C.V. PRZYKŁAD Imię i Nazwisko Adres: Tel: e

Transkrypt

C.V. PRZYKŁAD Imię i Nazwisko Adres: Tel: e
C.V.
PRZYKŁAD
Imię i Nazwisko
Adres:
Tel:
e-mail:
Główny cel zawodowy (krótko np.; praca na jakim stanowisku nas interesuje)
Profil Kandydata: (krótko np. główne cechy i osiągnięcia)
•
Doświadczenie zawodowe
1. Data od…. do…..
Nazwa firmy
Stanowisko
Opis obowiązków………………………………………………………………………….
2. Data od…. do…..
Nazwa firmy
Stanowisko…………
Opis obowiązków……………………………………………………………………………
3. Data od…. do…..
Nazwa firmy
Stanowisko…………
Opis obowiązków……………………………………………………………………………
•
Wykształcenie
Data od do
Nazwa Szkoły
Uzyskany tytuł
•
Umiejętności
Języki obce:
Obsługa komputera:
Inne:
•
Szkolenia:
•
Zainteresowania:
Klauzula:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
PODPIS
……………………..

Podobne dokumenty