Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
„GEOBIKE – nowoczesne, ekologiczne, oszczędne ”.
Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę należy wykonać zadanie konkursowe.
W konkursie do wygrania:
Rower elektryczny GEOBIKE SMART
ufundowany przez firmę GEOBIKE
Zadanie konkursowe:
1. Polub na Facebook profil goBIKESpl
2. Udostępnij / poleć nasz profil jak największej liczbie swoich znajomych dodając hasło:
Weź ze mną udział w Konkursie 
3. Odwiedź stronę gobikes.pl
(zakładka Konkurs)
4. Zarejestruj się na stronie
podając: wiek i miasto
5. Zamieść na stronie konkursowej w formie kilkuzdaniowego komentarza odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego rowery elektryczne GEOBIKE?”
Tytuł odpowiedzi powinien być hasłem reklamowym a treść jego rozwinięciem.
+
POLUB / POLEĆ
+
ODWIEDŹ
=
ODPOWIEDZ
WYGRAJ
Postanowienia ogólne konkursu:
•
•
•
•
•
Organizatorem Konkursu są firmy: AUTODORADCA.PL oraz GEOBIKE
Czas trwania konkursu: od 30.05 do 05.06.2014 roku
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 08.06.2014 na stronach internetowych organizatorów
Konkurs rozgrywany jest na stronach internetowych www.goBIKES.pl oraz www.autodoradca.pl
Konkurs polega na pełnym wykonaniu zadania konkursowego oraz ocenie przez Jury złożonych
prac konkursowych
Uczestnicy Konkursu
• Uczestnikiem może być każdy internauta, spełniający warunki zawarte w regulaminie.
Udział w konkursie jest równoważny z akceptacją regulaminu Konkursu oraz z oświadczeniem,
że uczestnik Konkursu jest autorem nadesłanej pracy oraz że jej zawartość nie jest obciążona
roszczeniami osób trzecich.
Jury Konkursu i głosowanie
• Jury Konkursu stanowią przedstawiciele AUTODORADCA.PL / GEOBIKE
• Obrady Jury są tajne, a jego werdykt podjęty jest w głosowaniu
• Ocenie podlega pomysłowość i oryginalność wpisu, a także jego zgodność z tematem,
regulaminem oraz całkowite wykonanie zadania konkursowego.
Nagroda
• Uczestnik którego wpis uzyska najwyższą ocenę jury, otrzyma w nagrodę rower GEOBIKE Smart
• Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o zwycięstwie mailem na adres podany przy rejestracji.
• Uczestnik, który otrzymał nagrodę, jest zobowiązany do przesłania ( z adresu mail używanego przy
rejestracji) swoich danych adresowych oraz podania telefonu kontaktowego, w terminie do 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na adres: [email protected]
• Organizatorzy mają prawo po ogłoszeniu wyników wyznaczyć innego laureata Konkursu
w przypadku braku kontaktu / nie przekazania danych / naruszenia terminów / oraz innych
przyczyn nie pozwalających na zgodny z założeniami finał Konkursu.
• Odbiór nagrody nastąpi w AUTODORADCA.PL Łódź – Łagiewniki Nowe ul. Okólna 80/82,
po uprzednim kontakcie i uzgodnieniu terminu. Dopuszcza się odbiór nagrody w inny sposób po
uzgodnieniu jego zasad.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg konkursu w przypadku
wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatorów.
Postanowienia końcowe
• Uczestnik Konkursu nadsyłając prace oświadcza, że zostały wykonane przez niego osobiście
i bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich.
• Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich
Uczestników Konkursu poprzez nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie prac.
• Organizatorzy zastrzegają sobie w każdym czasie prawo interpretacji , zmiany i uzupełnienia
niniejszego Regulaminu, z zachowaniem nagrody dla Uczestników Konkursu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i wykorzystanie haseł reklamowych
oraz wybranych fragmentów prac we własnych działaniach i celach promocyjnych
Organizatorzy