Współpraca nauczycieli przedszkola z rodzicami drogą do sukcesu

Transkrypt

Współpraca nauczycieli przedszkola z rodzicami drogą do sukcesu
Współpraca nauczycieli przedszkola z rodzicami drogą do sukcesu dziecka
Współdziałanie rodziców z nauczycielami jest jednym z czynników prawidłowego
funkcjonowania przedszkola, które warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Dlatego w
Publicznym Przedszkolu w Godziszce jednym z priorytetów, jak co roku, jest efektywna
współpraca ze środowiskiem rodzinnym. Zabiegamy o to, aby rodzice czuli się
równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej. Bardzo ważną formą współpracy
są zebrania ogólne i grupowe z rodzicami, czy też spotkania indywidualne, dające
możliwość spokojnej rozmowy nauczyciela z rodzicem, dotyczącej rozwoju i umiejętności
dziecka. Istotne dla nas są również aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu
przedszkola, takie jak: spotkania adaptacyjne, wspólne świętowanie poprzez udział w
festynach, wyjazdy edukacyjne czy zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców. W bieżącym
roku szkolnym w naszej placówce są organizowane spotkania z cyklu „Kwadrans z
książką”, podczas których rodzice mają okazję przeczytać przedszkolakom bajkę czy baśń i
porozmawiać z dziećmi na temat jej treści. W każdej z grup przedszkolnych pierwsze
spotkania obyły się w październiku. Rodzice wykazali się niezwykłą pomysłowością,
oprócz czytania prowadzili zabawy dotyczące wysłuchanej bajki. Kolejnym cyklem
spotkań z rodzicami są spotkania pt.” Ciekawy świat dorosłych”, podczas których rodzice
mogą zaprezentować lub opowiedzieć na czym polega ich praca lub przedstawić dzieciom
swoje pasje i zainteresowania. Pierwsze wspaniałe i ciekawe spotkania już się odbyły , ale
z dziecięcą niecierpliwością czekamy na kolejne.
Maria Więzik- Pietraszko

Podobne dokumenty