LO remont piwnicy.ath - Strona Zepołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Transkrypt

LO remont piwnicy.ath - Strona Zepołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
PRZEDMIAR ROBÓTI
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Prace remontowe w pomieszczeniu piwnic po byłym składzie opałowym
10-113 Olsztyn, ul. K. R. Małłków 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie
10-113 Olsztyn, ul. K. R. Małłków 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inż. Michał Bancewicz
2014-08-31
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
2014-08-31
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
LO remont piwnicy.ath
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
0212-05
0.16*2.0*8.21
j.m.
m3
m3
2 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
towej cegłami
0304-04
0.38*2.06*(2.27+2.27+2.05)
m3
3 KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach
0814-01
2.35*[2.27*2+2.05+5.0]
m2
4 KNR-W 2-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
0803-03
2.28*[2.27*2+2.05]
m2
5 KNR 2-02
0290-01
Przygotowanie i montaż zbrojenia zamurowań - pręty gładkie o śr. 6 mm
t
0.08
t
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
ręcznie
(8.21*2+2.0*2)*2.35
m2
6 KNR 0-29
0637-01
7 KNR 0-29
0641-01
8 KNR 2-02
1101-07
9 KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913
10 KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913
11 KNR 2-02
1106-07
12 KNR 4-01
0203-13
analogia
13 KNR 19-01
0118-13
14 KNR 19-01
0118-20
15
m2
m2
m2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU- m2
PERFLEX-10
(8.21*2+2.0*2)*2.35
m2
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
m3
2.0*8.21*2.25
m3
Poszcz
Razem
2.627
RAZEM
2.627
5.159
RAZEM
5.159
27.237
RAZEM
27.237
15.025
RAZEM
15.025
0.080
RAZEM
0.080
47.987
RAZEM
47.987
47.987
RAZEM
47.987
36.945
RAZEM
36.945
1.642
RAZEM
1.642
2.463
RAZEM
2.463
2.463
RAZEM
2.463
6.780
RAZEM
6.780
2.627
RAZEM
2.627
2.627
RAZEM
2.627
2.327
RAZEM
2.327
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na m3
samochodzie.
0.10*2.0*8.21
m3
Posadzka betonowa - C12/15 Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.
m3
0.15*2.0*8.21
m3
Posadzki betonowa- dopłata za zbrojenie siatką stalową
m2
0.15*2.0*8.21
m2
Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - warstwa antykom2
rozyjna oraz warstwa uzupełniająca w miejscach widocznego zbrojenia system
Ceresit lub porównywalny
1.5*[0.75*2+0.38*2]*2
m2
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 m3
km
0.16*2.0*8.21
m3
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0, m3
5 km ponad 1 km
Krotność = 30
0.16*2.0*8.21
m3
m3
m3
Utylizacja gruzu
2.327
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Podobne dokumenty