Komisja Europejska przyznała 80 mln euro

Transkrypt

Komisja Europejska przyznała 80 mln euro
Warszawa, 9 listopada 2010 r.
Materiał prasowy
Komisja Europejska przyznała 80 mln euro dofinansowania
dla gazoportu w Świnoujściu
Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 80 mln euro dla polskiego gazoportu
w Świnoujściu. Z tej kwoty 55 mln euro przeznaczone jest na budowę części lądowej, czyli terminalu
LNG. Pozostałą kwotę - 25 mln euro - otrzyma Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
na realizację części morskiej.
– Dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych na kwotę 80 mln euro w ramach Programu
Recovery to bardzo dobra wiadomość, bo każda bezzwrotna dotacja obniża koszt budowy
gazoportu – mówi Zbigniew Rapciak, Prezes Polskiego LNG S.A. - Będziemy zabiegali o kolejne
środki w ramach programów europejskich, bo szacujemy, że dzięki nim cała inwestycja może być
tańsza nawet o miliard złotych – dodał.
Budowa terminalu LNG będzie kosztowała 2,9 mld zł. Pieniądze na inwestycję będą pochodziły
z kilku źródeł: ok. 1 mld zł to środki własne, które zostaną przekazane przez Gaz-System – właściciela
Polskiego LNG. Środki unijne przyznane już przez Komisję Europejską to 55 mln euro. Spółka ubiega
się także o 456 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Decyzja
o przyznaniu tych środków spodziewana jest przed końcem roku. Finansowaniem inwestycji
zainteresowane są także banki komercyjne, z którymi podpisano list intencyjny na kwotę min. 750
mln euro. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapewni finansowanie w wysokości do 200 mln
euro. Prowadzone są także rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
***
Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie
z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod
rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3
(obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie). Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego
typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy terminalu
planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.
Kontakt:
Justyna Bracha-Rutkowska
Rzecznik prasowy
Polskie LNG S.A.
[email protected]
tel. 022 589 84 11
kom. 605 107 422
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7
72-602 Świnoujście
Biuro w Warszawie
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 022 589 84 00; faks 022 589 84 01
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Zbigniew Rapciak
Wiceprezes Zarządu: Tadeusz Zwierzyński
Wysokość kapitału zakładowego: 410 000 000 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: 410 000 000 PLN;
Konto: Bank Pekao SA Nr 16 1240 3914 1111 0010 1366 4566; NIP: 855-155-02-26; REGON: 320347291;
Numer KRS: 0000345690,Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
www.polskielng.pl

Podobne dokumenty