specyfikacja techniczna meble laboratoryjne załącznik nr 1 do

Transkrypt

specyfikacja techniczna meble laboratoryjne załącznik nr 1 do
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MEBLE LABORATORYJNE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 153/TZ/IM/2013

Podobne dokumenty