KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W

Transkrypt

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W
Załącznik Nr l do Uchwały Rady Gminy
Nr V/20/03 z dnia 31 stycznia 2003 r.
KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W
PRZEDSZKOLU KRZESZYCE W ROKU 2003
I. Koszty utrzymania przedszkola w tym;
1. Wynagrodzenia
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Zakup środków żywności
4. Energia elektryczna
5. Zakup usług materialnych i niematerialnych
6. Zakup materiałów i przedmiotów
7. Pozostałe wydatki
OGÓŁEM KOSZTY
II. Ilość dzieci wg arkusza organizacyjnego
- 189 210
- 37 842
- 29 900
- 5 600
- 3 860
- 10 000
748
277 160
61 osób
III. Jednostkowy miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu.
277 160,00 : 61 : 12 = 378,63

Podobne dokumenty