Podręczniki dla klas 0 i I-III SP

Transkrypt

Podręczniki dla klas 0 i I-III SP
Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. 1 Maja 19
tel. /fax.: +48 22 7764251, 7764259
www.zs4-wolomin.pl
e-mail: [email protected]
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
Kl.
Klasa
I SP
Nauczany
przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Język angielski
Religia
Tytuł
podręcznika
„Nasz
elementarz”
New English
Adventure 1
„W imię Ojca i
Syna i Ducha
Świętego „
Nr
ewidencyjny w
wykazie
Podręcznik rządowy-wypożyczany z biblioteki szkolnej
Autor
podręcznika
Wydawnictwo
Data
dopuszczenia
Podręcznik rządowy-wypożyczany z biblioteki szkolnej
A. Frączek Wydawnictwo
R. Szewczyk Katechetyczne
Warszawa
2012
AZ-11-01/10WA-1/12
„Nasza szkoła”
Podręcznik rządowy-wypożyczany z biblioteki szkolnej
New English
Adventure 2
Podręcznik rządowy-wypożyczany z biblioteki szkolnej
Język angielski
Religia
„A oto Ja
jestem z wami”
Edukacja
wczesnoszkolna
Klasa
II SP
Edukacja
wczesnoszkolna
Klasa
III SP
Język angielski
Religia
Nowe już w
szkole
A. Frączek Wydawnictwo
R. Szewczyk Katechetyczne
Warszawa
M.A.
Szymańska
2013
AZ-12-01/10WA-2/13
Nowa era
PERSON
„ English Anne
Adventure 3” Worrall
Książka ucznia
i zeszyt
ćwiczeń
„Kto spożywa
A. Frączek Wydawnictwo
moje Ciało” R. Szewczyk Katechetyczne
Warszawa
67/4/2010
2014
AZ-13-01/10WA-2/14
Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. 1 Maja 19
tel. /fax.: +48 22 7764251, 7764259
www.zs4-wolomin.pl
e-mail: [email protected]
Kl.
Nauczany
przedmiot
Edukacja
przedszkolna
Tytuł
podręcznika
Karty pracy
„Przygoda z
uśmiechem”
Roczne
przygotowanie
przedszkolne
Oddział
„O”
Religia
Język angielski
Jesteśmy
dziećmi
Bożymi
New English
Adventure
Starter
(Zerówka)
Autor
podręcznika
Wydawnictwo
Anna Łada
Grodzicka
B.
Nawolska
Kinga
ŁapotDzierwa
WSiP
2014
J. Szpet, D. Wydawnictwo
Jachowiak
św.
Wojciecha
Regina
Raczyńska
Cristiana
Bruni
Data
dopuszczenia
AZ-03-01/1P0-1/11
Pearson