Regulamin usługi „Konto Premium” §1 §2 §3 §4 §5 §6

Komentarze

Transkrypt

Regulamin usługi „Konto Premium” §1 §2 §3 §4 §5 §6
Regulamin usługi „Konto Premium”
Definicje:
Usługobiorca - Osoba wykupująca usługę u usługodawcy
Usługodawca - Podmiot gospodarczy LiveServer Mateusz Kalina z siedzibą w Czerniejów 70, 23-114
Jabłonna. Zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójt Gminy Jabłonna
Wirtualny portfel – system w panelu gromadzący środki pieniężne wykorzystywane do wykupywania
lub przedłużania usług.
§1
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu LiveServer.pl
§2
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane SMS’y
§3
Wirtualne środki dodawane są to wirtualnego portfela w przeciągu kilku minut
§4
Usługodawca nie odpowiada za problemy techniczne po stronie operatora obsługującego system
SMS
§5
W przypadku problemów należy zgłosid błąd na e-mail [email protected] bądź też
Helpdesk na stronie http://LiveServer.pl
§6
Usługobiorca nie ma możliwości wypłacenia środków z wirtualnego portfela
§7
Każdy jednorazowy kod jest ważny przez 7 dni, po upływie tego czasu reklamacje nie są
przyjmowane.
§8
Usługobiorca za wpłacone na konto środki może wykupid Usługi od Usługodawcy.
LiveServer Mateusz Kalina
Czerniejów 70, 23-114 Jabłonna
NIP 7133088173, REGON: 061733703

Podobne dokumenty