Ciśnienie hydrostatyczne obliczamy mnożąc gęstość - Fizyka-24

Transkrypt

Ciśnienie hydrostatyczne obliczamy mnożąc gęstość - Fizyka-24
Ciśnienie hydrostatyczne obliczamy mnożąc gęstość cieczy przez współczynnik grawitacji i wysokość
słupa cieczy nad danym punktem.
Zdanie 1 – PRAWDA ponieważ wysokość słupa cieczy jest 2 razy większa, więc ciśnienie będzie 2 razy
większe
Zdanie 2 – FAŁSZ ponieważ wysokość słupa cieczy w naczyniu A nad punktem na wysokości h2 jest
taka sama jak na dnie naczynia B

Podobne dokumenty