Grecja Grupa 2

Transkrypt

Grecja Grupa 2
Grupa 2
1. Na podstawie tekstu w podręczniku (s. 62-63), hasła ze Słownika kultury antycznej
(mykeńska kultura) oraz mapy w atlasie (s. 14) wypełnijcie tabelę. W trakcie prezentacji na
forum klasy wykorzystajcie mapę ścienną, taśmę chronologiczną i ilustracje.
KULTURA MYKEŃSKA
wyjaśnienie nazwy
lokalizacja
główne ośrodki
okres rozwoju
przyczyny sukcesów
osiągnięcia
przyczyny upadku
2. Na podstawie tekstu w podręczniku (s. 62-63) oraz haseł ze Słownika kultury antycznej
(Iliada, Achilles, Patroklos, Hektor, Helena, Agamemnon, Parys, Priam) uzupełnijcie luki w
zdaniach i wykonajcie polecenie. Przedstawcie na forum klasy główne wątki Iliady Homera.
a) Iliada to poemat Homera o ostatnim (10.) roku ……………………., o czynach bohaterów
w walkach pod Troją w Azji …………………………………..
b) Wyjaśnij tytuł dzieła Homera.
c) Główne postacie Iliady.
Menelaos - król Sparty, któremu królewicz trojański ………………… uprowadził
Ŝonę, piękną ……………………..;
………………………… - król Myken, brat Menelaosa, wódz wyprawy pod Troję;
………………………… - heros, piękny i waleczny rycerz;
………………………… - przyjaciel Achillesa;
………………………… - brat Parysa, królewicz trojański, zabił Patroklosa;
Odyseusz - …………………………………………………………….
Priam - król Troi, ojciec ………………………. i ……………………….
Hektor zginął z rąk …………………………, Achillesa zabił
…………………………, który ugodził go strzałą w ………………………………..