Szczegółowy harmonogram szkolenia tutaj

Transkrypt

Szczegółowy harmonogram szkolenia tutaj
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program szkolenia turystycznego dla mieszkańców obszaru Zielonego Pierścienia Tarnowa
pt:
„Noclegi na wsi - to za mało”- jak zachęcić do wyjazdu na wieś.
Miejsce: Western Riding Training Center FURIOSO
Stare Żukowice 1, 33-151 Nowa Jastrząbka
Termin : 9-10 lipca 2013 roku
Szczegółowy harmonogram szkolenia:
Dzień pierwszy: wtorek, 9 lipca 2013 r.
Do godz. 10.30 – przyjazd uczestników, rejestracja uczestników, kawa powitalna
Godz. 10.30 – 10.45 – Otwarcie szkolenia, omówienie programu szkolenia dla I dnia.
Godz. 10.45 – 12.15 – „Co mamy, a co Gościom damy – próba inwentaryzacji zasobów
i potencjału regionu/organizacji/osób/ uczestniczących w szkoleniu. Ćwiczenie 1+10.
Godz.12.15 – 13.30 – „Przykłady pracy zespołowej oraz pakiety indywidualne na przykładzie
Klastra Turystycznego Mazury Zachodnie”
Godz. 13.30 – 14.30 – Obiad
Godz. 14.30- 15.30 – „Przepisy prawne związane z prowadzeniem usług turystycznych na wsi
– czyli od zwolnienia do specjalistycznego zezwolenia”. Ćwiczenie – budowanie prostego
pakietu usług lub nowego produktu na bazie swojego przedsięwzięcia.
Godz. 15:30 – 15.45 – Przerwa kawowa
Godz. 15.45 – 16.30 – Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia
1
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dzień drugi: środa, 10 lipca 2013 r.
Godz. 9.00 – 9. 30 – Omówienie programu szkolenia dla II dnia
Godz. 9.30 – 10.45 – „Przygotowanie kwaterodawcy i kwatery do przyjmowania gości –
przykłady z Polski i Europy
Godz. 10.45 – 11.00 – Przerwa Kawowa
Godz.11.15 –13.15 – „Marketing usług turystycznych, różne formy reklamy konwencjonalnej
oraz znaczenie internetu”
Godz.13.15 – 14.15 – Obiad
Godz.14.15- 15.15 – „Ćwiczenia – prezentacja wypracowanych produktów, w zależności od
nośnika informacji”.
Godz.15:15 – 15.30 – Przerwa kawowa
Godz.15.30 – 16.00 – Podsumowanie drugiego dnia szkolenia.
Godz.16.00 –16.15 – Rozdanie certyfikatów dla uczestników szkolenia oraz zakończenie
szkolenia.
2

Podobne dokumenty