„Nowe technologie- komputer, laptop, tablet

Transkrypt

„Nowe technologie- komputer, laptop, tablet
MOPS Dębica
„Nowe technologie- komputer, laptop, tablet,
smartfon”- zajęcia dla seniorów
W ramach programu pod nazwą „Bądź aktywny całe życie” realizowanego przez Parafię pw. Najświętszego serca
Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębicy (finansowanego ze
środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) 34 osób starszych kobiet, jak i mężczyzn po 60 r.ż. z
terenu powiatu dębickiego uczestniczy w zajęciach dotyczących korzystania z nowych technologii.
Przyjęło się, że laptopy, tablety i smartphony to domena ludzi młodych, którzy wykorzystują je do codziennej pracy,
rozrywki i utrzymania kontaktów ze znajomymi. Czy na pewno? Dzięki naszemu projektowi chcemy zmienić
stereotypowe myślenie, chcemy pokazać, iż nowe technologie są bezpieczne i nieskomplikowane.
1

Podobne dokumenty