I Konferencja: IT Academic Day Junior 2014

Transkrypt

I Konferencja: IT Academic Day Junior 2014
Zespół Szkół Zawodowych im .Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I Konferencja: IT Academic Day Junior 2014
W dniu 26 marca 2014 r.
na terenie Politechniki Rzeszowskiej
w sali V1 budynku V, odbyła się
Konferencja: IT Academic Day
Junior 2014 zorganizowana przez
studentów oraz opiekunów kół
naukowych Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki: Koła Naukowego
Elektroniki
i
Technologii
Informacyjnych oraz koła "KOD",
prowadzących program: Microsoft
Junior.NET w ramach programu
Kariera Inżyniera WEiI.
Konferencja w szczególności była skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
młodych entuzjastów informatyki oraz programowania, którzy w przyszłości planują
swoją edukację oraz drogę zawodową związać z informatyką.
Tematyka konferencji była następująca:
- Junior.NET;
- Keynote,
- Construct 2 - proste środowisko do tworzenia gier,
- Od zera do kodera - język C# oraz korzyści z tworzenia aplikacji na platformę
Windows 8/8.1 i Windows Phone 8,
W trakcie trwania spotkania rozdano szereg nagród wśród uczestników. Z
naszej szkoły w konferencji wzięło udział 15 uczniów z klasy 2TI (4 – letnie Technikum
w zawodzie technik informatyk), pod opieką Pani Anny Fary.
Należy dodać, że szkoła już kolejny rok uczestniczy w programie Politechniki
Rzeszowskiej :”Kariera inżyniera”.

Podobne dokumenty