xf longlife c1 5w30

Transkrypt

xf longlife c1 5w30
KARTA PRODUKTU NR 6228
NAZWA PRODUKTU / LEPKOŚĆ:
XF LONGLIFE C1 5W30
OPIS:
Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy LOW SAPS do najnowszych samochodów benzynowych i
Diesel.
STOSOWANIE:
Idealny do silników benzynowych i Diesel spełniających normy czystości spalin Euro IV i Euro V, które
wymagają oleju ACEA C1. Spełnia fabryczne wymagania dla najnowszych silników Diesel Mazda i Mitsubishi z
filtrami cząstek stałych, a także normę Ford M2C 934B oraz Jaguar Land Rover STJR.03.5005.
KORZYŚCI:
Wysoka jakość tego oleju oznacza zminimalizowane zużycie paliwa oraz maksymalną ochronę silnika.
Odpowiednia lepkość i gęstość tego oleju jest zapewniona nawet w najbardziej surowych warunkach.
CHARAKTERYSTYKA:
ACEA C1
Mazda (diesel + DPF)
Mitsubishi (diesel + DPF)
Ford M2C 934B
Jaguar Land Rover STJR.03.5005 – oficjalna aprobata
SAE klasa lepkości:...5W30
Ciężar właściwy przy 150C...0,847
Lepkość kinematyczna przy 1000C...9,9 cSt
Lepkość kinematyczna przy 400C...54,6 cSt
Indeks lepkości...170
Temperatura krzepnięcia...<-300C
Temperatura zapłonu...>2000C
Lepkość na zimno przy -300C...6,600 cP
TBN mg KOH/g...6,03
PRODUCENT:
Millers Oils Limited, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:
Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 6228 odnosi się do tego produktu. Używany
zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy
skontaktować się z Millers Oils.