Warsztaty dla studentów

Transkrypt

Warsztaty dla studentów
Warsztaty dla studentów
Pierwsze kroki w miejski 3D GIS na przykładzie AutoCAD Map 3D
Bieżące trendy prowadzą do dodania trzeciego wymiaru do mapy. Klasyczne systemy GIS nie
obsługiwały do tej pory w pełni lub w ogóle wymiaru przestrzennego. Trendy wymusiły na twórcach
oprogramowania GIS zwrócenie uwagi na ten aspekt. W ostatnich miesiącach przez OGC został
ogłoszony standard prezentacji danych 3D nazwany CityGML.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe możliwości środowiska 3D w programie
AutoCAD Map 3D. Na bazie przygotowanych danych utworzą model terenu oraz przestrzenną sieć
infrastruktury pod- i naziemnej.
Prowadzący: mgr Michał Wyczałek, Politechnika Poznańska
Godzina : 14:15 i 15:15
Sala : 24
Liczba miejsc: 19 (na każdej godzinie)
Teledetekcja w mieście
Prowadzący: dr Sławomir Królewicz, UAM Poznań
Godzina : 14:15 i 15:15
Sala : 23
Liczba miejsc: 19 (na każdej godzinie)
Geocaching dla studentów (nie tylko geografów)!
Co to jest geocaching?
Geocaching–– gra terenowa w poszukiwaniu skarbów przy pomocy odbiorników GPS. Celem jest
odnalezienie skrzynek uprzednio ukrytych przez innych uczestników tej samej zabawy. Ukrywane
przeważnie w interesujących miejscach skrzynki zawierają dziennik odwiedzin, także drobne upominki
na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrzynki przekazywana jest przez jej założyciela innym
uczestnikom gry poprzez podanie przybliżonych współrzędnych oraz zagadki związanej z danym
miejscem. Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku
poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrzynki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są
trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne.
Tym razem zapraszamy do zapoznania się z terenami Campusu UAM Morasko w Poznaniu.
Czas zabawy – godz. 14:30-17:00
Bliższe szczegóły – już wkrótce.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Geographicum
ul.Dzięgielowa 27