Numeracja nieruchomości

Transkrypt

Numeracja nieruchomości
2017.03.07
Numeracja nieruchomości
2013.07.12
zobacz online: http://szemud.pl/artykuly/numeracja-nieruchomosci-3/
W związku z problemami w ustaleniu lokalizacji posesji przypominamy o obowiązku oznakowania w sposób
widoczny posesji.
www.szemud.pl | 1

Podobne dokumenty