Br.5882 Batowski, Henryk: Wersal i 8aint

Transkrypt

Br.5882 Batowski, Henryk: Wersal i 8aint
Br.5882
Batowski, Henryk: Wersal i 8aint-Germain.
Zagadnienia srodokowoeuropejskie w zwiazku z Wersalskim. - Poznan 1963. 8.413452. 8°
Aus: Problem polsko niemiecki w Tractaeie Wersalskim Nadbitka. 13.