Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu

Transkrypt

Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu
Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122)
– wg stanu na dzień 10 czerwca 2016 r.
Lp.
Imię, nazwisko,
rok urodzenia
1.
Czarniecki Leszek
2.
Róg Anna
Ur. 1975r.
Adres do
korespondencji
Wykształcenie i odbyte
szkolenia
Specjalizacja
Numer
telefonu
Adres poczty elektronicznej
Informacja o wpisie
mediatorów, o której
mowa w art. 183² § 3
ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego.
Decyzja o wpisie
na listę stałych
mediatorów wydana
przez Prezesa Sądu
Okręgowego
w Szczecinie.
ul. Graniczna 37
58- 560 Jelenia Góra
- wykształcenie wyższe mgr
administracji: Uniwersytet
Wrocławski Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii,
- Certyfikat Krajowego Centrum
Mediacji potwierdzający odbycie
profesjonalnego szkolenia i
treningu mediatorów w wymiarze
40 godzin warsztatowych i
wykładowych (zaświadczenie nr
ENMA-SM 815/2011);
- Dyplom potwierdzający odbycie
specjalistycznych 20 godzinnych
warsztatów na temat
konstruowania ugód
(zaświadczenie ENMA-UG
220.2011)
Mediacje:
- prawo cywilne,
- prawo gospodarcze,
- prawo pracy,
- prawo rodzinne,
- spory zbiorowe
796 779 799
[email protected]
Krajowe Centrum
Mediacji,
Stowarzyszenie
Mediatorów Polskich,
Polska Izba Mediacji
3. Róg Piotr
Ur. 1972r.
4.
5.
Ul. Graniczna 37,
58 – 560 Jelenia Góra
- wykształcenie wyższe mgr
prawa, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa i Administracji ,
- Certyfikat Krajowego Centrum
Mediacji potwierdzający odbycie
profesjonalnego szkolenia i
treningu mediatorów w wymiarze
40 godzin warsztatowych i
wykładowych;
- Dyplom potwierdzający odbycie
specjalistycznych 20 godzinnych
warsztatów na temat
konstruowania ugód
Mediacje:
- prawo cywilne,
- prawo gospodarcze,
- prawo pracy,
- prawo rodzinne,
- spory zbiorowe
796 455 445
[email protected]
Krajowe Centrum
Mediacji,
Stowarzyszenie
Mediatorów Polskich,
Polska Izba Mediacji
Rudek Katarzyna
Ur. 1969r.
ul. Różana 50
59 – 800 Lubań
- Studia podyplomowe w zakresie
Mediator,
- Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu wydział Zarządzania,
Informatyki i Finansów
Mediacje:
- cywilne,
- w sprawach karnych,
- w sprawach nieletnich
798 429 386
[email protected]
Stowarzyszenie
Mediatorów Polskich
StelągowskaKurczyn Dorota ,
Adwokat,
Ur. 1978r.
Al. Wojska Polskiego
77a/3,
58 – 500 Jelenia Góra
- Uniwersytet im.Adama
Mickiewicza w Poznaniu w
Poznaniu, Wydział Prawa, Mgr
prawa,
- Uniwersytet Europejski
„VIADRINA”we Frankfurcie nad
Odrą, Magister Legum LL.M.,
- Aplikacja radcowska przy
OIRP w Wałbrzychu, radca
prawny,
- IV szkolenie zawodowe
mediatorów – Centrum
Mediacyjne przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej w
Warszawie.
Mediacje:
- cywilne,
- gospodarcze,
- prca,
- budowlane,
- nieruchomości,
- ubezpieczeniowe.
605 245 648
[email protected]
Centrum Mediacyjne
przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej w
Warszawie