Informacja o udziale kobiet i mężczyzn we władzach spółki

Transkrypt

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn we władzach spółki
Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Rozdział II par. 1 pkt
2a), Zarząd Wawel S.A. przedstawia informację o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i w
radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat:
2014 r. - Zarząd dwuosobowy (dwóch mężczyzn) ; Rada Nadzorcza sześcioosobowa (pięciu
mężczyzn i jedna kobieta).
2013 r. - Zarząd dwuosobowy (dwóch mężczyzn) ; Rada Nadzorcza sześcioosobowa (pięciu
mężczyzn i jedna kobieta).

Podobne dokumenty