Usługa komunikacji urzędu pracy z klientami za pomocą sms oraz

Transkrypt

Usługa komunikacji urzędu pracy z klientami za pomocą sms oraz
Usługa komunikacji urzędu pracy z
klientami za pomocą sms oraz poczty
elektronicznej.
PUP Nowe Miasto Lubawskie 22.07.2015
Usługa komunikacji urzędu pracy z klientami za pomocą sms oraz poczty elektronicznej
dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że posiada system
powiadamiania sms i e-mail, w pełni zintegrowany z systemem dziedzinowym, który
usprawni informowanie beneficjentów rynku pracy o usługach oferowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, m.in. o ofertach pracy,
organizowanych giełdach pracy czy naborach na szkolenia jak również formą
przypomnienia o zbliżającej się wizycie w urzędzie i powiadomieniem o niestawieniu
się na obowiązkową wizytę.
Osoby zainteresowane tą formą powiadamiania proszone są o zgłoszenie swojego
zainteresowania pracownikom urzędu podczas wizyty w urzędzie. Skorzystanie z tej
formy powiadomienia wymaga złożenia przez klienta stosownego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na wysyłanie przez urząd wiadomości SMS, e-mail.
UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i zobowiązuje
osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie, a system powiadamiania sms i e-mail
jest jedynie przypomnieniem.
Informacja nt. systemu powiadamiania sms i e-mail
dla pracodawców
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że posiada system
powiadamiania sms i e-mail, który umożliwia informowanie pracodawców o wydanych
skierowaniach do pracy oraz kontakt pracowników urzędu z pracodawcami poprzez
sms i e-mail.
Pracodawcy zainteresowani tą formą kontaktu proszeni są o zgłoszeniu swojego
zainteresowania pośrednikom pracy podczas wizyty w urzędzie. Skorzystanie z tej
formy powiadomienia wymaga złożenia przez klienta stosownego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na wysyłanie przez urząd wiadomości SMS, e-mail.