Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Transkrypt

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
STYCZEŃ
1. Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i
jego rytmicznej organizacji – wychwytywanie regularności
podczas zabaw z zegarem i kalendarzem.
2. Doskonalenie wypowiedzi dziecka w trakcie opisywania
własnej rodziny; rozwijanie wrażliwości na potrzeby
wszystkich członków rodziny, wzbudzanie szacunku
i
przywiązania wobec dziadków.
3. Dostrzeganie i wyjaśnianie obserwowanych zimą zjawisk w
otaczającym środowisku przyrodniczym. Uwrażliwianie na
potrzebę dbania o zwierzęta żyjące na wolności.
4. Rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, myślenia i mowy
poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą.
Zadania z programu wychowawczego:
Poznawanie
różnorodnych
utworów
o
wartościach
wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających
elementy fantazji i humoru.
Dostrzeganie własnej przydatności w najbliższym środowisku.
PIOSENKA
1. Moja babcia w domu nigdy się nie nudzi,
gotuje mi budyń, a potem go studzi.
Ref. Moja babcia mnie kocha,
a ja kocham ją.
Więc dlatego dzień cały
chcę być razem z nią.
2. Dmucha na łyżeczkę bym się nie sparzyła,
a potem mnie karmi, bo ja jestem miła.
3. Do snu co dzień bajki nowe opowiada
i miękką poduszkę pod głowę mi wkłada.
WIERSZ B. FORMA
Każdy saneczkarz musi uważać,
by zagrożenia nigdy nie stwarzać.
O zjazdach żadnych wręcz nie ma mowy,
gdy obok górki mkną samochody.
Narciarze! Proszę z trasy nie zbaczać.
Na strome zjazdy proszę uważać.
Ćwiczyć zakręty i hamowanie,
wtedy nikomu nic się nie stanie.
Na zamarznięte rzeki, jeziora,
nawet, gdy dobry kolega woła,
nie wolno wchodzić! To zabronione!
Lód się załamie i człowiek tonie!

Podobne dokumenty