animals - LOGIM.EDU.GORZOW.PL :: Strona Główna

Transkrypt

animals - LOGIM.EDU.GORZOW.PL :: Strona Główna
ANIMALS
1. Match the words to the pictures.
(Dopasuj słowa do obrazków.)
frog
1.
6.
moose
cat
turtle
2.
lion
3.
7.
snail
cheetah
4.
8.
parrot
wolf
snake
5.
9.
10.
2. Divide the animals to the groups given in the chart.
(Podziel zwierzęta na grupy podane w tabeli.)
whale
prawn tiger polar bear zebra hyena seal hippo
elk goat boar lion deer salmon cougar elephant fox
octopus hind jellyfish lynx wolf sea horse giraffe
CARNIVORES
HERBIVORES
shark vulture
killer whale
SEA CREATURES
Autor: Agnieszka Szefer
Konsultant: Wojciech Lisowski
3. Match the body parts of the animals below.
(Dopasuj części ciała poniższych zwierząt.)
cock’s comb
clutch
plume whisk ears
trunk
claw
brush
hind leg
paw front leg
head
shell
tail
fur
beak
2
1
4
6
3
5
8
13
9
7
10
11
14
12
15
16
Autor: Agnieszka Szefer
Konsultant: Wojciech Lisowski

Podobne dokumenty