Moja Ojczyzna

Transkrypt

Moja Ojczyzna
Polska nasza Ojczyzna
Moja Ojczyzna to Polska cała,
moja Ojczyzna to duŜe miasta, miasteczka i wsie.
To rzeki- jeziora, góry i morze, lasy i pola.
Kocham ją całym serduszkiem, które bije w nocy i w dzień.
A Wam moi kochani, chciałbym przekazać bardzo istotną
rzecz.
Pamiętajcie:
„KaŜdy Polak powinien znać swoją Ojczyznę,
tę dalszą i najbliŜszą okolicę”.
Piotr Gross
Moja mała Ojczyzna
Kamieniec Ząbkowicki- wieś nie byle jaka...
Jest tu Kościół stary, pałac okazały.
Dąb pokoju wielki,
KrzyŜ pokutny mały, ale niezardzewiały.
Park jest ogromniasty, iglasty i liściasty.
Co się będę chwalił, Kamieniec Ząbkowicki
- wieś nie byle jaka, tutaj ja w niej mieszkam...
Mały rozrabiaka!
Adrian Stelmaszewski

Podobne dokumenty