2007-03-02 Skonsolidowane przychody GK LPP w lutym 2007 roku

Transkrypt

2007-03-02 Skonsolidowane przychody GK LPP w lutym 2007 roku
Raport bieżący nr:
08/2007
Data:
2007-03-02
Skonsolidowane przychody GK LPP w lutym 2007 roku
Zarząd LPP S.A. informuje, że skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LPP S.A. w lutym 2007
roku osiągnęły 77 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok.
67%.
W okresie styczeń - luty 2007 skonsolidowane przychody przekroczyły 159 mln zł i były wyższe o ok.
57% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
PODPISY:
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty