Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia

Transkrypt

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
BIURO OCHRONY RZĄDU
Tel.
Tel.
Tel.
Fax
(+48 22) 606 50 00
(+48 22) 606 51 01
(+48 22) 606 51 36
(+48 22) 843 26 02
ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail [email protected]
Warszawa, dnia 09.09.08 r.
Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
numer 35/2008/ZP
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i urządzeń sieciowych, sprzętu,
akcesoriów, oprogramowania i zestawów komputerowych, nr sprawy 35/2008/ZP.
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniamy co następuje:
Część I - Zestawy komputerowe
poz.1 zestaw przenośny z oprogramowaniem biurowym Ekran
- typ ekranu TFT WXGA
- przekątna ekranu LCD min.15 cali
- nominalna rozdzielczość LCD min. 1280x1024 pixeli
Pytanie: Typ ekranu WXGA posiada rozdzielczość 1280x800, w związku z tym wydaje
nam się, iŜ przy takim załoŜeniu typu ekranu rozdzielczość winna być podana
jako 1280x 800 pixeli.
1
Rozdzielczość 1280x1024 jest charakterystyczna dla typu ekranu SXGA i w
zasadzie nie jest juŜ obecnie spotyka na w noteebookach.
Odpowiedź:
Zamawiający
dopuszcza
zastosowane
w
zestawie
przenośnym
z
oprogramowaniem biurowym ekranu TFT WXGA o przekątnej ekranu LCD
min. 15 cali i nominalnej rozdzielczości LCD min.1280x800 pikseli
Część VI – Oprogramowanie poz. 6 PrzedłuŜenie licencji: Lex Omega na 13 stanowisk +
4 mobilne (na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009)
Pytanie: Proszę o informację, jakie moduły dodatkowe zostały przez Państwa zakupione
przy pierwotnym zamówieniu. Jest to niezbędne dla wykupienia kontynuacji
posiadanych licencji.
Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje obecnie System Informacji Prawnej Lex w
następującej konfiguracji:
Lex Omega na 13 stanowisk z modułem Prawo Europejskie, komentarze,
informator prawno - gospodarczy z aktualizacją tygodniową oraz 4 stanowiska
mobilne.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w nw. zakresie:
1. W załączniku nr 5 do SIWZ, w części I „Zestaw komputerowy”, poz. 1
„zestaw przenośny z oprogramowaniem biurowym”, - „Ekran” anuluje się
wyraŜenie: „nominalna rozdzielczość LCD min. 1280x1024 pixeli” i w to
miejsce wpisuje się wyraŜenie o treści „nominalna rozdzielczość LCD min.
1280x800 pixeli ”.
2.
W załączniku nr 10 do SIWZ, w części VI – Oprogramowanie – poz. 6
„PrzedłuŜenie licencji”, anuluje się wyraŜenie: „Lex Omega na 13 stanowisk
+ 4 mobilne (na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009)” i w to miejsce wpisuje
się wyraŜenie o treści „Lex Omega na 13 stanowisk
z modułem Prawo
Europejskie, komentarze, Informator Prawno - Gospodarczy z aktualizacją
tygodniową oraz 4 stanowiska
mobilne (na okres od 01.01.2009 do
31.12.2009)”.
2
3. W załączniku nr 2 do SIWZ w części VI – Oprogramowanie – poz. 6
„PrzedłuŜenie licencji”, anuluje się wyraŜenie: „Lex Omega na 13 stanowisk
+ 4 mobilne (na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009)” i w to miejsce wpisuje
się wyraŜenie o treści „Lex Omega na 13 stanowisk
z modułem Prawo
Europejskie, komentarze, Informator Prawno - Gospodarczy z aktualizacją
tygodniową oraz 4 stanowiska
mobilne (na okres od 01.01.2009 do
31.12.2009)”.
3

Podobne dokumenty