
zadbać
o ochronę
plantacji przed chorobami
(plantacjom
mobile:
885 205
150
mobile: +48
609 816 068zbóż zagrażają choroby
email:dwuliścienne
[email protected]
email:
[email protected]
podstawy
źdźbła i korzenia) czy chwastami (np.
w rzepaku) – wspólnie z
naszymi partnerami
biznesowymi proponujemyAndrzej
Państwu
rozwiązania skuteczne i optymalne
Katarzyna
Kolaska
Kreft
Kierownik
Elewatora chemicznego
Specjalista
Klientasprawdzone
kosztowo.ds. Obsługi
Polecamy
produkty
koncernu
NUFARM
tel: +48 885 205 155
Mobile: +48 505 152 192
http://nufarm.pl/ oraz bogate w mikroelementy nawozy dolistne firmy EKOPLON.
Email: [email protected]
email: [email protected]
Wspieramy
Państwa
roślinnej,
od zasiewu aż pod zbiór i sprzedaż
Logistyka:
603
212 277na każdym etapie produkcji
Mateusz
Wirwicki
WAGApołożonym w Jabłowie (kod 83-211)
płodów rolnych. Co roku w naszym elewatorze
Spec. ds. Obrotu Zbóż i Spraw Technicznych
przyjmujemy 50.000 ton zbóż i rzepaku. Producentom rolnym oferujemy atrakcyjne warunki
Mobile: 609 816 499
składowania – w okresie od kwietnia do czerwca
zdecydowana
większość naszych klientów
Email:
[email protected]
podejmuje decyzje o wynajęciu powierzchni w naszym elewatorze na kolejny sezon –
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. oferuje:
2
www.elewatorjablowo.pl
58
www.elewatorjablowo.pl
57
Notatki
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
Spec. ds. Obrotu Zbóż i Spraw Technicznych
Mobile: 609 816 499
Informator
Informator
Agrotechniczny
Agrotechniczny
– Wiosna
– Wiosna
2016 2016
Email:
[email protected]
 nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny,
Pomorskie
Centrumnawożenia
Obsługi Rolnictwa
 doradztwo
w zakresie
i ochronyElewator
roślin, Jabłowo Sp. z o.o. oferuje:

płodów
rolnych
i nasion
roślin
oleistych,
 skup
nawozy,
środki
nawozy,
ochrony
środki
roślin,
ochrony
materiał
roślin,
siewny,
materiał siewny,
57
 doradztwo
usługi suszenia
płodównawożenia

 w
doradztwo
zakresie
wrolnych,
zakresie inawożenia
ochrony roślin,
i ochrony roślin,
www.elewatorjablowo.pl

czyszczenia
płodów
rolnych,
 usługi
skup płodów
 skup
rolnych
płodów
i nasion
rolnych
roślin
i nasion
oleistych,
roślin oleistych,

zbóżrolnych,
i rzepaku,
 usługi
usługi składowania
suszenia
 usługi
płodów
suszenia
płodów rolnych,

orazrolnych,
nawozów do klienta,
 usługi
usługi transportu
czyszczenia
 usługi płodów
czyszczenia
płodówrolnych
rolnych,
płodów

jakościową
płodów
rolnych,
 analizę
usługi składowania

usługi składowania
zbóż i rzepaku,
zbóż i rzepaku,

płatności.
 elastyczne
usługi transportu
 terminy
usługi płodów
transportu
rolnych
płodów
orazrolnych
nawozów
orazdonawozów
klienta, do klienta,
 analizę 
jakościową
analizę płodów
jakościową
rolnych,
płodów rolnych,
 elastyczne
 terminy
elastyczne
płatności.
terminy płatności.
58
www.elewatorjablowo.pl
58
www.elewatorjablowo.pl
www.elewatorjablowo.pl
58

Podobne dokumenty