Malowanie lok. 17, stara zabudo

Transkrypt

Malowanie lok. 17, stara zabudo
PRZEDMIAR
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
Stara zabudowa, malowanie lokalu nr 17
1
Sufit i ściany
1
Przenoszenie, przesuwanie mebli
d.1 kalk. własna
2
2 KNR-W 4-01
d.1 1216-01
3 KNR 4-01
d.1 1204-01
4 KNR 4-01
d.1 1204-02
7 KNR 4-01
d.1 1206-04
8 KNR 4-01
d.1 1212-19
9 KNR 4-01
d.1 1212-28
10 KNR 4-01
d.1 1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-09
12 KNR 4-01
d.1 1211-02
13 KNR 4-01
d.1 1209-13
2
14 KNR 2-02
d.2 1509-01
15 KNR-W 4-01
d.2 1217-03
r-g
m2
3,30*3,67+1,20*2,90
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
15,591
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
(3,67+3,30+2,90+1,20)*2*1,25
m2
Razem
m2
m2
2,000
RAZEM
2,000
15,591
RAZEM
15,591
15,591
RAZEM
15,591
27,675
RAZEM
27,675
43,266
RAZEM
43,266
43,266
RAZEM
43,266
33,210
RAZEM
33,210
3,000
RAZEM
3,000
9,400
RAZEM
9,400
2,816
RAZEM
2,816
1,260
RAZEM
1,260
1,260
RAZEM
1,260
2,000
RAZEM
2,000
15,591
RAZEM
15,591
22,140
RAZEM
22,140
m2
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
tynków z poszpachlow.nierówności
43,266
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
(3,67+3,30+1,20+2,90)*2*1,50
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
m2
0,60*0,25*2*10
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.
do 50 mm
9,40
m
m2
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- m2
wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
m2
1,28*2,20
11 KNR 4-01
d.1 1209-06 z.sz.
4.5.4. 9914-11
z.sz.4.5.4.
9914-17 z.sz.
4.5.4. 9914-19
Poszcz
r-g
Zabezpieczenie podłóg folią
5 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy
d.1 1134-02
15,591+27,675
6 KNR 4-01
d.1 1204-08
j.m.
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okien- m2
nej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami
o pow. szyb do 0,05 m2 - jednostronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
Krotność = 2
0,90*1,40
m2
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
Krotność = 2
0,90*1,40
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o szt.
pow.do 0.52 m2
2
szt.
Podłoga
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
m2
(3,30*3,67+1,20*2,90)
m2
Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych i progów
m
(3,30+3,67+1,20+2,90)*2
m
-1-
Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8056 dla Henryk Pawlak