Program 100 Firm - pismo. (1)

Transkrypt

Program 100 Firm - pismo. (1)
Szanowni Państwo
PROJEKT PARTNERSKI FUNDACJI EUROHELP - 100 FIRM 2013.
To program skierowanych do średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących politykę
pro-społeczną, które chciałyby wspierać inwestycje Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia
Rodziny.
Jesteśmy organizacją charytatywną, która swoją działalność koncentruje na trzech celach:
1. Pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Przeciwdziałaniu aborcji i pomocy w ratowaniu życia poczętego.
3. Przeciwdziałaniu i pomocy ofiarom handlu ludźmi.
Prawdopodobnie każdy z nas słyszał o tragedii zabitych lub porzuconych dzieci oraz coraz
częstszych przypadkach ciąży wśród nastolatków. Właśnie temu problemowi nasza fundacja
postanowiła obecnie stawić czoła, tworząc alternatywne rozwiązanie dla kobiet, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej - Dom Życia i Żłobek, przeznaczony dla ochrony i ratowania życia
poczętego oraz Rodzinny Dom Dziecka.
Przedsięwzięcie to realizowane jest dzięki ofiarności wolontariuszy i partnerów naszej
Fundacji, którzy kierują się podobnym wartościami i prowadzą politykę Biznesu Odpowiedzialnego
Społecznie.
To co dla jednostki jest zbyt duże i obciążające, sto firm połączonych jednością wizji czynienia
dobra i wprowadzania zmian społecznych jest w stanie unieść.
Jeśli Państwo zgodzilibyście się przekazać w ciągu roku ze swoich zysków 10 tys. PLN
na wyżej wymieniony cel (w postaci gotówki lub materiałów), moglibyśmy razem zrealizować
to dzieło.
Ze swojej strony jako fundacji oferujemy reklamę Państwa Firmy we wszystkich naszych
portalach i publikacjach oraz rzetelne rozliczenie się z każdej przekazaniem złotówki na cele
społeczne.
Jeśli Państwo z jakichkolwiek względów nie będą zainteresowani przystąpieniem do programu
100 Firm 2013, będziemy wdzięczni za jakiekolwiek wsparcie finansowe dla naszej działalności
pożytku publicznego, jak również przekazanie informacji Państwa pracownikom o możliwości
przekazania 1% podatku na w/w cel.
Obecnie nasza fundacja zgromadziła na powyższy cel ok. 500 tys. PLN środków własnych,
złożyła wniosek o pożyczkę na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego oraz prowadzi kampanie 1% dla OPP.
Zachęcamy do wejścia na stronę Fundacji www.eurohelp.com.pl, gdzie możecie Państwo
znaleźć więcej informacji o naszej działalności.
Z poważaniem,
Prezes Fundacji Joanna Kmiecik

Podobne dokumenty