Szanowni Pracownicy Socjalni

Transkrypt

Szanowni Pracownicy Socjalni
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi ”
Św. Jan Paweł II
Szanowni Pracownicy Socjalni
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim tym, którzy zawodowo zajmują się
pomocą potrzebującym, składam jak najserdeczniejsze życzenia, a także wyrazy szczerego
uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu specyficznie ludzkiej aktywności
społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu
przepisów prawa regulujących zasady pomocy i wsparcia ze środków publicznych, ale także
niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w
trudnej sytuacji. Ważnym elementem tego służebnego zawodu jest umiejętność niesienia
nadziei i motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami
i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia.
W imieniu własnym i władz samorządowych, życzę by niesienie pomocy tym, którzy
jej potrzebują, stało się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosło wiele osobistej
satysfakcji, ludzkiej pamięci, życzliwości i wdzięczności. Z okazji Waszego święta życzę
również pomyślności i spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w życiu rodzinnym
i osobistym.
Wójt Gminy Jeżowe
Marek Stępak

Podobne dokumenty