ewidencja jednostek systemu państwowe ratownictwo

Transkrypt

ewidencja jednostek systemu państwowe ratownictwo
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3
EWIDENCJA JEDNOSTEK SYSTEMU
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
prowadzona przez Wojewodę Opolskiego, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757.)
ROK 2015
Sekretariat Wydziału:
tel. 77 45 24 563, 77 45 24 881, fax. 77 45 24 509
Ewidencja jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z obszaru województwa opolskiego
Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
L.p.
Nazwa dysponenta jednostki
1.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach
2.
Falck Medycyna Region Opolski
3.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
4.
5.
Opolskie Centrum Ratownictwa
Medycznego w Opolu
Szpital Powiatowy im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
Sekretariat Wydziału:
Adres dysponenta jednostki
48-100 Głubczyce
ul. M. Skłodowskiej - Curie 26
47-223 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30 B
48-300 Nysa
ul. Bohaterów Warszawy 34
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Opolska 36 A
RAZEM:
tel. 77 45 24 563, 77 45 24 881, fax. 77 45 24 509
Liczba zespołów
ratownictwa
medycznego „S”
Uwagi
1
6,5
3
4,5
2
17
realizuje umowę przy udziale
podwykonawcy: Prudnickiego
Centrum Medycznego Spółka Akcyjna
Ewidencja jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z obszaru województwa opolskiego
Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
L.p.
Nazwa dysponenta jednostki
1.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach
2.
Falck Medycyna Region Opolski
3.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
4.
5.
Opolskie Centrum Ratownictwa
Medycznego w Opolu
Szpital Powiatowy im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
Sekretariat Wydziału:
Adres dysponenta jednostki
48-100 Głubczyce
ul. M. Skłodowskiej - Curie 26
47-223 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30 B
48-300 Nysa
ul. Bohaterów Warszawy 34
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Opolska 36 A
RAZEM:
tel. 77 45 24 563, 77 45 24 881, fax. 77 45 24 509
Liczba zespołów
ratownictwa
medycznego „P”
Uwagi
2
8
6
4
4
24
realizuje umowę przy udziale
podwykonawcy: Prudnickiego
Centrum Medycznego Spółka Akcyjna
Ewidencja jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z obszaru województwa opolskiego
Szpitalne Oddziały Ratunkowe
L.p.
1.
Nazwa dysponenta jednostki
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
3.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
4.
5.
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
6.
Szpital Wojewódzki w Opolu
7.
Brzeskie Centrum Medyczne
Sekretariat Wydziału:
Adres dysponenta jednostki
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5
48-300 Nysa
ul. Bohaterów Warszawy 34
46-300 Olesno
ul. Klonowa 1
45-418 Opole
Al. W. Witosa 26
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Opolska 36 A
45-372 Opole
ul. Kośnego 53
49-301 Brzeg
ul. Mossora 1
tel. 77 45 24 563, 77 45 24 881, fax. 77 45 24 509
Uwagi