Marian Wójcik

Transkrypt

Marian Wójcik
Marian Wójcik
Marian Wójcik skończył w roku 2014 80 lat, jest byłym nauczycielem i wychowawcą, cieszącym się
szacunkiem pasjonatem pracy badawczej i dokumentacyjnej, kontynuowanej zresztą do dnia
dzisiejszego, którą ocalił od zapomnienia wiele zabytków i miejsc ważnych dla naszego regionu z
punktu widzenia kultury i historii. W czasie swej kariery zawodowej był opiekunem wielu
organizacji i działaczem społecznym. Obecnie angażuje się w organizowanie wystaw tematycznych
(pomniki przyrody, architektura sakralna w naszym powiecie, Jan Paweł II) oraz numizmatycznych i
filatelistycznych, liczne publikacje swojego autorstwa poświęcone historii Bełchatowa i regionu. Pan
Marian Wójcik obecny jest na wszystkich ważnych uroczystościach patriotycznych w naszej „małej
ojczyźnie”, które upamiętnia na fotografiach.
Co ciekawe, Marian Wójcik nie jest rodowitym bełchatowianinem. Urodził się w powiecie
opoczyńskim, a kształcił w Tomaszowie Mazowieckim. Jego związek z Bełchatowem miał swój
początek w decyzji Kuratora Łódzkiego, który na początku lat pięćdziesiątych skierował go tutaj do
pracy w szkole podstawowej i liceum im. A. Mickiewicza.

Podobne dokumenty