strĄczkOwe

Transkrypt

strĄczkOwe
ODMIANY STRĄCZKOWYCH SEZON 2014
STRĄCZKOWE
GROCH SIEWNY
GROCH SIEWNY
GROCH SIEWNY
BOBIK
TARCHALSKA
MEDAL
MILWA
GRANIT
Typ/forma
jadalny wąsolistny
jadalny wąsolistny
pastewny
wąsolistny
wysokotaninowy
samokończący
Hodowca
HR Danko
HR Smolice
HR Smolice
HR Strzelce
wysokość roślin
wysokie
wysokie (89 cm)
średnie
niskie
średnie
odporność na
wyleganie
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
bardzo
wysoka
wysoka
termin dojrzewania
średni
średnio wczesny
wczesny
średnio wczesny
średnio późny
termin kwitnienia
średni
średni
wczesny
średnio wczesny
średni
plon nasion
bardzo wysoki
wysoki
wysoki
bardzo
wysoki
plon białka
(% wzorca)
100
93
91
92
100
zawartość białka
ogólnego [% s.m.]
22
22
23
29
30
średnia 250–270 g
średnia 266 g
średnia 213 g
wysoka 498 g
średnia 470 g
wzorzec COBORU,
największy areał
grochu jadalnego
odmiana mało
podatna na
osypywanie nasion
największy areał
uprawy
grochu pastewnego
odmiana
równomiernie
dojrzewająca
bardzo niskie
zawartości tanin
– substancji
antyżywieniowych
mniejsze
III–IVb
większe
I–III
Rozwój
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny 2014
Plon
MTN
Cechy szczególne
Wymagania glebowe; klasa
bonitacji
Wyniki
COBORU
STRĄCZKOWE
KASZTELAN
niskotaninowy
niesamokończący
HR Strzelce
bardzo wysoki
większe
I–III
2010–2012
104%
98%
97%
98%
102%
2011
103%
102%
99%
99%
101%
2012
102%
95%
92%
95%
101%
nd – nie dotyczy; bd – brak danych; * dotyczy grochu i bobiku
84
większe
I–III
BOBIK
ŁUBIN
ŁUBIN
ŁUBIN
REGENT
ZEUS
MISTER
niesamokończący
niesamokończący
HR Smolice
Poznańska HR
niskie
wysokie
średnie
wysoka
średnia
wysoka
wczesny
średnio wczesny
średni
wczesny
średnio wczesny
średni
wysoki
wysoki
95
106
107
30
32
43
średnia 148 g
wysoka 138 g
szybkie tempo wzrostu
szczególnie należy
zadbać o utrzymanie
zdrowotności
HR Smolice
wysoki
niska 138 g
ułatwiony zbiór
mniejsze IVa–V
mniejsze IVa-VI
podłoże przepuszczalne
99%
101%
102%
97%
104%
98%
100%
105%
106%
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny 2014
samokończący
żółty
STRĄCZKOWE
wąskolistny
85

Podobne dokumenty